Program Macromedia Flash Player 5.0 způsobuje chybu v systému Windows XP

Příznaky

Při pokusu o použití programu Macromedia Flash Player verze 5.0 může být počítač nestabilní, aplikace Microsoft Internet Explorer může přestat reagovat nebo se může zobrazit následující nebo podobná chybová zpráva:
Aplikace Internet Explorer zjistila potíže a musí být ukončena.
V datech zobrazených spolu s chybovou zprávou můžete nalézt následující signaturu:

Název aplikace Verze aplikace Název modulu Verze modulu Offset
--------------------------------------------------------------------
iexplore.exe 6.0.2600.0 Neznámý 0.0.0.0 00000000

Příčina

K těmto potížím může docházet v případě, kdy používáte program Macromedia Flash Player verze 5.0 v počítači se systémem Windows XP. Program Macromedia Flash Player 5.0 není úplně kompatibilní se systémem Windows XP.

Řešení

Pro odstranění těchto potíží s programem Macromedia Flash Player verze 5.0 stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi programu Macromedia Flash Player. K 22. březnu 2002 je k dispozici verze 6.0.23.0 a tato verze je úplně kompatibilní se systémem Windows XP. Další informace, jak získat a nainstalovat nejnovější verzi programu Macromedia Flash Player, naleznete na následujících webových stránkách společnosti Macromedia:
Kontaktní informace jiných výrobců uvedené v tomto článku jsou poskytovány pouze pro informaci a snazší nalezení potřebné odborné pomoci. Tyto kontaktní informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky na přesnost těchto kontaktních informací.

Další informace

Další informace, jak kontaktovat společnost Macromedia, naleznete v jednom z následujících článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, A-K


60781 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, L-P


60782 Seznam výrobců hardwaru a softwaru, Q-Z

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 320219 - Poslední kontrola: 10. 12. 2002 - Revize: 1

Váš názor