Přidání vlastního slovníku v aplikaci Word

Souhrn

Aplikace Microsoft Word může pro kontrolu pravopisu v dokumentech používat více vlastních slovníků. Vlastní slovník umožňuje doplnit do hlavního slovníku dodatečná slova, například jména, specializované odborné termíny, cizí slova nebo alternativní pravopis některých slov.

Tento článek popisuje, jak přidat vlastní slovník do aplikace Word.

Další informace

Přidání vlastního slovníku

Vlastní slovník přidáte pomocí jedné z následujících metod.

Metoda 1: Vytvoření dalšího vlastního slovníku

Chcete-li vytvořit další vlastní slovník, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Word.
 2. V aplikaci Microsoft Office Word 2003 a ve starších verzích aplikace Word klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

  V aplikaci Microsoft Office Word 2007 klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 3. V aplikaci Word 2003 a ve starších verzích aplikace Word klepněte na kartě Pravopis na tlačítko Vlastní slovníky.

  V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Kontrola pravopisu a mluvnice a poté v části Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Vlastní slovníky.
 4. Nový vlastní slovník vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový.
 5. Do pole Název souboru zadejte název nového vlastního slovníku a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Vlastní slovník bude přidán do Seznamu slovníků.
 6. V dialogovém okně Vlastní slovníky klepněte na tlačítko OK a poté klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti.

Metoda 2: Import existujícího vlastního slovníku z jiného počítače

Chcete-li naimportovat vlastní slovník z jiného počítače, postupujte takto:
 1. Zkopírujte do počítače soubor vlastního slovníku, který chcete přidat.

  Vlastní slovníky mívají příponu názvu souboru DIC. Obvykle jsou umístěné v následující složce:
  Spouštěcí_jednotka\Documents and Settings\uživatelské_jméno\Application Data\Microsoft\Proof
  Když kopírujete soubor do počítače, vložte jej do odpovídajícího umístění. Soubor například vložte do následujícího umístění:
  Spouštěcí_jednotka\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Application Data\Microsoft\Proof
  Poznámka: Pokud v této složce nemůžete vlastní slovník najít, určete jeho umístění takto:
  1. Spusťte aplikaci Word v počítači, z něhož chcete slovník naimportovat.
  2. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

   V aplikaci Word 2007 klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
  3. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte na kartu Pravopis a poté na tlačítko Vlastní slovníky.

   V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Kontrola pravopisu a mluvnice a poté v části Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Vlastní slovníky.
  4. V poli Seznam slovníků klepněte na vlastní slovník, který chcete naimportovat.

   Cesta k vlastnímu slovníku se ihned zobrazí napravo od textu Úplná cesta (pod polem Seznam slovníků).
  5. Klepněte na tlačítko Storno a poté na tlačítko Zavřít.
  6. Ukončete aplikaci Word.
 2. V případě aplikace Word 2003 a starších verzích aplikace Word spusťte aplikaci Word v počítači, do kterého chcete zkopírovat vlastní slovník, a poté v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  V aplikaci Word 2007 klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 3. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte na kartu Pravopis a poté na tlačítko Vlastní slovníky.

  V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Kontrola pravopisu a mluvnice a poté v části Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Vlastní slovníky.

  Pokud jste slovník zkopírovali do složky Proof ve složce odpovídající vašemu uživatelskému jménu, slovník by se měl zobrazit v Seznamu slovníků. Chcete-li tento slovník povolit a použít jej ke kontrole pravopisu, klepnutím zaškrtněte políčko vedle názvu slovníku.
 4. Pokud jste soubor slovníku zkopírovali do jiné složky než Proof, je nutné slovník přidat do seznamu, aby jej aplikace Word mohla použít. Postupujte takto:
  1. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

   V aplikaci Word 2007 klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
  2. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte na kartu Pravopis, poté klepněte na tlačítko Vlastní slovníky a poté na tlačítko Přidat.

   V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Kontrola pravopisu a mluvnice, v části Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Vlastní slovníky a poté klepněte na tlačítko Přidat.
  3. V dialogovém okně Přidat vlastní slovník vyhledejte složku, do které jste vlastní slovník zkopírovali, klepněte na název souboru a poté klepněte třikrát na tlačítko OK, čímž zavřete všechna dosud zobrazená dialogová okna.

Změna výchozího slovníku

Pokud po spuštění kontroly pravopisu v dokumentu klepnete na tlačítko Přidat do slovníku, aplikace Word přidá nové slovo do výchozího vlastního slovníku. Chcete-li změnit výchozí slovník na slovník, který jste přidali, postupujte takto:
 1. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

  V aplikaci Word 2007 klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. V aplikaci Word 2003 a starších verzích aplikace Word klepněte na kartu Pravopis a poté na tlačítko Vlastní slovníky.

  V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Kontrola pravopisu a mluvnice a poté v části Při kontrole pravopisu v aplikacích sady Microsoft Office klepněte na tlačítko Vlastní slovníky.
 3. Klepněte na název slovníku, který chcete nastavit jako výchozí, a poté klepněte na tlačítko Změnit výchozí.

  Poznámka: Výchozí slovník je v seznamu umístěný nahoře. Kromě toho je jeho název v seznamu zobrazený tučným písmem.
 4. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
Vlastnosti

ID článku: 322198 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor