Aktualizace přidává DMF sys.dm_db_incremental_stats_properties v SQL Server 2014 a 2016

Souhrn

Tato aktualizace přidává funkce dynamické správy (DMF) sys.dm_db_incremental_stats_properties prvek umožňující přístup k vlastnostem přírůstkové statistiky.

Poznámka: Tato aktualizace pro DMF podobá existující prvek DMF sys.dm_db_stats_properties . Však také vrací další sloupec partition_number, který poskytuje statistiky přírůstkové číslo oddílu.

Další informace

Přírůstkové statistiky jsou postaveny na tabulku oddílů. To umožňuje udržovat tyto statistiky na úrovni oddílu namísto na úrovni tabulky. Místo toho, chcete-li prohledat celou tabulku, můžete skenovat pouze na úrovni oddílu. To může výrazně snížit dobu trvání operace údržby aktualizací pouze statistické údaje v oddílech, které musí být aktualizovány. Prostudujte si tento příspěvek blogu na webu TechNet pro jeden takový příklad.

Tato aktualizace je zahrnuta v následující aktualizaci service pack pro SQL Server:


O aktualizacích service Pack pro SQL Server
O aktualizacích service Pack pro SQL Server

Odkazy

Další informace o terminologii , kterou společnost Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.
Vlastnosti

ID článku: 3170114 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor