Vylepšení technologie QoS (Quality of Service) a její chování v systému Windows XP

Souhrn

Pojem Networking Quality of Service (QoS) označuje řadu technik, které upřednostňují jeden typ provozu nebo určitý program, který pracuje v dosahu síťového připojení a nespoléhá se pouze na „nejlepší možnou“ dosažitelnost sítě. Mechanismy technologie QoS jsou vestavěny v systémech Microsoft Windows 2000 i Windows XP. Tento článek popisuje vylepšení technologie QoS, která jsou k dispozici v systému Windows XP. V článku jsou zmíněny i odkazy na funkce QoS, které byly uvedeny již v systému Windows 2000.

Technologie QoS pro službu Sdílení připojení k Internetu

Pokud je jedna síť připojena k jiné síti prostřednictvím pomalé linky nebo připojení (například telefonického připojení), může nastat situace, která ještě zvýší zpoždění provozu, který touto pomalou linkou prochází. Toto zpoždění je způsobeno nesouladem mezi rychlostí, která je známa koncovým stanicím komunikace, a rychlostí pomalé linky. Pomalá linka je pak kritickým bodem síťové cesty. To platí pouze pro komunikaci orientovanou na připojení při použití protokolu TCP.

Pokud je přijímající klient v relativně rychlé síti (například Ethernet 100 Mb/s) za počítačem se systémem Windows XP a službou Sdílení připojení k Internetu a server, se kterým tento příjemce komunikuje, je za vzdáleným přístupem v rychlé síti, dochází k nesouladu rychlostí. V tomto scénáři je přijímané okno příjemce nastaveno na vysokou hodnotu, která vychází z rychlosti propojení, ke kterému je příjemce připojený. Odesílatel začne vysílat s nízkou rychlostí, ale pokud nedochází ke ztrátě paketů, odesílatel nakonec odesílá téměř celou velikost okna paketů.

Tento scénář pak může negativně ovlivnit výkon dalších připojení TCP, která procházejí přes stejnou síť. Pakety se řadí do potenciálně rozsáhlé fronty a čekají na přenos přes pomalou síť. Dojde-li ke ztrátě paketů, je nutné data vysílat znovu, což vede k dalšímu nárůstu zatížení linky.

Řešením tohoto problému je přimět počítač se službou Sdílení připojení k Internetu na okraji sítě, aby automaticky nastavil menší velikost přijímaného okna, která odpovídá pomalé lince. Toto nastavení přepíše specifikace příjemce. Nebude mít negativní vliv na provoz, protože velikost okna je nastavena tak, jako kdyby byl příjemce připojen přímo k pomalé lince. Tuto úpravu okna provádí služba Plánovač paketů technologie QoS spuštěná v počítači se službou Sdílení připojení k Internetu.

Technologie QoS pro modemy a vzdálený přístup

V lednu 2002 byla ještě řada lidí připojena k Internetu prostřednictvím pomalých linek, například pomocí připojení s rychlostí 56 kb/s. Navzdory omezením daným rychlostí linky mívá řada uživatelů spuštěno současně několik programů, které používají přístup k síti. Uživatelé mohou například současně používat stahování, e-mail, konverzaci a dokonce datové proudy zvuku nebo videa. Většina z těchto programů používá základní přenosový protokol TCP a každý program používá své vlastní připojení (jedno nebo více).

První program, který začne používat linku, ji bude mít vyhrazenou, dokud připojení nedosáhne stabilního stavu. Stabilní stav způsobuje, že je přenášeno celé okno TCP dat. Až začne další program přenášet data, bude jím používané připojení omezeno algoritmem pomalého startu, který omezuje množství nepotvrzených dat, která mohou být ve stavu přenosu. Množství dat přenášené již zavedeným programem způsobí, že druhému programu trvá mnohem déle, než dosáhne stabilního stavu, a přenos bude pro podobné objemy dat mnohem pomalejší.

Používá-li operační systém pomalou linku, zavede systém Windows XP schéma spravedlivé obsluhy DRR (Deficit Round Robin). Toto schéma bylo k dispozici v systému Windows 2000. Systém Windows XP toto schéma automaticky zapne (ve výchozím nastavení), když zjistí pomalou linku. Toto schéma přiděluje několik toků dat a přiřadí těmto tokům datové proudy nové aplikace. Tyto toky jsou automaticky obsluhovány cyklicky, jeden po druhém. Tato konfigurace zvyšuje schopnost reakce a výkon síťové komunikace a nevyžaduje ruční konfiguraci.

Použití technologie QoS v koncových počítačích se systémem Windows XP

Podobně jako v systému Windows 2000 mohou programy v systému Windows XP využívat technologie QoS prostřednictvím funkcí QoS rozhraní API. Pokud nějaký program přímo nevyžaduje prioritní přidělení šířky pásma, je celá šířka pásma sítě (100 %) volně k dispozici pro sdílení mezi všemi programy. Tato „rezervovaná“ šířka pásma je i nadále k dispozici pro ostatní programy, pokud právě program, který si ji vyžádal, neodesílá data. Ve výchozím nastavení mohou programy rezervovat celkovou šířku pásma až do 20 % rychlosti základního připojení na každém rozhraní v koncovém počítači. Pokud program, který rezervoval šířku pásma, neodesílá dostatečné množství dat na její využití, nevyužitá šířka pásma je k dispozici pro další toky dat ve stejném hostitelském počítači.

Další informace o službě Plánovač paketů technologie QoS naleznete v nápovědě systému Windows XP. Další informace o technologii QoS v systému Windows 2000 naleznete v technické knihovně systému Windows 2000.

Oprava nesprávných tvrzení o podpoře technologie QoS v systému Windows XP

V různých publikovaných technických článcích a v diskusních skupinách se objevovala tvrzení, že systém Windows XP vždy rezervuje 20 % dostupné šířky pásma pro technologii QoS. Tato tvrzení nejsou správná. Chování systému Windows XP je správně popsáno v tomto článku v oddíle Použití technologie QoS v koncových počítačích se systémem Windows XP.
Vlastnosti

ID článku: 316666 - Poslední kontrola: 13. 3. 2006 - Revize: 1

Váš názor