Konfigurace služby SNMP (Simple Network Management Protocol) v systému Windows Server 2003

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem
315154 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

OBSAH ÚLOHY

Souhrn

Tento článek popisuje konfiguraci služby SNMP (Simple Network Management Protocol) v systému Windows Server 2003. Tento článek popisuje konfiguraci vlastností agenta SNMP, depeší SNMP a zabezpečení protokolu SNMP.

Pokud je služba SNMP nakonfigurovaná pro agenta, vygeneruje v určitých konkrétních případech zprávy depeší, které jsou odeslány příjemcům depeše. Službu SNMP lze například nakonfigurovat tak, aby odeslala depeši, jakmile obdrží žádost o informace, která neobsahuje správný název komunity nebo odpovídající přijatý název hostitele.

Konfigurace agenta SNMP

Při konfiguraci agenta SNMP postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Ovládací panely a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Služby a aplikace a poté klepněte na položku Služby.
 3. V pravém podokně poklepejte na položku Služba SNMP.
 4. Klepněte na kartu Agent.
 5. Zadejte jméno uživatele nebo správce v dialogovém okně Kontakt a pak zadejte fyzické umístění počítače nebo kontaktu do pole Umístění.

  Tyto komentáře jsou považovány za text a nejsou povinné.
 6. Pod položkou Služba zaškrtněte políčka u služeb poskytovaných vaším počítačem. Možnosti služby jsou následující:
  • Fyzická: Určuje, zda počítač řídí fyzická zařízení (například oddíl pevného disku).
  • Aplikace: Určuje, zda počítač používá programy, které odesílají data pomocí protokolu TCP/IP.
  • Datová linka a podsíť: Určuje, zda počítač řídí podsíť nebo datovou linku protokolu TCP/IP (například most).
  • Internet: Určuje, zda počítač funguje jako brána IP (směrovač).
  • Koncová: Určuje, zda počítač funguje jako hostitel IP.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Pokud máte nainstalovaná další síťová zařízení TCP/IP, jako například přepínač nebo směrovač, můžete vyhledat další informace v dokumentu RFC (Request for Comments) číslo 1213. Naleznete jej na následujícím webu sdružení IETF (Internet Engineering Task Force):

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění měnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech na jiné výrobce.

Konfigurace komunit a depeší SNMP

Při konfiguraci depeší postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Ovládací panely a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Služby a aplikace a poté klepněte na položku Služby.
 3. V pravém podokně poklepejte na položku Služba SNMP.
 4. Klepněte na kartu Depeše.
 5. Do pole Název komunity (rozlišujte malá a velká písmena) zadejte název komunity, které bude počítač odesílat depeše, a pak klepněte na tlačítko Přidat do seznamu.
 6. Pod položkou Příjemci depeší klepněte na tlačítko Přidat.
 7. Do pole Název hostitele, adresa IP nebo IPX zadejte název hostitele a jeho IP adresu nebo adresu IPX a pak klepněte na tlačítko Přidat.

  Název hostitele či adresa se zobrazí v seznamu Příjemci depeše.
 8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud nepřidáte požadované komunity a příjemce depeše.
 9. Klepněte na tlačítko OK.

Konfigurace zabezpečení protokolu SNMP

Při konfiguraci zabezpečení protokolu SNMP pro komunitu postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Ovládací panely a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte položku Služby a aplikace a poté klepněte na položku Služby.
 3. V pravém podokně poklepejte na položku Služba SNMP.
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 5. Chcete-li, aby byla depeše odeslána vždy, když se nezdaří ověření, zaškrtněte políčko Odeslat ověřovací depeši (pokud již není zaškrtnuté).
 6. Pod položkou Přijaté názvy komunit klepněte na tlačítko Přidat.
 7. Chcete-li určit způsob, jak hostitel zpracuje žádosti protokolu SNMP od vybrané komunity, klepněte na požadovanou úroveň oprávnění v okně Práva komunity.
 8. Do pole Název komunity (rozlišujte malá a velká písmena) zadejte požadovaný název komunity a pak klepněte na tlačítko Přidat.
 9. Určete, zda se mají od hostitele přijímat pakety protokolu SNMP. Použijte některý z následujících postupů.
  • Chcete-li přijímat žádosti protokolu SNMP od libovolného hostitele v síti bez ohledu na jeho totožnost, klepněte na položku Přijímat pakety protokolu SNMP od libovolného hostitele.
  • Pokud chcete příjem paketů protokolu SNMP omezit, klepněte na položku Pakety SNMP přijímat od těchto hostitelů, pak klepněte na tlačítko Přidat a do pole Název hostitele, adresa IP nebo IPX zadejte příslušný název hostitele a jeho IP adresu nebo adresu IPX.
 10. Klepněte na tlačítko Přidat.
 11. Klepněte na tlačítko OK.
DŮLEŽITÉ: Pokud odeberete všechny názvy komunit, včetně výchozí komunity Veřejné, služba SNMP neodpoví žádným uvedeným komunitám.

Odkazy

Další informace o konfiguraci zabezpečení sítě pro službu SNMP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
324261 Konfigurace zabezpečení sítě pro službu SNMP v systému Windows Server 2003
Vlastnosti

ID článku: 324263 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor