INFORMACE: Seznam chyb opravených aktualizací Microsoft .NET Framework Service Pack 2

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Tento článek obsahuje informace o chybách opravených aktualizací Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (SP2). Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Proto jsou chyby opravené jednou aktualizací Service Pack odstraněny také následujícími aktualizacemi Service Pack. Například před instalací aktualizace .NET Framework Service Pack 2 (SP2) není třeba instalovat aktualizaci .NET Framework Service Pack 1 (SP1).

Další informace týkající se získání aktualizací .NET Framework Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318836 INFORMACE: Jak získat nejnovější aktualizaci .NET Framework Service Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318785 Zjištění, zda jsou nainstalovány aktualizace Service Pack pro rozhraní .NET Framework

Další informace

Aktualizace .NET Framework Service Pack 2

318738 OPRAVA: Načítání programů .NET je při spouštění v doméně pomalé (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319012 OPRAVA: Při zobrazení stránky ASP.NET v systému Windows 2000 dochází ke zpoždění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319083 OPRAVA: Rozhraní ASP.NET nevyzvedne od služby IIS serverovou proměnnou REMOTE_PORT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319177 OPRAVA: Při vytvoření nové obsluhované komponenty jsou objekty CallContext ztraceny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319991 OPRAVA: Rozhraní ASP.NET nezkopíruje soubory z adresáře Bin do složky dočasných souborů ASP.NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320011 OPRAVA: Výjimka System.InvalidOperationException v případě použití objektu XslTransform s mnoha podprocesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320353 OPRAVA: Dílčí proces ASP.NET se nespustí v počítačích se spouštěcím přepínačem /3GB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320425 OPRAVA: Metoda .Dispose nebo .Clear trvá u ovládacího prvku ListView velmi dlouho, jestliže byly předtím odebrány některé položky. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321552 OPRAVA: Metoda Render ve třídě BasePartialCachingControl používá k vykreslování HtmlTextWriter (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321556 OPRAVA: Při poklepání na oddělovač řádků s prázdnými buňkami dojde k výjimce System.ArgumentOutOfRangeException (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321562 OPRAVA: Ověřování podle rolí se nedaří u uživatelů, kteří náleží do více skupin (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321563 OPRAVA: Metoda EventLog.WriteEntry může při velkém zatížení selhat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321792 OPRAVA: Dílčí proces ASP.NET (Aspnet_wp.exe) je neočekávaně recyklován (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321831 OPRAVA: Při použití třídy WebRequest k zadání webového požadavku dojde k potížím s připojením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321954 OPRAVA: Po instalaci rozhraní .NET Framework spotřebovává operace hledání veškerý čas procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322289 MS02-026: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v dílčím procesu aplikace ASP.NET (angličtina)
319345 OPRAVA: Přerušení podprocesu během metody SqlCommand.ExecuteReader poškodí fond SqlConnection (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace .NET Framework Service Pack 1

Další informace o chybách opravených aktualizací .NET Framework Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
317396 INFORMACE: Seznam chyb opravených aktualizací Microsoft .NET Framework Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 321884 - Poslední kontrola: 23. 8. 2005 - Revize: 1

Váš názor