Nový poštovní schránky serveru má nesprávnou e-mailovou adresu

PROBLÉM

Zvažte následující scénář ve službách Office 365:

 • Máte následující domény:
  Contoso.onmicrosoft.com
  Contoso.com
  AUContoso.com
  UKContoso.com
 • AUContoso.com a UKContoso.com jsou přijaté domény, které byly přidány do Průvodce konfigurací Hybrid. Contoso.com je federované a nelze jej nastavit jako výchozí přijaté domény ve službách Office 365. Proto contoso.onmicrosoft.com zobrazí jako výchozí doménu.
V tomto scénáři je přiřazen nové poštovní schránky webu nesprávnou e-mailovou adresu.

ŘEŠENÍ

Chcete-li vyřešit tento problém, změňte e-mailovou adresu poštovní schránky na serveru. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Připojte k Online serveru Exchange pomocí vzdáleného prostředí PowerShell. Další informace naleznete v tématu připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdálené prostředí PowerShell.
 2. Spusťte následující příkaz:
  Set-Mailbox -Identity MySiteMailbox1 -EmailAddresses SMTP:MySiteMailbox1@contoso.com, smtp:MySiteMailbox1@aucontoso.com -EmailAddressPolicyEnabled:$False 

DALŠÍ INFORMACE

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community.
Vlastnosti

ID článku: 3172620 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor