Integrace serveru DNS se systémem Windows Server 2003 do existující infrastruktury DNS v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje postup instalace a konfigurace nového serveru DNS se systémem Windows Server 2003 v prostředí serveru DNS, v němž není zapnutá služba Active Directory. Nový server DNS se systémem Windows Server 2003 poskytuje místní službu překladu názvů pro klienty a servery v sytému Windows Server 2003 a efektivně pracuje s již existujícím prostředím serveru DNS.

Přidání serveru DNS se systémem Windows Server 2003 do daného prostředí

Chcete-li vytvořit nový server DNS se systémem Windows Server 2003, je třeba nainstalovat systém Windows Server 2003 na server připojený k vaší síti. Ve výchozím nastavení není při instalaci systému Windows Server 2003 nainstalována služba DNS. Službu DNS je třeba na server nainstalovat. Službu DNS systému Windows Server 2003 můžete nainstalovat při instalaci produktů v systému Windows Server 2003, nebo po počáteční instalaci.

Instalace služby DNS systému Windows Server 2003 na server se systémem Windows Server 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat součásti systému.
 3. V Průvodci součástmi systému Windows klepněte na položku Síťové služby v seznamu Součásti a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. V okně Síťové služby zaškrtněte políčko Domain Name System (DNS) (pokud již není zaškrtnuté) a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. V Průvodci součástmi systému Windows klepněte na tlačítko Další. Až budete vyzváni, vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM v počítači. Instalace zkopíruje do počítače soubory serveru DNS a nástroje DNS.
 6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

Integrace služby DNS systému Windows Server 2003 do domény DNS

Pokud vaše prostředí již má doménu a infrastrukturu DNS a není zapnutá služba Active Directory, můžete použít existující doménu DNS a delegovat na tento server některé zóny. Existující doménu DNS můžete použít například tehdy, je-li v počítači spuštěný program požadující vyhledávání DNS, které vaše servery DNS nepodporují (například vyhledávání DNS záznamů SRV). Další krok je možné dokončit pouze v případě, že máte nainstalovaný server DNS se systémem Windows Server 2003.

Pokud servery DNS ve vašem podniku neumějí vyhledávat záznamy SRV (a nelze je upgradovat, aby to uměly), můžete server DNS se systémem Windows Server 2003 integrovat přímo do existující zóny DNS. Postupujte tak, že delegujete některé zóny na server DNS se systémem Windows Server 2003. K dalším krokům patří vytvoření nové zóny na serveru DNS se systémem Windows Server 2003 pro konkrétní zóny na dalších serverech DNS a zapnutí nových zón pro dynamické aktualizace.

Delegování zón serveru DNS pomocí Průvodce konfigurací serveru DNS

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, klepněte na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Služba DNS.
 2. V levém podokně konzoly klepněte na příslušný objekt serveru DNS a pak rozbalením objektu serveru rozbalte stromovou strukturu.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na objekt serveru a klepnutím na příkaz Konfigurace serveru DNS spusťte Průvodce konfigurací serveru DNS. Klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na položku Vytvořit zónu dopředného vyhledávání (doporučeno pro malé sítě) a pak klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte na položku Poskytovatel ISP udržuje zónu a na tomto serveru je umístěna sekundární kopie, určená jen pro čtení.
 6. V dialogovém okně Název zóny zadejte název zóny (například microsoft.com nebo newzone.microsoft.com).
 7. V dialogovém okně Hlavní servery DNS zadejte IP adresu známého serveru DNS. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na položku Ne, nepředávat dotazy a pak klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepnutím na tlačítko Dokončit uložíte novou konfiguraci a server DNS je nakonfigurovaný.
Vzhledem k tomu, že server DNS odpovídá pouze za podporu zón podporujících záznamy SRV a dynamické aktualizace, je třeba, aby některé zóny na dalších serverech DNS byly delegovány na tento server. Jedná se o tyto zóny:
 • _tcp.Název domény DNS (například: _tcp.spolecnost.com)
 • _udp.Název domény DNS (například: _udp.spolecnost.com)
 • _msdcs.Název domény DNS (například: _msdcs.spolecnost.com)
 • _sites.Název domény adresáře DNS (například: _sites.spolecnost.com)
Postup uvedený v následujících dvou částech je třeba zopakovat u každé vytvářené zóny. Až delegujete zóny na server DNS, vytvořte zónu pro každou zónu v seznamu kroků na serveru DNS se systémem Windows Server 2003.

Vytvoření nové zóny pro zóny na serveru DNS se systémem Windows Server 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Služba DNS.
 2. Klepněte na příslušný objekt serveru DNS v levém podokně konzoly a pak rozbalením objektu serveru rozbalte stromovou strukturu.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku Zóny dopředného vyhledávání a potom klepněte na příkaz Nová zóna. Klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na položku Primární zóna. Vytvoří se hlavní kopie nové zóny. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte název nové zóny (například _tcp.spolecnost.com) a pak klepněte na tlačítko Další.
 6. Klepnutím na tlačítko Přijmout přijměte výchozí název souboru pro soubor nové zóny a pak klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepněte na položku Povolit dynamické aktualizace a potom na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Zapnutí nové zóny pro dynamické aktualizace

 1. V konzole Správa služby DNS klepněte na příslušný objekt serveru DNS v levém podokně konzoly a pak rozbalením objektu serveru rozbalte stromovou strukturu.
 2. Pravým tlačítkem klepněte na objekt serveru a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné klepněte v rozevíracím seznamu na položku Povolit dynamické aktualizace a pak klepněte na tlačítko Ano. Klepněte na tlačítko OK.
Opakujte kroky uvedené v tomto článku v částech Vytvoření nové zóny pro zóny na serveru DNS se systémem Windows Server 2003 a Zapnutí nové zóny pro dynamické aktualizace pro každou zónu vytvořenou na serveru DNS se systémem Windows Server 2003.

Odstraňování potíží

V následující části se popisují postupy odstraňování potíží.

Možnosti konfigurace odkazů na kořenové servery nebo serverů pro předávání (jsou-li nedostupné)

Pokud v počáteční konfiguraci serveru DNS se systémem Windows Server 2003 nejsou zjištěny žádné servery DNS, systém obvykle určí nový server DNS jako kořenový server, který je rozhodující při všech činnostech při překladu adres. Nový server DNS tak nemůže předávat dalšímu serveru nebo kořenovým serverům v Internetu žádné dotazy ohledně překladů adres, které nedokáže vyřešit. Server DNS se systémem Windows Server 2003 nakonfigurovaný jako kořenový server také vypíná možnost automaticky přidat servery pro předávání.

Pokud se později rozhodnete, že chcete tento server DNS integrovat do širšího prostředí DNS, jakým je například Internet, je třeba odebrat kořenovou zónu dopředného vyhledávání.

Kořenovou zónu dopředného vyhledávání odeberete takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Služba DNS.
 2. Klepněte na příslušný objekt serveru DNS v levém podokně konzoly a pak rozbalením objektu serveru rozbalte stromovou strukturu.
 3. Rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání.
 4. Klepněte na zónu označenou tečkou a pak stiskněte klávesu DELETE.
 5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete zónu odstranit.Vlastnosti

ID článku: 323417 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor