Zakázání automatického vyhledávání síťových tiskáren a složek v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak zakázat automatické vyhledávání síťových tiskáren a složek v systému Microsoft Windows XP.

Ve výchozím nastavení sleduje systém Windows XP sdílené prostředky v síti, a usnadňuje tak jejich připojení. Tato funkce je v systému Windows XP novinkou a spočívá v pravidelné kontrole počítačů v síti. Při této kontrole systém Windows XP identifikuje nové sdílené prostředky, například právě připojenou sdílenou tiskárnu nebo právě sdílenou složku.

Jakmile systém Windows XP najde nový sdílený prostředek, přidá jeho ikonu do složky Místa v síti. Pokud se jedná o tiskárnu, je přidána ikona také do složky Tiskárny a faxy. Takto máte jednoduše přehled o sdílených prostředcích dostupných v síti, aniž by se významně zvyšovalo zatížení počítače se systémem Windows XP.

Může se však stát, že tato nová funkce i přes viditelnou výhodnost nemusí být žádoucí, protože informace získané při automatickém vyhledávání síťových prostředků nemůžete využít.

Někteří uživatelé mají omezený rozsah denních úkolů. Potřebují mít přístup pouze k jedné nebo dvěma sdíleným složkám, které vycházejí z jejich popisu práce (obvykle ke složkám dokumentů uloženým na serverech s dokumenty). Nebo potřebují konkrétní tiskárnu, například tiskárnu, která obsahuje předtištěné faktury, protože pracují v Oddělení pohledávek. Nemají dostatečná oprávnění k přístupu k některým sdíleným prostředkům. V těchto případech není zobrazení nových tiskáren nebo nových sdílených složek důležité, ani žádoucí.

Někteří uživatelé pracují na přenosném počítači a většinu času stráví mimo síť. Nebo mohou přenosný počítač připojovat k různým sítím (v sídle společnosti nebo v pobočkách). V tomto případě by mohlo být kontraproduktivní, kdyby systém Windows XP používal všechny prostředky. Může být matoucí vidět ve složce Okolní počítače ikonu, která není vždy dostupná.

Zakázání automatického vyhledávání síťových tiskáren a složek v systému Windows XP

Chcete-li zakázat automatické vyhledávání síťových tiskáren a složek, postupujte takto:

  1. Klepněte nejprve na tlačítko Start, pak na příkaz Ovládací panely, pak na položku Vzhled a motivy a nakonec na položku Možnosti složky. Otevře se dialogové okno Možnosti složky.
  2. Klepněte na kartu Zobrazení.
  3. V seznamu Upřesnit nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tato funkce je zakázaná v případě, že ve vaší síti bylo zjištěno více než 32 počítačů pracujících se sdílenými prostředky, že jste připojení k doméně, že používáte telefonické připojení nebo připojení VPN nebo pokud správce tuto funkci zakázal pomocí zásad skupiny.


Vlastnosti

ID článku: 320138 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor