Oprava: Ovládací prvek seznam nefunguje očekávaným způsobem aplikace SWE v systému Windows Embedded Compact 7

Úvod

Tento článek popisuje problém, nefunguje ovládacího prvku seznamu podle očekávání v aplikaci Silverlight pro Windows Embedded (SWE) v systému Windows Embedded Compact 7. Pro řešení tohoto problému je k dispozici aktualizace. Před instalací této aktualizace musí být všechny předchozí aktualizace vydané pro tento produkt nainstalován.

Příznaky

Při použití ovládacího prvku seznamu v SWE aplikace na zařízení se systémem Windows Embedded Compact 7, můžete zaznamenat následující příznaky:
  • Seznam virtualizované: pozice posuvníku není obnovit po vymazání obsahu seznamu.
  • Virtualizované seznam: ScrollIntoView() rozhraní API nefunguje podle očekávání. Seznam neposune k položce, která je předána ScrollIntoView() rozhraní API.
  • Virtualizované seznam: Po přidání počet položek nově přidané položky ukončit zobrazování na správné umístění.

Řešení

Informace o aktualizaci softwaru

Podporovanou aktualizaci softwaru je nyní k dispozici od společnosti Microsoft jako Windows Embedded Compact 7 Monthly Update (květen 2016).

Poznámka: Windows Embedded Compact 7 měsíční aktualizaci lze stáhnout z následujícího webu Microsoft Download Center:

Předpoklady

Tato aktualizace je podporována pouze v případě, že byly nainstalovány i všechny předchozí aktualizace vydané pro tento produkt.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace nutné provést čisté sestavení celé platformy. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod:
  • V nabídce sestavení klepněte na tlačítko Vyčistit řešenía pak klepněte na tlačítko Sestavit řešení.
  • V nabídce sestavení klikněte na tlačítko Znovu sestavit řešení.
Nemáte k restartování počítače po instalaci této aktualizace softwaru.Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.Informace o souborech

Odkazy

Další informace o terminologii , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 3163011 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor