Obnovení hesla účtu správce režimu obnovení adresářových služeb v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek popisuje, jak lze pro kterýkoli server v doméně obnovit heslo správce režimu obnovení adresářových služeb (DSRM), aniž by tento server bylo třeba restartovat v režimu DSRM. V systému Microsoft Windows 2000 slouží k obnovení hesla režimu obnovení adresářových služeb nástroj Setpwd. V systému Microsoft Windows Server 2003 byla tato funkce integrována do nástroje NTDSUTIL. Postup popsaný v tomto článku nelze použít, pokud cílový server běží v režimu DSRM. Během procesu zvýšení úrovně řadiče domény nastaví člen skupiny Domain Administrators heslo správce režimu DSRM. Pomocí nástroje Ntdsutil.exe můžete toto heslo obnovit (vytvořit znovu). Lze to provést pro server, na kterém pracujete, nebo pro jiný řadič domény v doméně.

Vytvoření nového hesla správce režimu obnovení adresářových služeb

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ntdsutil a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku nástroje Ntdsutil zadejte příkaz set dsrm password.
 3. Na příkazovém řádku DSRM zadejte jeden z následujících příkazů.
  • Chcete-li obnovit heslo na serveru, na kterém pracujete, zadejte příkaz reset password on server null. Proměnná null předpokládá, že se heslo režimu DSRM obnovuje v místním počítači. Po zobrazení výzvy zadejte nové heslo. Při zadávání hesla se nezobrazí žádné znaky.

   nebo
  • Chcete-li obnovit heslo na jiném serveru, zadejte příkaz reset password on server název_serveru, kde název_serveru je název DNS serveru, na kterém heslo režimu DSRM obnovujete. Po zobrazení výzvy zadejte nové heslo. Při zadávání hesla se nezobrazí žádné znaky.
 4. Na příkazovém řádku režimu DSRM zadejte příkaz q.
 5. Na příkazovém řádku nástroje Ntdsutil zadáním příkazu q ukončete příkazový řádek.
Vlastnosti

ID článku: 322672 - Poslední kontrola: 21. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor