Jak povolit zabezpečení zóna Tento počítač v okně Možnosti Internetu

Souhrn

Zabezpečení zóny Tento počítač obsahuje nastavení pro jak systému Windows a aplikace Internet Explorer spravovat nepodepsané ovládací prvky. Tato zóna zabezpečení je skrytá ve výchozím nastavení na kartě zabezpečení v dialogovém okně Možnosti Internetu . Tento článek popisuje postup při zobrazení a úpravy nastavení zabezpečení zóny Tento počítač úpravou klíče registru.

Další informace

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Příznaky hodnota v následujícím klíči registru určuje, zda zabezpečení zóny Tento počítač můžete zobrazit na kartě zabezpečení v dialogovém okně Možnosti Internetu :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Hodnota Flags je hodnota DWORD. Nastavení na hodnotu dat hodnotu 47 (v šestnáctkové soustavě) způsobí, že zabezpečení zóny Tento počítač má být zobrazen. Nastavení na hodnotu dat hodnotu 21 (v šestnáctkové soustavě) způsobí, že zabezpečení zóny Tento počítač chcete-li být skryté.
Vlastnosti

ID článku: 315933 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor