Jak nakonfigurovat počítač se systémem Windows Server 2003 jako webový Server


Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu
308192 .

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje, jak nastavit webový server pro anonymní přístup v prostředí systému Windows Server 2003.

zpět na horní

Instalaci Internetová informační služba

Internetová informační služba (IIS) je webová služba, která je integrována s Windows Server 2003.

Chcete-li nainstalovat službu IIS, přidání volitelných součástí nebo odebrat volitelné součásti, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.

  Spustí se nástroj Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.

  Zobrazí se Průvodce součástmi systému Windows.
 3. V seznamu Součásti klepněte na položku Aplikační Server, ale není zaškrtněte políčko.
 4. Klepněte na tlačítko Podrobnostia potom klepnutím zaškrtněte políčko Internetová informační služba (IIS) .
 5. Klepněte na tlačítko Podrobnosti zobrazení seznamu volitelných součástí služby IIS.
 6. Vyberte volitelné součásti, které chcete nainstalovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány následující součásti:
  • Společné soubory
  • Správce Internetová informační služba
  • Webová služba
 7. Klepněte na tlačítko Webová služba (ale ne zrušte zaškrtnutí políčka) a klepněte na tlačítko Podrobnosti zobrazení seznamu volitelné podsoučástí služby IIS, například Nástroj Vzdálená správa (HTML). Výběr volitelných dílčích součástí, které chcete nainstalovat. Ve výchozím nastavení je vybrána následující součásti:
  • Webová služba
 8. Klepněte na tlačítko OK, klepněte na tlačítko OK, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko Další nainstalujte vybrané součásti.
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit dokončete Průvodce součástmi systému Windows a potom zavřete dialogové okno Přidat nebo odebrat programy .
zpět na horní

Konfigurace anonymního ověřování

Chcete-li konfigurovat anonymní ověřování, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Ve skupinovém rámečku název_počítače (místní počítač) (kde název_počítače je název serveru) klepněte pravým tlačítkem myši webové serverya potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti webové servery klepněte na kartu Zabezpečení adresáře .
 4. Ve skupinovém rámečku ověřování a řízení přístupuklepněte na tlačítko Upravit.
 5. Klepnutím zaškrtněte políčko Povolit anonymní přístup (Pokud již není vybrána).

  Poznámka: Uživatelský účet v poli uživatelské jméno se používá pro anonymní přístup pouze prostřednictvím účtu guest systému Windows.

  Ve výchozím nastavení server vytváří a používá účet IUSR_název_počítače. Heslo anonymního uživatelského účtu se používá pouze v systému Windows. Anonymní uživatelé nelze přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.
 6. Klepněte dvakrát na tlačítko OK .
zpět na horní

Konfigurace základní web

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Ve skupinovém rámečku název_počítače (místní počítač)rozbalte položku webové servery.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši výchozí weba potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Server WWW . Pokud máte více adres IP, které jsou přiřazeny k počítači, klepněte na adresu IP, kterou chcete přiřadit k tomuto webovému serveru v seznamu Adres IP .
 5. Klepněte na kartu výkon , použijte tyto volby nastavit vlastnosti webového serveru, které mají vliv na paměť, využití šířky pásma a počet připojení k webovému serveru.

  Konfigurace šířky pásma sítě na konkrétní web, můžete lépe kontrolovat, kolik tam je na tomto webu. Omezením šířky pásma na nižší prioritou webu je možné omezit šířku pásma umožňující lepší přístup k jiným webům. Podobně když zadáte počet připojení k webovému serveru, uvolnit prostředky pro jiné weby. Nastavení jsou specifické pro server a můžete upravit zatížení sítě a použít změny.
  • Klepnutím zaškrtněte políčko omezit šířku pásma sítě, která je k dispozici pro tento webový server při konfiguraci služby IIS omezení šířky pásma sítě pro částku vybranou v poli Maximální šířka pásma (v kb / s) .
  • Ve skupinovém rámečku připojení k webovému serveruklepněte na tlačítko Neomezeno povolit neomezený počet klientských připojení k tomuto webovému serveru nebo klepněte na připojení omezen na a zadejte počet připojení, které chcete omezit tento webový server do. Omezení počtu připojení umožňuje prostředky počítače, které má být použit pro jiné procesy.

   Poznámka: Každý klient, který přejde na webu obvykle používá asi tři připojení.
 6. Klepněte na kartu Domovský adresář .
  • Pokud chcete použít webový obsah, který je uložen v místním počítači, klepněte na tlačítko adresář umístěný v tomto počítačia poté zadejte cestu do pole místní cesta . Například výchozí cesta je C:\Inetpub\wwwroot.

   Poznámka: Pro zvýšení bezpečnosti nevytvářejte obsahu webové složky v kořenové složce.
  • Pokud chcete použít webový obsah, který je uložen v jiném počítači, klepněte na tlačítko sdílený adresář umístěný v jiném počítačia potom zadejte umístění, do pole síťový adresář , který se zobrazí.
  • Pokud chcete použít webový obsah, který je uložen na jinou webovou adresu, klepněte na tlačítko Přesměrování na adresu URLa potom zadejte umístění do pole Přesměrovat na . Ve skupinovém rámečku
   Bude klient odeslán, zaškrtněte příslušné políčko.
 7. Klepněte na kartu dokumenty Poznámka seznam dokumentů, které služba IIS můžete použít jako výchozí počáteční dokument. Pokud chcete použít jako počáteční dokument Index.html, je třeba ji přidat. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Přidat.
  2. V poli výchozí stránky obsahu zadejte Index.htmla klepněte na tlačítko OK.
  3. Klepněte na tlačítko Přesunout nahoru , dokud Index.html je zobrazen v horní části seznamu.
 8. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Výchozí vlastnosti webu .
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši výchozí weba potom klepněte na tlačítko Zastavit.
 10. Klepněte pravým tlačítkem myši výchozí weba potom klepněte na tlačítko Start.
Server je nyní nakonfigurován pro příjem příchozí webové požadavky na výchozí webový server. Můžete nahradit obsah webu výchozí webový obsah, který chcete nebo můžete vytvořit nový web.

zpět na horní

Poradce při potížích

Další informace o řešení potíží s webovými servery klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323358 odstraňování potíží s webovým serverem v systému Windows Server 2003
zpět na horní

Odkazy

Další informace o tom, jak vytvořit FTP server, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
300662 jak nastavit Server FTP v systému Windows 2000
Další informace o publikování webových serverů za Internet Security and Acceleration Server klepněte na následující čísla článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300435 jak bezpečně publikovat více webových serverů pomocí serveru ISA Server v systému Windows 2000
313072 jak konfigurovat webu publikování služby práce s Internet Security and Acceleration Server v systému Windows 2000
zpět na horní
Vlastnosti

ID článku: 324742 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor