Konfigurace výchozího dokumentu v Internetové informační službě

Důrazně všem uživatelům doporučujeme, aby v počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2008 upgradovali Internetovou informační službu na verzi 7.0. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace související se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Souhrn

Tento článek s podrobnými pokyny popisuje postup konfigurace výchozího dokumentu v Internetové informační službě (IIS) 5.0.


Výchozí dokument je soubor, který webový server odešle, když přijme žádost o adresu URL (Uniform Resource Locator), která nespecifikuje název souboru (např. http://MyWebSite). Výchozím dokumentem může být domovská stránka webu nebo indexová stránka, která zobrazuje hypertextový seznam obsahu konkrétního webu nebo složky.


Je možné nakonfigurovat nastavení výchozího dokumentu pro konkrétní web nebo složku. Je rovněž možné nakonfigurovat více než jeden výchozí dokument. Služba IIS hledí výchozí dokumenty a použije je v pořadí, v němž jsou uvedeny. Služba IIS vrátí první nalezený dokument. Pokud první dokument v seznamu není k dispozici, server zobrazí další výchozí dokument v seznamu. Pokud není nalezena žádná shoda a pro daný web nebo složku je aktivováno procházení složky, služba IIS vrátí výpis složky. Pokud procházení složky není aktivováno, služba IIS vrátí prohlížeči zprávu Chyba protokolu HTTP 403 - Zakázáno.


Příklady názvů výchozích dokumentů: Default.htm, Default.asp, Index.htm nebo Index.html.


Postup při konfiguraci výchozího dokumentu

Chcete-li nakonfigurovat nastavení výchozího dokumentu ve službě IIS, postupujte takto:

 1. Spusťte Správce služeb Internetu nebo spusťte konzolu MMC (Microsoft Management Console), která obsahuje modul snap-in IIS.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný web, složku nebo virtuální složku, pro něž chcete nakonfigurovat výchozí dokument, a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu Dokumenty.
 4. Kliknutím zaškrtněte políčko Povolit výchozí dokumenty. Tím zapnete zpracování výchozích dokumentů pro vybraný web, složku nebo virtuální složku.
 5. Chcete-li přidat nový výchozí dokument, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Přidat.
  2. Do pole Název výchozího dokumentu zadejte název výchozího dokumentu, který chcete přidat (zadejte například Index.htm), a pak klikněte na tlačítko OK.


   POZNÁMKA: Ověřte, zda název nového výchozího dokumentu, který jste přidali, odpovídá skutečnému názvu souboru výchozího dokumentu. Rovněž ověřte, zda tento soubor existuje v příslušné složce obsahu na webu.
 6. Chcete-li změnit prioritu hledání, klikněte na dokument, který chcete posunout, a pak kliknutím na tlačítko Nahoru nebo Dolů posuňte dokument na požadovanou pozici v seznamu.
 7. Chcete-li odebrat výchozí dokument, klikněte na něj a pak klikněte na tlačítko Odebrat.
 8. Klikněte na tlačítko OK a pak ukončete Správce internetové informační služby nebo zavřete modul snap-in IIS.

Poradce při potížích

Další informace o řešení potíží souvisejících s nastavením dokumentů ve službě IIS naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

247677 Chybová zpráva: 403.2 Zakázáno: Přístup pro čtení zakázán

185380 Chyba Výpis adresáře byl zamítnut při procházení webu

Odkazy

Další informace o službě IIS naleznete v dokumentaci k této službě. Je-li v počítači instalována služba IIS, spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer, do adresního řádku zadejte následující adresu a pak stiskněte klávesu ENTER:

http://localhost/iisHelp/
Dokumentaci ke službě IIS naleznete rovněž na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 320051 - Poslední kontrola: 29. 11. 2013 - Revize: 1

Váš názor