Přidání právního omezení do odchozích zpráv založených na protokolu SMTP pomocí skriptu v jazyce Visual Basic

Verzi tohoto článku pro jazyk Microsoft Visual Basic naleznete pod číslem317327 .

Souhrn

V tomto článku je uveden postup použití jímky událostí přenosu SMTP k přidání právního omezení do odchozích e-mailových zpráv založených na protokolu SMTP.

Vytvoření jímky událostí

Jímku událostí vytvoříte vložením následujícího kódu do nového souboru, který uložíte pod názvem EventSinkScript.vbs.
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
TextDisclaimer = vbCrLf & "PRÁVNÍ OMEZENÍ:" & vbCrLf & "Příklad právního omezení přidaného pomocí skriptu VBScript."
HTMLDisclaimer = "<p></p><p>PRÁVNÍ OMEZENÍ:<br>Příklad právního omezení přidaného pomocí skriptu VBScript."

If Msg.HTMLBody <> "" Then
'Vyhledá značku "</body>" a vloží právní omezení před tuto značku.
pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)
szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
End If

If Msg.TextBody <> "" Then
Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
End If

'Odešle změny obsahu transportnímu objektu proudu ADO.
Msg.DataSource.Save ' Odešle změny do transportního proudu

EventStatus = cdoRunNextSink
End Sub
</SCRIPT>

Registrace jímky událostí

Pro registraci jímky událostí použijte soubor Smtpreg.vbs, který se nainstaluje společně se sadou Exchange SDK. Na příkazovém řádku zadejte cestu ke složce ...\Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts a poté zadejte následující příkaz (ujistěte se, že je cesta k souboru EventSinkScript.vbs správná):
cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@your-domain-here.com"
cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\EventSinkScript.vbs"
Po úspěšném provedení příkazu obdržíte zprávu generovanou skriptem.

Registraci skriptu zrušíte zadání následujícího příkazu:
cscript smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost
Další informace o registrování událostí pomocí souboru Smtpreg.vbs naleznete v tématu Managing Event Bindings (Správa vazeb událostí) na serveru MSDN: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

324021 Vytvoření jímky zachycující všechny události poštovní schránky pro server Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Test jímky událostí

Otestujte jímku událostí odesláním e-mailové zprávy uživateli, který používá protokol SMTP a nachází se mimo vaši organizaci. Příjemce by měl obdržet upravenou zprávu s právním omezením připojeným na konec zprávy.

Poznámka: Pokud k odeslání zprávy použijete klienta MAPI, např. Microsoft Outlook, příjemce neobdrží upravenou zprávu. Zpráva odeslaná pomocí klienta MAPI totiž není v okamžiku, kdy e-mail vyvolá událost přenosu SMTP, ve formátu SMTP. Proto změny provedené v kódu události nepřetrvají.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

273233 Nelze upravit zprávy MAPI zachycené v jímce událostí přenosu SMTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 317680 - Poslední kontrola: 25. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor