JAK: Přejmenování více souborů pomocí programu Průzkumník Windows v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje, jak pomocí programu Průzkumní Windows přejmenovat v systému Windows XP více souborů.

Jak přejmenovat více souborů pomocí programu Průzkumník Windows

 1. Spusťte program Průzkumník Windows. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Všechny programy
  , dále na položku
  Příslušenství
  a poté klepněte na položku
  Průzkumník Windows
  .
 2. Stisknutím a podržením klávesy Ctrl a zároveň klepnutím na soubory vyberte soubory, které chcete přejmenovat.
 3. Po vybrání souborů stiskněte klávesu F2.
 4. Zadejte nový název a poté stiskněte klávesu Enter.
Poznámka
: Po dokončení výše uvedených pokynů zmizí vybrání všech souborů kromě jednoho, takže se může zdát, že přejmenujete pouze jeden soubor. Po stisknutí klávesy Enter budou ale přejmenované všechny soubory. Při přejmenování více souborů budou mít všechny soubory stejný název s číslem uvedeným v závorkách, aby byly názvy přejmenovaných souborů jedinečné. Pokud například zadáte nový název
Rozpočet
, bude název prvního souboru Rozpočet. Ostatní přejmenované soubory budou mít název Rozpočet(
x
), kde
x
je jedinečné číslo počínaje (1).


Poznámky

Pokud při přejmenovávání více souborů uděláte chybu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z nebo klepněte na příkaz
Zpět: Přejmenovat
v nabídce
Úpravy
a vrátíte tak právě provedené přejmenování.


Funkce přejmenování v programu Průzkumník Windows nemá stejnou funkci jako příkaz
REN
, který můžete použít na příkazovém řádku. Pokud například chcete přejmenovat soubory smitha.doc, smithb.doc a smithc.doc, můžete zadat příkaz
ren smith*.doc smythe*.doc
. Všechny přejmenované soubory budou automaticky mít nový název smythea.doc, smytheb.doc a smythec.doc.


Pokud byste stejné soubory přejmenovali v systému Windows XP, měl by první přejmenovaný soubor název smythea.doc a ostatní soubory smythea(
x
).doc. Pokud se budete chtít vrátit k původní struktuře názvů, budete muset každý soubor přejmenovat samostatně.


Vlastnosti

ID článku: 320167 - Poslední kontrola: 10. 12. 2002 - Revize: 1

Váš názor