"Jeden nebo více uživatelů nelze přidat do seznamu přístup ke složce" Chyba při pokusu uživatele o přidání oprávnění veřejných složek v aplikaci Outlook

PROBLÉM

Máte konfiguraci přístupu k veřejné složce hybridní, ve kterém jsou umístěny některé uživatele poštovní schránky v Exchange Online a některé poštovní schránky uživatele jsou umístěny v místním prostředí. V této situaci jako místní uživatel chce přidat oprávnění pro uživatele Exchange Online přístup k starší veřejné složky pomocí aplikace Microsoft Outlook. Nebo Exchange Online uživatele chce přidat oprávnění místním uživatelům získat přístup k starší veřejné složky pomocí aplikace Outlook.

Když se uživatel pokusí přidat uživatele v rámci struktury, se však zobrazí následující chybová zpráva:

Jeden nebo více uživatelů nelze přidat do seznamu přístup ke složce. Místním uživatelům nelze přidělit práva na tomto serveru.
Navíc symbol červené stop se zobrazí vedle názvu uživatele v seznamu Přidat uživatele .

PŘÍČINA

Aplikace Outlook nelze použít k přidání oprávnění pro objekty, které jsou umístěny v různých doménových strukturách. Pomocí aplikace Outlook přidat oprávnění pouze v případě, že uživatelé jsou umístěny ve stejné doménové struktuře. Například:
  • Místní poštovní schránky uživatelů slouží k přidání veřejné složky oprávnění pro ostatní uživatele místní poštovní schránce aplikace Outlook.
  • Exchange Online poštovní schránky uživatelů slouží k přidání veřejné složky oprávnění pro uživatele poštovní schránky Exchange Online aplikace Outlook.

ŘEŠENÍ

Místní, že Administrátoři serveru Exchange můžete použít rutiny prostředí PowerShell Přidat PublicFolderClientPermission přiřadit oprávnění veřejných složek uživatele mezi doménové struktury.

Například:
Add-PublicFolderClientPermission -Identity \SalesFolder -AccessRights EditAllItems -User CrossForestUser 
Další informace o této rutiny naleznete v tématu Přidat PublicFolderClientPermission.

DALŠÍ INFORMACE

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community nebo fór TechNet serveru Exchange.
Vlastnosti

ID článku: 3184240 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor