Data aplikace Excel si v operacích hromadné korespondence v aplikaci Word nezachovávají formátování

Příznaky

Pokud v aplikaci Microsoft Word provádíte hromadnou korespondenci a jako zdroj dat pro seznam příjemců používáte list aplikace Microsoft Excel, nemusí si po sloučení některá numerická data zachovat své formátování.

Toto chování se týká formátování procent, hodnot měn a PSČ, jak je uvedeno v následující tabulce:

Formát V datech aplikace Excel Ve slučovacím poli aplikace Word
----------------------------------------------------
Procenta 50% ,5
Měna $12.50 12,5
PSČ 07865 7895

Příčina

K tomuto chování dochází, protože se data v seznamu příjemců v aplikaci Word zobrazují v nativním formátu, ve kterém je aplikace Excel ukládá, bez formátování, které se vztahuje k buňkám listu uchovávajícím tato data.

Řešení

Chcete-li toto chování vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Připojte list aplikace Excel obsahující požadovaná data pomocí technologie DDE. Postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Word a otevřete nový prázdný dokument.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a poté klepněte na kartu Obecné.
 3. Zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod a klepněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Nástroje přejděte na podnabídku Dopisy a korespondence a potom klepněte na příkaz Hromadná korespondence.
 5. V podokně úloh Hromadná korespondence vyberte typ dokumentu, se kterým chcete pracovat, a klepněte na odkaz Další.
 6. Ve skupinovém rámečku Vybrat počáteční dokument vyberte požadovaný počáteční dokument a klepněte na odkaz Další.
 7. Ve skupinovém rámečku Vybrat příjemce klepněte na přepínač Použít existující seznam a potom klepněte na odkaz Procházet.
 8. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyhledejte složku obsahující sešit aplikace Excel, který chcete použít jako zdroj dat, vyberte sešit a klepněte na tlačítko Otevřít.
 9. V dialogovém okně Potvrdit zdroj dat klepněte na položku MS Excel Worksheets via DDE (*.xls) a potom na tlačítko OK.
 10. V dialogovém okně Microsoft Excel vyberte ve skupinovém rámečku Rozsah buněk nebo název rozsahu rozsah buněk nebo list obsahující informace, které chcete použít, a potom klepněte na tlačítko OK.
  POZNÁMKA: Vaše data se nyní zobrazí v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence ve stejném formátování, v jakém se zobrazují na listu aplikace Excel.

Metoda 2

Naformátujte pole aplikace Excel obsahující PSČ jako textové pole. Postupujte takto:
 1. V aplikaci Excel vyberte sloupec, který obsahuje pole PSČ.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Buňky.
 3. Klepněte na kartu Číslo.
 4. V seznamu Druh vyberte Texty a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Uložte zdroj dat. Potom pokračujte v aplikaci Word v operaci hromadné korespondence.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

304387 Pokud v aplikaci Word 2002 nebo Word 2003 použijete zdroj dat z aplikace Access nebo Excel, sloučí se pole Datum, Telefonní číslo a Měna nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 320473 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor