Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek uvádí seznam možností příkazového řádku pro program Průzkumník Windows (Explorer.exe).

Další informace

Možnosti příkazového řádku pro program Explorer.exe jsou /n, /e, /root (plus objekt) a /select (plus objekt).


Možnost Funkce
----------------------------------------------------------------------
/n Otevře nové okno s jedním panelem pro výchozí
výběr. Obvykle se jedná o kořenový adresář jednotky, na které je
nainstalovaný operační systém Windows. Pokud je již toto okno
otevřené, otevře jeho kopii.

/e Otevře program Průzkumník Windows ve výchozím zobrazení.

/root,<objekt> Otevře zobrazení v okně pro zadaný objekt.

/select,<objekt> Otevře zobrazení v okně s vybranou zadanou složkou, souborem
nebo programem.

Příklady
-----------------------------------------------------------------------
Příklad 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe
Otevře zobrazení v okně, bude vybrán program TestProg.

Příklad 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe
Otevře program Průzkumník s rozbalenou jednotkou C a vybraným programem TestProg.

Příklad 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare
Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položky.

Příklad 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe
Otevře zobrazení v okně pro zadanou sdílenou položku s vybraným programem TestProg.
Vlastnosti

ID článku: 314853 - Poslední kontrola: 14. 12. 2007 - Revize: 1

Váš názor