Odstraňování potíží s chybovou zprávou NTLDR nenalezen v systému Windows 2000

Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.
Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje metody odstraňování potíží s chybovou zprávou NTLDR nenalezen, k jejímuž zobrazení může dojít při pokusu spustit systém Microsoft Windows 2000.

Odstraňování potíží s chybovou zprávou NTLDR nenalezen

Při spuštění počítače se systémem Windows 2000 se může zobrazit následující chybová zpráva:
NTLDR nenalezen
Restartujte libovolnou klávesou
K potížím pravděpodobně dojde, je-li systém BIOS v počítači zastaralý nebo pokud chybí nebo jsou poškozeny některé z následujících spouštěcích souborů systému Windows:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Chcete-li problém vyřešit, přesvědčte se, zda je systém BIOS v počítači aktuální. Poté podle dané situace použijte některou z následujících metod k opravě spouštěcího prostředí systému Windows 2000.

DŮLEŽITÉ: Společnost Microsoft doporučuje pravidelně zálohovat všechna data v počítači. Toto je nejlepší způsob, jak zabránit ztrátě dat. Zálohování je nezbytnou součástí zotavení po havárii.

Ověření, zda je systém BIOS počítače aktuální

Přesvědčte se, zda je v počítači nainstalována nejnovější revize systému BIOS. Obraťte se na výrobce počítače s dotazem, jak získat nejnovější aktualizaci systému BIOS, která je pro počítač k dispozici, a po jejím obdržení ji nainstalujte.


Informace o konfiguraci a ověření správného nastavení systému BIOS v počítači naleznete v dokumentaci dodané s počítačem. Pokud zde nejsou uvedeny, obraťte se na výrobce počítače.
Další informace o tom, jak kontaktovat výrobce systému BIOS, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
243909 Seznam webových stránek výrobců systému BIOS, část 1

243971 Seznam webových stránek výrobců systému BIOS, část 2

Jestliže chcete opravit spouštěcí prostředí systému Windows, použijte podle dané situace některou z následujících metod.

Metoda 1: Použití spouštěcí diskety ke spuštění počítače

 1. Vytvořte spouštěcí disketu systému Windows 2000 obsahující následující soubory:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Další informace o vytvoření spouštěcí diskety naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  301680 Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows

  101668 Jak použít spouštěcí disketu systému Windows k zabránění chyby při spuštění

 2. Upravte soubor Boot.ini tak, aby odkazoval na správný řadič pevného disku a svazek dané instalace systému Windows. Další informace o vytvoření spouštěcí diskety naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  311578 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows 2000

 3. Vložte spouštěcí disketu do disketové jednotky počítače a restartujte počítač.
 4. Zkopírujte soubory Ntldr, Ntdetect.com a Boot.ini ze spouštěcí diskety do systémového oddílu na místním pevném disku.

Metoda 2: Použití konzoly pro zotavení

 1. Restartujte počítač pomocí instalačních disket nebo disku CD-ROM se systémem Windows 2000.
 2. Po zobrazení obrazovky Vítá vás instalační program stiskněte klávesu R, chcete-li opravit instalaci systému Windows 2000.
 3. Pokud chcete instalaci systému Windows 2000 opravit pomocí konzoly pro zotavení, stiskněte klávesu C.
 4. Zadejte číslo odpovídající opravované instalaci systému Windows a stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například číslo 1 a poté stiskněte klávesu ENTER.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  229716 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows

 5. Zadejte heslo správce a poté stiskněte klávesu ENTER.
 6. Zadejte příkaz map a potom stiskněte klávesu ENTER. Poznamenejte si písmeno jednotky, ke které je přiřazena jednotka CD-ROM obsahující disk CD-ROM se systémem Windows 2000.
 7. Zadejte následující příkazy a za zadáním každého z nich stiskněte klávesu ENTER. Jednotka je písmeno jednotky, kterou jste zadali v kroku 4 části Metoda 2: Použití konzoly pro zotavení tohoto článku:
  copy jednotka:\i386\ntldr c:\

  copy jednotka:\i386\ntdetect.com c:\
  Jste-li vyzváni k přepsání souboru, zadejte y a poté stiskněte klávesu ENTER.

  POZNÁMKA: V příkazech je mezera mezi textem ntldr a písmenem jednotky c:\ a mezi textem ntdetect.com a písmenem jednotky c:\.
 8. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  type c:\Boot.ini
  Zobrazí se seznam podobný následujícímu:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  Pokud se zobrazí následující zpráva, soubor Boot.ini pravděpodobně chybí nebo je poškozen:
  Systém nemůže nalézt zadaný soubor nebo adresář.
 9. Pokud soubor Boot.ini chybí nebo je poškozen, vytvořte nový soubor. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok nebo Edit.com) vytvořte soubor spouštěcího programu podobný následujícímu:

   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC

   301680 Jak vytvořit spouštěcí disketu pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows

  2. Uložte soubor na disketu pod názvem Boot.ini.

   POZNÁMKA: Jestliže jste k vytvoření souboru použili Poznámkový blok, přesvědčte se, že k názvu souboru Boot.ini není připojena přípona TXT.
  3. V příkazovém řádku konzoly pro zotavení zadejte následující příkaz ke zkopírování souboru Boot.ini z diskety do počítače:
   copy a:\Boot.ini c:\
   .
 10. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER. Počítač se restartuje.

Metoda 3: Použití disku CD-ROM se systémem Windows 2000

 1. Do jednotky CD-ROM či DVD-ROM počítače vložte disk CD-ROM se systémem Windows 2000 a spusťte instalaci systému.
 2. Na stránce Vítá vás instalační program stiskněte klávesu R.
 3. Na stránce Možnosti opravy systému Windows 2000 stiskněte klávesu R.
 4. Po zobrazení výzvy k výběru jedné z možností oprav stiskněte klávesu M.
 5. Stisknutím klávesy ŠIPKA NAHORU a jejím opětným stisknutím vyberte možnost Ověřit systémové soubory systému Windows 2000. Poté výběr vymažte stisknutím klávesy ENTER.
 6. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte možnost Pokračovat (provést vybrané úkoly) a poté stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se následující zpráva:
  Pro instalaci systému Windows 2000, kterou chcete opravit,
  potřebujete záchrannou opravnou disketu.
 7. Podle situace proveďte jednu z následujících akcí:
  • Jestliže záchrannou opravnou disketu máte, proveďte následující kroky:
   1. Stiskněte klávesu ENTER.
   2. Vložte záchrannou opravnou disketu do disketové jednotky a poté stiskněte klávesu ENTER.
   3. Opravte instalaci podle zobrazených pokynů a restartujte počítač.
   nebo
  • Jestliže záchrannou opravnou disketu nemáte, proveďte následující kroky:
   1. Stiskněte klávesu L. Zobrazí se zpráva podobná následující zprávě:
    Instalační program nalezl systém Windows 2000 v následující složce:
    jednotka:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Stiskněte klávesu ENTER.

    Instalační program zkontroluje disky a poté dokončí opravu.
  Další informace o funkci záchranné opravy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  231777 Jak vytvořit Záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000Instalační program nenalezl systém Windows 2000

Jestliže nemáte záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000 a pokud se systému nepodařilo najít instalaci systému, postupujte následovně:
 1. Spusťte instalační program systému Windows 2000.
 2. Na stránce Instalační program nainstaluje systém Windows 2000 do oddílu vyberte možnost Ponechat existující systém souborů (beze změn) a poté stiskněte klávesu ENTER.
 3. Chcete-li systém Windows 2000 instalovat do nové složky, stiskněte klávesu ESC.
 4. Do pole Vyberte umístění, kam chcete tyto soubory zkopírovat zadejte text \tempwin a poté stiskněte klávesu ENTER.

  Instalační program nainstaluje novou kopii systému Windows 2000.
 5. Přihlaste se k nové kopii systému Windows 2000.
 6. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 7. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 8. Na příkazovém řádku zadejte jednotka:, kde jednotka je spouštěcí jednotka počítače a pak stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například název c: a stiskněte klávesu ENTER.
 9. Zadejte příkaz attrib -h -r -s Boot.ini a stiskněte klávesu ENTER.
 10. Zadejte příkaz edit Boot.ini a stiskněte klávesu ENTER.

  Program Edit.com otevře soubor Boot.ini podobný následujícímu souboru:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 11. Nahraďte všechny výskyty slova TEMPWIN slovem WINNT. Zobrazený soubor Boot.ini bude podobný následujícímu souboru:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 12. Stiskněte kombinaci kláves ALT+F a potom stiskněte klávesu S.
 13. Stiskněte kombinaci kláves ALT+F a potom stiskněte klávesu X.
 14. Zadejte příkaz attrib +h +r +s Boot.ini a stiskněte klávesu ENTER.
 15. Zadáním příkazu exit zavřete příkazový řádek.
 16. Restartujte počítač.
 17. Na obrazovce Vyberte operační systém, který chcete spustit vyberte pomocí kláves se šipkami položku Microsoft Windows 2000 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 18. Spusťte Průzkumníka Windows, vyhledejte následující složky a odstraňte je:
  Tempwin
  Všechny složky Users.Tempwin

Další zdroje informací

Další informace o postupu při odstraňování potíží s chybovou zprávou NTLDR nenalezen naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255220 Chybová zpráva NTLDR nenalezen při instalaci systému Windows 2000 přes systém Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition nebo při upgradu z těchto systémů na systém Windows 2000

228004 Změna aktivního oddílu způsobí, že systém nelze spustit

883275 Nelze spustit počítač po změně oprávnění v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000

Vytvoření paralelní instalace systému Windows 2000

Nelze-li problém popsaný v části Příznaky tohoto článku vyřešit za pomoci uvedených metod či článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base v části Další zdroje tohoto článku, vytvořte paralelní instalaci systému Windows 2000. Poté pomocí Průzkumníka Windows zkopírujte data, která chcete obnovit z původní instalace systému Windows.

Další informace o vytvoření paralelní instalace systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266465 Jak vytvořit paralelní instalaci systému Windows 2000 nebo systému Windows Server 2003

Odkazy

Další informace o postupu při odstraňování potíží se spuštěním systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315396 Jak odstranit problémy se spuštěním systému Windows 2000

Další informace o rozdílech mezi ruční opravou a rychlou opravou v systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
238359 Rozdíly mezi Ruční a Rychlou opravou systému Windows

301645 Použití konzoly pro zotavení v počítači, v němž nelze spustit systém Windows 2000

Vlastnosti

ID článku: 318728 - Poslední kontrola: 26. 2. 2014 - Revize: 1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

Váš názor