Seznam Microsoft Jet 4.0 vyhrazená slova

Aplikaci Microsoft Access 2000 verzi tohoto článku v tématu 248738 .

Souhrn

Databázový stroj Microsoft Jet pracuje v několika různých režimech podle toho, zda je volána z aplikace Microsoft Access, Data Access Objects, Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Jet nebo ovladač Microsoft Access ODBC. Lze jej spustit v režimu ANSI nebo jinou než ANSI (tradičním režimu).


Každý z těchto režimů má za následek mírně odlišné sady vyhrazených slov. Dotazy napsané v jednom režimu může použít vyhrazené slovo jako identifikátor a v druhém selhat z tohoto důvodu.


Tento článek obsahuje seznam vyhrazených slov, aby se zabránilo při výběru názvů identifikátorů.

Další informace

Vyhrazená slova

A
ABSOLUTE      ACTION       ADD         ADMINDBALL         ALLOCATE      ALPHANUMERIC    ALTER
AND ANY ARE AS
ASC ASSERTION AT AUTHORIZATION
AUTOINCREMENT AVG

B
BAND        BEGIN        BETWEEN       BINARYBIT         BIT_LENGTH     BNOT        BOR
BOTH BXOR BY BYTE

C
CASCADE       CASCADED      CASE        CASTCATALOG       CHAR        CHARACTER      CHAR_LENGTH
CHARACTER_LENGTH CHECK CLOSE COALESCE
COLLATE COLLATION COLUMN COMMIT
COMP COMPRESSION CONNECT CONNECTION
CONSTRAINT CONSTRAINTS CONTAINER CONTINUE
CONVERT CORRESPONDING COUNT COUNTER
CREATE CREATEDB CROSS CURRENCY
CURRENT CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER CURSOR

D
DATABASE      DATE        DATETIME      DAYDEALLOCATE     DEC         DECIMAL       DECLARE
DEFAULT DEFERRABLE DEFERRED DELETE
DESC DESCRIBE DESCRIPTOR DIAGNOSTICS
DISALLOW DISCONNECT DISTINCT DOMAIN
DOUBLE DROP

E
ELSE        END         END-EXEC      ESCAPEEXCEPT       EXCEPTION      EXCLUSIVECONNECT  EXEC
EXECUTE EXISTS EXTERNAL EXTRACT

F
FALSE        FETCH        FIRST        FLOATFLOAT4       FLOAT8       FOR         FOREIGN
FOUND FROM FULL

G
GENERAL       GET         GLOBAL       GOGOTO        GRANT        GROUP        GUID

H
HAVING       HOUR
I
IDENTITY      IEEEDOUBLE     IEEESINGLE     IGNOREIMAGE        IMMEDIATE      IN         INDEX
INDICATOR INHERITABLE INITIALLY INNER
INPUT INSENSITIVE INSERT INT
INTEGER INTEGER1 INTEGER2 INTEGER4
INTERSECT INTERVAL INTO IS
ISOLATION

J
JOIN
KB
KEY
L
LANGUAGE      LAST        LEADING       LEFTLEVEL        LIKE        LOCAL        LOGICAL
LOGICAL1 LONG LONGBINARY LONGCHAR
LONGTEXT LOWER

M
MATCH        MAX         MEMO        MINMINUTE       MODULE       MONEY        MONTH

N
NAMES        NATIONAL      NATURAL       NCHARNEXT        NO         NOT         NOTE
NULL NULLIF NUMBER NUMERIC

O
OBJECT       OCTET_LENGTH    OF         OLEOBJECTON         ONLY        OPEN        OPTION
OR ORDER OUTER OUTPUT
OVERLAPS OWNERACCESS

P
PAD         PARAMETERS     PARTIAL       PASSWORDPERCENT       PIVOT        POSITION      PRECISION
PREPARE PRESERVE PRIMARY PRIOR
PRIVILEGES PROC PROCEDURE PUBLIC

Q
R
READ        REAL        REFERENCES     RELATIVERESTRICT      REVOKE       RIGHT        ROLLBACK
ROWS

S
SCHEMA       SCROLL       SECOND       SECTIONSELECT       SELECTSCHEMA    SELECTSECURITY   SESSION
SESSION_USER SET SHORT SINGLE
SIZE SMALLINT SOME SPACE
SQL SQLCODE SQLERROR SQLSTATE
STRING SUBSTRING SUM SYSTEM_USER

T
TABLE        TABLEID       TEMPORARY      TEXTTHEN        TIME        TIMESTAMP      TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE TO TOP TRAILING
TRANSACTION TRANSFORM TRANSLATE TRANSLATION
TRIM TRUE

U
UNION        UNIQUE       UNIQUEIDENTIFIER  UNKNOWNUPDATE       UPDATEIDENTITY   UPDATEOWNER     UPDATESECURITY
UPPER USAGE USER USING

V
VALUE        VALUES       VARBINARY      VARCHARVARYING       VIEW

W
WHEN        WHENEVER      WHERE        WITHWORK        WRITE

X
Y
YEAR        YESNO
Z
ZONE
Následuje seznam vyhrazené znaky, aby se zabránilo při výběru názvů identifikátorů:


. Perod

! Vykřičník

Hranaté závorky]

"Grave zvýraznění

Vedoucí mezerou (mezerami)

Netisknutelné znaky (například carriage return)
Spuštění s Data Access Components (MDAC) verze 2.6, MDAC již obsahuje následující součásti stroje Jet:
 • Databázový stroj Microsoft Jet
 • Databázový stroj Microsoft Jet OLE DB Provider
 • Ovladače ODBC Desktop Database Drivers
Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:

239114 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0

Dokument white paper Zásobník MDAC 2.5 a ochrana souborů systému Windows obsahuje úplný seznam součástí, které jsou součástí MDAC 2.5 spolu s diskusí o Ochrana souborů systému Windows. Odkazují na tento dokument white paper pro další informace o Jet dynamických knihoven (DLL) zahrnuté v součástech MDAC 2.5, které již nejsou součástí MDAC 2.6.


Další informace o součásti MDAC 2.5 a ochrana souborů systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 321266 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor