Potvrzení o doručení nejsou generovány, když uživatelé odesílat poštu externím příjemcům

PROBLÉM

Když uživatelé požadují potvrzení o doručení pro zprávy odeslat externím příjemcům, se zobrazí následující zpráva:

Doručení těmto příjemcům nebo skupiny je dokončeno, ale cílový server odeslal oznámení o doručení.

PŘÍČINA

K tomuto chování dochází, pokud přijímající organizace neumožňuje doručování zpráv.

DALŠÍ INFORMACE

Přijímající organizace můžete rozhodnout povolit žádné potvrzení o doručení. To zabrání tomu, aby externí odesílatelé přijímá potvrzení o doručení. Chcete-li tuto možnost nakonfigurovat, spuštěním rutiny Set-RemoteDomain a nastavte parametr DeliveryReportEnabled vzdálené domény na hodnotu False.

Další informace naleznete v tématu Set-RemoteDomain.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Microsoft Community nebo fór TechNet serveru Exchange.
Vlastnosti

ID článku: 3184617 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor