Výchozí velikost clusteru pro systémy souborů FAT a NTFS

Systému Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete 140365 .

Souhrn

Tento článek popisuje a uvádí výchozí hodnoty, které systém Windows XP používá k formátování svazku. V článku jsou uvedeny výchozí hodnoty systému souborů NTFS a soubor systém souborů alokační tabulky (FAT).

Další informace

Všechny systémy souborů používané systémem Windows XP k uspořádání pevného disku jsou založeny na velikosti clusteru (alokační jednotky), které představují nejmenší možnou velikost místa na disku, jaké může být přiděleno určitému souboru. Čím menší clusteru velikost, tím efektivnější je využití disku.

Pokud nezadáte velikost clusteru pro formátování, Správa disků systému Windows XP velikost clusteru založena na velikosti svazku. Systém Windows XP používá výchozí hodnoty, pokud formátování svazku NTFS pomocí jedné z následujících metod:

 • Pomocí příkazu format z příkazového řádku bez určení velikosti clusteru.
 • Bez změny Velikosti alokační jednotky z výchozí v dialogovém okně Formát formátování svazku v programu Správa disků.
Následující tabulka uvádí výchozí hodnoty, které používá systém Windows XP pro systém souborů NTFS, formátování.

  Drive size          
(logical volume) Cluster size Sectors
----------------------------------------------------------
512 MB or less 512 bytes 1
513 MB - 1,024 MB (1 GB) 1,024 bytes (1 KB) 2
1,025 MB - 2,048 MB (2 GB) 2,048 bytes (2 KB) 4
2,049 MB and larger 4,096 bytes (4 KB) 8
Výchozí maximální velikost clusteru v systému Windows XP je 4 kilobajty (KB), protože komprese souborů NTFS není možné s větší velikost alokační jednotky. Nástroj formát nikdy používá clusterů, které jsou větší než 4 KB, pokud výslovně přepsat toto výchozí pomocí možnosti/a: příkazového řádku formátování nebo zadáním větší velikost clusteru v dialogovém okně Formát pole v nástroji Správa disků.

Pokud používáte nástroj pro převádění převod svazku ze systému FAT na systém souborů NTFS, systém Windows vždy používá velikost 512 bajtů clusteru. Struktury FAT jsou zarovnány na 512 bajtů hranice; větší velikost clusteru není povolen převod. Všimněte si také, že v systému Microsoft Windows NT 4.0 a starších verzích, při formátování oddílu v nastavení systému Windows, oddíl je nejprve formátovaném systémem FAT a poté převeden na systém souborů NTFS. Velikost clusteru je proto vždy 512 bajtů při formátování oddílu v nastavení. (Tyto informace se nevztahuje na instalační program systému Windows 2000 nebo instalaci systému Windows XP, které obě naformátovat oddíl podle vašeho výběru systému souborů.)


Systém souborů FAT používá následující velikosti clusteru. Tyto velikosti použít operačního systému, který podporuje FAT:

  Drive size      
(logical volume) FAT type Sectors Cluster size
-----------------------------------------------------------------------
15 MB or less 12-bit 8 4 KB
16 MB - 127 MB 16-bit 4 2 KB
128 MB - 255 MB 16-bit 8 4 KB
256 MB - 511 MB 16-bit 16 8 KB
512 MB - 1,023 MB 16-bit 32 16 KB
1,024 MB - 2,048 MB 16-bit 64 32 KB
2,048 MB - 4,096 MB 16-bit 128 64 KB
*4,096 MB - 8,192 MB 16-bit 256 128 KB Windows NT 4.0 only
*8,192 MB - 16384 MB 16-bit 512 256 KB Windows NT 4.0 only

Podporovat oddíly FAT, které jsou větší než 4 GB použití clusterů 128 nebo 256 KB, musí tyto jednotky používají sektory, které jsou větší než 512 bajtů.

Všimněte si, že na velmi malých oddíly FAT 12 bit FAT používá namísto FAT 16 bitů. Systém souborů FAT podporuje pouze 512 bajtů sektory, takže odvětví na clusteru a velikost clusteru jsou pevné.
Vlastnosti

ID článku: 314878 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor