Chybová zpráva v aplikaci Visual Studio: "Automation serveru nelze vytvořit objekt"

Příznaky

Při zobrazení úvodní stránku, nebo při použití Průvodce v aplikaci Microsoft Visual Studio (včetně při vytvoření nového projektu nebo přidání tříd), zobrazí se následující chybová zpráva:
Automatizační server nemůže vytvořit objekt

Příčina

Toto chování může být způsobeno poškozené součásti Windows Script.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, stáhněte a nainstalujte nejnovější modul Windows Script. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Další informace

Visual Studio obsahuje objektový Model pro rozšíření a automatizace IDE. Úvodní stránka i většina průvodců, které jsou k dispozici v aplikaci Visual Studio jsou napsány ve skriptovacím jazyce. Pokud skriptovací stroj je poškozen, nelze správně spustit průvodce.


Další informace o práci s vývojové prostředí naleznete na následujícím webu MSDN:

Další informace o skriptu systému Windows naleznete na následujícím webu MSDN:
Vlastnosti

ID článku: 323885 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor