Oprava: Přehrávání problém pruh průběhu času po uvolnění tlačítka Fast Forward nebo lze rychle změnit v zařízení Windows Embedded Compact 7

Úvod

Tento článek popisuje problém, který má vliv na zařízení Windows Embedded Compact 7. Indikátor průběhu hrací čas přejde zpět 1 sekundu po vydání na Fast Forward nebo rychlé zpětné tlačítko. Pro řešení tohoto problému je k dispozici aktualizace. Před instalací této aktualizace musí být všechny předchozí aktualizace vydané pro tento produkt nainstalován.

Příznaky

Při přehrávání WMA souboru v systému Windows Embedded Compact 7 zařízení a klepnutím na tlačítko rychle převinout vpřed nebo lze rychle změnit a potom ji pustíte, zařízení zahájí hledání od aktuální pozice. Ale hrací čas na průběh panel Přeskočí zpět 1 sekundu se pohybuje dopředu a pokračuje v přehrávání zařízení.

Řešení

Informace o aktualizaci softwaru

Podporovanou aktualizaci softwaru je nyní k dispozici od společnosti Microsoft jako Windows Embedded Compact 7 Monthly Update (duben 2016).

Poznámka: Windows Embedded Compact 7 měsíční aktualizaci lze stáhnout z následujícího webu Microsoft Download Center:

Předpoklady

Tato aktualizace je podporována pouze v případě, že byly nainstalovány i všechny předchozí aktualizace vydané pro tento produkt.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace nutné provést čisté sestavení celé platformy. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod:
  • V nabídce sestavení klepněte na tlačítko Vyčistit řešenía pak klepněte na tlačítko Sestavit řešení.
  • V nabídce sestavení klikněte na tlačítko Znovu sestavit řešení.
Nemáte k restartování počítače po instalaci této aktualizace softwaru.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Odkazy

Další informace o terminologii , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 3155605 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor