Popis zásad omezujících funkci Ukázat a tisknout v systémech Windows Server 2003 a Windows XP

Souhrn

Jestliže používáte systém Windows XP, můžete pomocí funkce Ukázat a tisknout používat sdílené tiskárny hostované počítači se systémem Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Použijete-li funkci Ukázat a tisknout k připojení ke sdílené tiskárně, ovladač dané sdílené tiskárny se automaticky stáhne do vaší pracovní stanice. Tento článek popisuje, jak používat zásady omezující funkci Ukázat a tisknout.

Poznámka: Uživatel se zlými úmysly může do ovladače tiskárny implementovat virus či jiný nebezpečný kód. Pokud ze sdílené tiskárny získáte poškozený ovladač, může dojít k ohrožení zabezpečení vašeho počítače.

Další informace

Systém Windows Server 2003 a aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1) obsahují zásady omezujících funkci Ukázat a tisknout. Pokud jste správce, můžete pomocí této zásady řídit servery, ke kterým se uživatelé připojují za účelem tisku. Toto nastavení zásad nemá vliv na uživatele, kteří jsou členy skupiny Administrators. Dále tyto zásady nemají vliv na uživatele, kteří funkci Ukázat a tisknout používají pro tiskárny hostované počítači se systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition či Microsoft Windows Millennium Edition (ME) (tyto platformy nemohou poskytovat ovladače). V tomto případě musíte mít k vytvoření připojení oprávnění správce.

Zásady omezující funkci Ukázat a tisknout jsou v modulu Editor objektů Zásady skupiny umístěné v následujícím umístění:
Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Ovládací panely\Tiskárny
Zásady omezující funkci Ukázat a tisknout je možné konfigurovat následujícími způsoby:
 • Pokud povolíte tuto zásadu klepnutím na přepínač Povoleno a zaškrtnete políčko Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze v počítačích ve vlastní doménové struktuře, mohou uživatelé použít funkci Ukázat a tisknout k výběru pouze počítačů, které mají aktivní účet ve stejné doménové struktuře jako daný uživatel.

  Poznámka: Touto zásadou nejsou podporovány vztahy důvěryhodnosti mezi různými doménovými strukturami. Platí tedy, že tato zásada je platná pro sdílené tiskárny v prostředí se systémem Windows NT 4.0 a vyšším.
 • Pokud povolíte tuto zásadu klepnutím na přepínač Povoleno a zaškrtnete políčko Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze na těchto serverech, mohou uživatelé použít funkci Ukázat a tisknout k výběru pouze uvedených serverů. Pro přidání serveru do tohoto seznamu musíte zadat jeho úplný název domény a oddělit jej od dalších názvů středníkem, například:
  server1.domain1.microsoft.com;server2.domain1.microsoft.com
  Úplný název domény serveru zjistíte po klepnutí na kartu Název počítače v nástroji Vlastnosti systému.
 • Pokud povolíte tuto zásadu klepnutím na přepínač Povoleno a zaškrtnete políčka Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze v počítačích ve vlastní doménové struktuře i Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze na těchto serverech mohou uživatelé použít funkci Ukázat a tisknout k výběru serverů v jejich doménové struktuře a serverů uvedených v seznamu. Touto konfigurací můžete uživatelům umožnit používání funkce Ukázat a tisknout a vybírat tak libovolné servery v jejich doménové struktuře a určené servery mimo doménovou strukturu.
 • Jestliže zásadu nastavíte na možnost Zakázáno, mohou uživatelé používat funkci Ukázat a tisknout k výběru libovolné sdílené tiskárny, ke které mají přístup.
 • Ve výchozím nastavení není tato zásada nakonfigurována. Pokud tuto zásadu nenakonfigurujete, uživatelé nemohou stahovat ovladače funkce Ukázat a tisknout z počítačů, které nejsou v jejich doménové struktuře služby Active Directory. Výsledek je stejný, jako kdybyste povolili nastavení zásad a vybrali možnost Uživatelé mohou odkazovat a tisknout pouze v počítačích ve vlastní doménové struktuře.
 • Zásadu lze nastavit také v následujícím podklíči registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

  Hodnota: InForest
  Typ: REG_DWORD
  Data: 0 nebo 1
  Hodnota 0 tento záznam zakáže. Hodnota 1 omezí přístup k tiskárnám na tiskárny ve stromu.

  Hodnota: Restricted
  Typ: REG_DWORD
  Data: 0 nebo 1
  Hodnota 0 tento záznam zakáže. Hodnota 1 omezí přístup ke všem tiskárnám.

  Hodnota: TrustedServers
  Typ: REG_DWORD
  Data: 0 nebo 1
  Hodnota 0 tento záznam zakáže. Hodnota 1 povolí tiskárny připojené k serverům v seznamu.

  Hodnota: ServerList
  Typ: řetězec
  Data: Seznam důvěryhodných serverů oddělených středníky
Pokud se pokusíte připojit ke sdílené tiskárně připojené k serveru, ke kterému vám zásady nedovolují přístup, systém Windows se pokusí najít a nainstalovat odpovídající ovladač a soubor Driver.cab do místního počítače. Pokud systém Windows nemůže najít odpovídající ovladač, zobrazí se následující chybová zpráva, že nastavení zásad akci znemožňuje:
Ve vašem počítači platí zásada, která vám zabraňuje, abyste se připojili k této tiskové frontě. Obraťte se na správce systému.
Podobně, pokud používáte počítač, který není členem domény, nemá na něj nastavení těchto zásad žádný vliv. Zobrazí se následující informační zpráva:
Rozhodli jste se připojit k tiskárně v počítači název_serveru, a do vašeho počítače bude automaticky nainstalován ovladač tiskárny. Ovladače tiskáren mohou obsahovat viry nebo skripty, které mohou poškodit počítač. Musíte si být jisti, že počítač, který tuto tiskárnu sdílí, je důvěryhodný. Chcete pokračovat?
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314073 Řešení potíží se síťovým tiskem v systému Windows XP

Pokud jste mobilní uživatel a s počítačem často cestujete, společnost Microsoft doporučuje buď nastavit tuto zásadu na hodnotu Zakázáno, nebo požádat správce sítě, aby vám ve vašem počítači poskytl oprávnění správce, abyste se mohli připojit ke sdíleným tiskárnám i na cestách.

Následující nastavení zásad se týkají i zásad omezujících funkci Ukázat a tisknout:
 • Nastavení zásad: Přidat pracovní stanice do domény
  Umístění: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Přiřazení uživatelských práv
 • Nastavení zásad: Zabránit uživatelům instalovat ovladače tiskáren
  Umístění: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení
Vlastnosti

ID článku: 319939 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor