Vyhledání místnosti v aplikaci Outlook nezobrazují všechny konferenční místnosti, když uživatel vytvoří schůzku

PROBLÉM

Když uživatel vytvoří novou schůzku v aplikaci Microsoft Outlook, žádné konferenční místnosti jsou uvedeny v rozevíracím seznamu Vyberte dostupnou místnost v místnosti hledání.

Tomuto problému může dojít, pokud uživatel nemá možnost seznam místností. Seznam místností musí být vybrána před k dispozici prostory, které jsou zobrazeny v vyhledání místnosti.

ŘEŠENÍ

Zobrazit dostupné místnosti, vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazit seznam místností seznam místností.

DALŠÍ INFORMACE

Chcete-li vytvořit seznam místností a místnosti seznamu přidat existující místnosti, postupujte takto:
 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • V místním Exchange Server nebo v prostředí serveru Exchange hybridní otevřete prostředí Exchange Management Shell.
  • V Exchange Online připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdálené prostředí PowerShell. Další informace naleznete v tématu připojení k serveru Exchange Online PowerShell.
 2. Spusťte následující příkaz, chcete-li vytvořit seznam místností:
  New-DistributionGroup <RoomListName> -RoomList -Members $Members 
 3. Spusťte následující příkaz pro přidání existující místnosti do místnosti seznamu:
  Add-DistributionGroupMember <RoomListName> -Member <RoomMailbox> 
Další informace naleznete v tématu Vytvoření skupiny distribuční místa seznamua vytvořit a spravovat poštovní schránky místnosti.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community nebo fór TechNet serveru Exchange.
Vlastnosti

ID článku: 3171334 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor