Použití nástroje Robocopy ke zkopírování informací o zabezpečení bez zkopírování souborových dat

Souhrn

Dokumentace k nástroji Robocopy je umístěn v souboru Robocopy.doc, která je součástí systému Windows NT 4.0 Resource Kit a Windows 2000 Resource Kit. V části "Kopírování NTFS informace o zabezpečení" v souboru Robocopy.doc popisuje, jak použít parametr příkazového řádku/secfix ke kopírování seznamů souborů NTFS systému přístup ovládací prvek () pro existující soubory, které nebyly změněny. Však tato část plně nepopisuje jak zkopírovat informace o zabezpečení bez zkopírování dat (pro soubory, které byly změněny) současně. (Kroky k provedení tohoto postupu jsou k dispozici v jiných částech souboru Robocopy.doc.) Tento článek popisuje, jak zkopírovat informace o zabezpečení pro soubor bez kopírování dat z tohoto souboru pomocí nástroje Robocopy.

Další informace

Ve výchozím nastavení nástroj Robocopy kopíruje soubor data souboru, který se zdá být starší, novější nebo změněné. Při spuštění příkazového řádku nástroje Robocopy ke zkopírování pouze informace o zabezpečení stávajících souborů, můžete použít parametr/secfix . Navíc je nutné použít parametrem , /xo a /Xn při spouštění nástroje Robocopy příkaz s parametr/secfix :

robocopy zdroj cíl/secfix /xo /xn /xc
Pokud spustíte příkazový řádek, nástroje Robocopy obnoví pouze informace o zabezpečení stávajících souborů; kopírování všech dat souboru.

Pokud chcete udržovat cílovou složku jako přesné zrcadlení zdrojové složky, musíte nástroj Robocopy spustit s příslušnými parametry, chcete-li aktualizovat pouze informace o zabezpečení souborů a pak spustit příkaz Robocopy bez použití /xo, /xnnebo /xc parametry. Po tak učiníte, je obsah souboru dat konzistentní mezi zdrojový soubor i cílový soubor.

Definice pojmů nástroje Robocopy, které jsou použity v tomto článku a informace o dalších funkcích a nástroje Robocopy naleznete v souboru Robocopy.doc.
Vlastnosti

ID článku: 323275 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor