Jak používat nástroj Dumpchk.exe ke kontrole souboru s výpisem stavu paměti

Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 156280 .

Souhrn

Tento článek popisuje nástroj příkazového řádku Dumpchk.exe, jehož pomocí si můžete ověřit, zda byl soubor s výpisem stavu paměti vytvořen správně. Nástroj Dumpchk nevyžaduje přístup k symbolům ladění.

Další informace

Nástroj Dumpchk se nachází na disku CD-ROM systému Windows XP. Nástroje pro podporu nainstalujete spuštěním souboru Setup.exe ze složky Support\Tools na tomto disku CD-ROM. Nástroj Dumpchk.exe se ve výchozím nastavení nainstaluje do složky Program Files\Support Tools.

Nástroj Dumpchk má následující možnosti příkazového řádku:


DUMPCHK [možnosti] <SouborVýpisuPaměti>

-? Zobrazí syntaxi příkazů.

-p Vytiskne pouze hlavičku (bez ověřování).

-v Povolí režim podrobného protokolování.

-q Provede rychlý test. Tato možnost není k dispozici v systému Windows XP.
Ve verzi nástroje Dumpchk.exe pro systém Windows XP jsou k dispozici další možnosti:


-c Provede ověření výpisu.

-x Provede rozšířené ověření souboru, které trvá několik minut.

-c Provede zkoušku výpisu.

-y <Cesta> Nastaví cestu hledání symbolů pro zkoušku výpisu.
Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná,
použije se pro symboly disk CD-ROM.

-b <Cesta> Nastaví cestu hledání bitové kopie pro zkoušku výpisu.
Pokud je cesta pro hledání symbolů prázdná, použije se pro
pro symboly cesta %SystemRoot%\System32.

-k <Soubor> Nastaví název jádra na Soubor.

-k <Soubor> Nastaví název vrstvy HAL na Soubor.
Nástroj Dumpchk zobrazí některé základní informace ze souboru výpisu paměti a poté ověří všechny virtuální a fyzické adresy v souboru. Jsou-li v souboru výpisu paměti zjištěny jakékoli chyby, nástroj Dumpchk je vypíše. Následuje příklad výstupu příkazu Dumpchk:


Filename . . . . . . .Memory.dmp
Signature. . . . . . .PAGE
ValidDump. . . . . . .DUMP
MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
DirectoryTableBase . .0x00030000
PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
PsLoadedModuleList . .0x801463d0
PsActiveProcessHead. .0x801462c8
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000

ExceptionCode. . . . .0x80000003
ExceptionFlags . . . .0x00000001
ExceptionAddress . . .0x80146e1c

NumberOfRuns . . . . .0x3
NumberOfPages. . . . .0x1f5e
Run #1
BasePage . . . . . .0x1
PageCount. . . . . .0x9e
Run #2
BasePage . . . . . .0x100
PageCount. . . . . .0xec0
Run #3
BasePage . . . . . .0x1000
PageCount. . . . . .0x1000


**************
**************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList (Ověřování integrity výpisu PsLoadedModuleList)
**************

**************
**************--> Performing a complete check (^C to end) (Probíhá úplná kontrola (chcete-li ji ukončit, stiskněte Ctrl+Break))
**************
**************
**************--> Validating all physical addresses (Ověřování všech fyzických adres)
**************
**************
**************--> Validating all virtual addresses (Ověřování všech virtuálních adres)
**************
**************
**************--> This dump file is good! (Tento soubor výpisu je v pořádku.)
**************
Pokud se v jakékoli části výstupu objeví chyba, je soubor výpisu poškozen a analýzu nelze provést.


V tomto příkladu je nejdůležitější informací (z hlediska ladění) následující část výstupu nástroje Dumpchk:


MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000
Z těchto informací můžete určit, k jaké chybě Stop jádra došlo, a do určité míry také to, o jakou verzi systému Windows se jedná.
Vlastnosti

ID článku: 315271 - Poslední kontrola: 30. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor