Při zápisu do souboru na serveru z počítače se systémem Windows 2000 nebo systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Neúspěšný odložený zápis"

Problém popsaný v části "Příznaky" může dojít v jiných verzích systému Windows a problém je popsána v jiných článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Pro řešení podobných problémů naleznete v části "podobné problémy a jejich řešení".

Příznaky

Zatímco klient zapisuje do souboru na server v síti, může se zobrazit následující chybová zpráva:
{Neúspěšný odložený zápis}
Systému Windows se nepodařilo uložit všechna data do souboru x.
Data byla ztracena.
Tato chyba může být způsobeno selháním počítače hardwaru nebo síťového připojení. Pokuste se uložit tento soubor na jiném místě.
Chcete-li zjistit, zda klient dochází k problému popsaného v tomto článku, zkontrolujte protokol událostí. Událost s ID 50 se zdrojem MRxSmb musí obsahovat protokol událostí. Událost obsahuje stejný text jako chybová zpráva, ale obsahuje také stav chyby v datové oblasti. Poklepejte na událost a klepněte na tlačítko slova pro typ dat; poslední slovo obsahuje stav. Je-li kód stavu c0000022 (který překládá STATUS_ACCESS_DENIED), nainstalujte opravu hotfix, která je popsána v tomto článku.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože přesměrovač klienta neobsahuje výpočet podpis SMB správně.

Poznámka: Opravu do počítače, ve kterém se zobrazuje chybová zpráva o zpožděném zápisu, tedy v klientském počítači.

Řešení

Systém Windows 2000

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 jak získat nejnovější systém Windows 2000 Service Pack

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tento oddíl není uveden, odešlete požadavek na Microsoft Zákaznický servis a podporu k získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Aktualizace systému Windows 2000 server service pack 1 nainstalována tuto opravu hotfix, musí mít.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix nemusíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time   Version   Size   File name
------------------------------------------------------
08-May-2002 11:10 5.0.2195.5754 371,344 Mrxsmb.sys
04-Apr-2002 16:47 5.0.2195.5535 131,984 Rdbss.sys

Systém Windows XP

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Předpoklady

Aktualizace systému Windows XP service pack 1 nainstalována tuto opravu hotfix, musí mít.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix nemusíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Date     Time  Version    Size   File name------------------------------------------------------
06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 154,880 Rdbss.sys
06-Mar-2003 14:33 5.1.2600.1181 401,792 Mrxsmb.sys

Jak potíže obejít

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte na serveru přihlašování SMB:
 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte a klepněte
  enablesecuritysignature hodnota v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz změnit.
 4. V Údaj hodnoty: zadejte
  0a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete Editor registru.
 6. Zastavte a restartujte službu serveru nebo restartujte počítač.

Stav

Systém Windows 2000

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Systém Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Windows XP Service Pack 2.

Další informace

Další informace o tom, jak získat opravu hotfix pro systém Windows 2000 Datacenter Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

265173 Datacenter Program a produkt Windows 2000 Datacenter Server

Další informace o instalaci více oprav hotfix s pouze jedním restartováním počítače klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

296861 instalace více aktualizací nebo oprav hotfix s pouze jedním restartováním počítače

Podobné problémy a řešení

Další informace o podobných problémech a jejich řešení klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

Při ukládání nebo přesouvání dokumentů v systému Windows XP můžete obdržet 330174 chybová zpráva: "Neúspěšný odložený zápis"

818788 "{opožděná zápis se nezdařil}" chybová zpráva při odpojení paměťového zařízení USB 2.0

831594 "Neúspěšný odložený zápis" chybová zpráva při pokusu uložit soubor nebo ukončit aplikaci OneNote 2007 nebo OneNote 2003

843515 připojení k síti může být obnovení při pokusu pracovat se souborem ve vzdáleném počítači se systémem Windows Server 2003

870894 zobrazí chybová zpráva "Neúspěšný odložený zápis" v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005

885464 jednotka SBP-2 přestane reagovat při pokusu o zápis dat v systému Windows XP

885688 události ID 57, událost ID 55 a událost s ID 50 může být zaznamenána při použití clusteru systému Windows v systému Windows Server 2003

890352 A program může přestat reagovat a události 50 a 26 jsou protokolovány, pokud se program pokusí zapsat data do přípojných bodů svazků v počítači se systémem Windows Server 2003

ID události 891194 : 26 dojde k odhlášení se ze serveru s povolenou Terminálovou službou v systému Windows Server 2003 S891194

912593 zaprotokolována událost s ID 50, 26 nebo 57 je při použití HP SecurePath v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo x64 verzi systému Windows

925269 při odpojit vyměnitelné paměťové zařízení, například karty SD v počítači se systémem Windows XP zobrazí chybová zpráva: "Windows neúspěšný odložený zápis"

927912 chybové zprávy a události jsou zaznamenány v systémovém protokolu při pokusu komprimovat velký soubor na svazku NTFS v systému Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Server 2003: "Neúspěšný odložený zápis"

Pokud vám tyto články znalostní báze Microsoft Knowledge Base nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od těch, které jsou popsány v části "Příznaky", vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li hledat znalostní báze společnosti Microsoft, postupujte takto:
 1. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Zadejte text chybová zpráva přijata, nebo zadejte popis problému do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) a potom stiskněte klávesu ENTER.
Vlastnosti

ID článku: 321733 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor