Instalace a konfigurace serveru DHCP v pracovní skupině v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje postup konfigurace nového serveru DHCP, založeného na systému Windows Server 2003, na samostatném serveru tak, aby poskytoval centralizovanou správu adres IP a dalších konfiguračních nastavení protokolu TCP/IP pro klientské počítače v síti.

Instalace služby DHCP

Před konfigurací služby DHCP je nutné ji nejprve na serveru nainstalovat. Služba DHCP není instalována ve výchozím nastavení při typické instalaci systému Windows Standard Server 2003 nebo Windows Enterprise Server 2003. Službu DHCP lze nainstalovat během počáteční instalace systému Windows Server 2003 nebo po jejím dokončení.

Instalace služby DHCP na stávající server

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 3. V Průvodci součástmi systému Windows klepněte na položku Síťové služby v seznamu Součásti a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. V dialogovém okně Síťové služby zaškrtněte políčko Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a klepněte na tlačítko OK.
 5. V okně Průvodce součástmi systému Windows zahajte instalaci klepnutím na tlačítko Další. Až budete vyzváni, vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM v počítači. Instalace zkopíruje do počítače soubory serveru a nástroje DHCP.
 6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace služby DHCP

Po instalaci a spuštění služby DHCP je třeba vytvořit obor, což je rozsah platných adres IP, které jsou dostupné k zapůjčení klientským počítačům služby DHCP v síti. Společnost Microsoft doporučuje, aby měl každý server DHCP v daném prostředí nejméně jeden obor, který se nepřekrývá s oborem žádného jiného serveru DHCP. V systému Windows Server 2003 musejí být servery v doméně služby Active Directory ověřené, čímž se zabrání tomu, aby se do stavu online dostaly podvodné servery DHCP. Všechny servery DHCP se systémem Windows 2003, které jsou rozpoznány jako neověřené, nebudou spravovat klienty.

Vytvoření nového oboru

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku DHCP.
 2. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na server DHCP, na kterém chcete vytvořit nový rozsah DHCP a potom klepněte na příkaz Nový obor.
 3. V okně Průvodce vytvořením oboru klepněte na tlačítko Další a poté zadejte název a popis oboru. Název můžete zvolit jakýkoli, ale doporučujeme zvolit název dostatečně popisný, takže lze určit účel tohoto oboru v síti (můžete například použít název „Adresy počítačů ve správní budově“). Klepněte na tlačítko Další.
 4. Zadejte rozsah adres, které mohou být zapůjčeny v rámci tohoto oboru (použijte například rozsah adres IP, který začíná od adresy 192.168.0.1 a končí adresou 192.168.100.100). Tyto adresy jsou přidělovány klientským počítačům a proto je nutné, aby byly platné v dané síti a současně nebyly v danou chvíli používané. Chcete-li použít jinou masku podsítě, zadejte novou masku podsítě. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte adresy IP, které chcete ze zadaného rozsahu vyloučit. Sem patří všechny adresy z rozsahu popsaného v kroku 4, které již mohou být staticky přiřazeny nejrůznějším počítačům v organizaci. Statické adresy IP mají obvykle řadiče domén, webové servery, servery DHCP, servery DNS a další servery. Klepněte na tlačítko Další.
 6. Zadejte počet dnů, hodin a minut, po jejichž uplynutí vyprší zapůjčení adresy IP. Tento údaj určuje, jak dlouho může klient držet zapůjčenou adresu bez toho, aby provedl její obnovení. Klepněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Ano, chci tyto možnosti změnit, čímž rozšíříte průvodce pro zahrnutí nastavení nejběžnějších možností služby DHCP. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Zadejte adresu IP výchozí brány, kterou mají používat klientské počítače, které získají adresu IP z tohoto oboru. Klepnutím na tlačítko Přidat přidejte adresu výchozí brány do seznamu a poté klepněte na tlačítko Další.
 8. Pokud v síti používáte servery DNS, zadejte název domény organizace do pole Nadřazená doména. Zadejte název serveru DNS a poté klepněte na tlačítko Přeložit, čímž se přesvědčíte, že server DHCP dokáže kontaktovat server DNS a určit jeho adresu. Klepnutím na tlačítko Přidat přidáte tento server do seznamu serverů DNS, které jsou přiřazené klientům DHCP. Klepněte na tlačítko Další a poté, používáte-li server WINS (Windows Internet Naming Service), zadejte stejným postupem jeho název a adresu IP. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepnutím na tlačítko Ano aktivujte daný obor, čímž klientům umožníte získávání adres, a klepněte na tlačítko Další.
 10. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. Ve stromové struktuře konzoly klepněte na název serveru a poté v nabídce Akce klepněte na položku Ověřit.

Poradce při potížích

Následující části popisují řešení některých problémů, ke kterým může dojít při pokusu o instalaci a konfiguraci serveru DHCP založeného na systému Windows Server 2003.

Klientské počítače nemohou získat adresu IP

Pokud nemá klient služby DHCP nakonfigurovánu adresu IP, je toto chování obvykle příznakem toho, že se klient nemohl spojit se serverem DHCP. To může být způsobeno potížemi se sítí nebo nedostupností serveru DHCP. Je-li server DHCP spuštěný a jiné klientské počítače mohou získat platnou adresu, ověřte, zda má klient platné připojení k síti a zda všechna související zařízení (včetně kabelů a síťových adaptérů) fungují správně.

Server DHCP je nedostupný

Pokud server DHCP nezapůjčuje klientům adresy, je často příčinou to, že se služba DHCP nespustila. Pokud je toto příčinou problému, je možné, že server není ověřený pro funkci v síti. Pokud bylo dříve možné službu DHCP spustit, ale mezitím došlo k jejímu zastavení, vyhledejte pomocí Prohlížeče událostí v systémovém protokolu všechny položky, které by mohly vysvětlit, proč nelze službu DHCP spustit.

Postup restartování služby DHCP:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz cmd a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte příkaz net start dhcpserver a stiskněte klávesu ENTER.
nebo
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Ovládací panely a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
 2. Rozbalte položku Služby a aplikace a potom klepněte na položku Služby.
 3. Vyhledejte položku Server DHCP a poklepejte na ni.
 4. Zkontrolujte, zda je u volby Spouštění nastavená možnost Automaticky a u položky Stav služby je zobrazený stav Spuštěno. Pokud tomu tak není, klepněte na tlačítko Spustit.
 5. Klepněte na tlačítko OK a poté zavřete okno Správa počítače.

Odkazy

Další informace o službě DHCP v systému Windows 2003 Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
169289 Základní informace o službě DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
167014 Při získávání adresy IP přiřazované službou DHCP klientem může dojít k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
133490 Řešení konfliktů duplicitních adres IP v síti DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263217 Server DHCP systému Windows předává nesprávná nastavení výchozí brány nebo serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 323416 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor