Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows

ÚVOD

Tento článek popisuje některé známé potíže, k nimž může dojít po instalaci některé z následujících položek:
316059 MS02-005: 11. února 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

319182 MS02-015: 28. března 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

321232 MS02-023: 15. května 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

323759 MS02-047: 28. srpna 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

328970 MS02-066: Listopad 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

324929 MS02-068: Prosinec 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

810847 MS03-004: Únor 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

813489 MS03-015: Duben 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

818529 MS03-020: Červen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

330994 MS03-014: Duben 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Outlook Express

822925 MS03-032: Srpen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

828750 MS03-040: Říjen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

824145 MS04-048: Listopad 2003, kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

832894 MS04-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Windows 2000 Service Pack 4 (obsahuje aktualizaci Service Pack 4 pro aplikaci Internet Explorer 5.01)
Windows 2000 Service Pack 3 (obsahuje aktualizaci Service Pack 3 pro aplikaci Internet Explorer 5.01)
Windows XP Service Pack 1 (obsahuje aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci Internet Explorer 6)

Další informace

Po instalaci některé z aktualizací uvedených v části Úvod může dojít k následujícím potížím:
 • Následující syntaxe adresy URL již není podporována v aplikaci Internet Explorer nebo v Průzkumníku Windows Explorer po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení MS04-004 pro aplikaci Internet Explorer (832894):
  http(s)://<uživatelské_jméno>:<heslo>@<server>/<zdroj>.<přípona>
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  834489 K dispozici je aktualizace zabezpečení, která mění výchozí chování aplikace Internet Explorer při zpracování informací o uživateli v adresách URL protokolu HTTP a HTTPS

 • Když odešlete uživatelské jméno a heslo na web, který je zabezpečený protokolem SSL (Secure Sockets Layer), pomocí formuláře na webové stránce HTTPS, může se zobrazit webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru). Tyto potíže se vyskytují po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-004 (832894). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  831167 Nelze se přihlásit na web či provést internetovou transakci nebo se zobrazí webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru)

 • Jestliže jste v minulosti nainstalovali opravu Hotfix popsanou v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 329802, mohou se po instalaci kumulativní aktualizace MS03-004 (únor, 2003) pro aplikaci Internet Explorer (810847) znovu objevit příznaky popsané v článcích báze Microsoft Knowledge Base číslo 329802 nebo 813951. Chcete-li potíže vyřešit, instalujte kritickou aktualizaci 813951.Další informace o této aktualizaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  813951 V různých programech nelze přistupovat k e-mailovému účtu služby MSN či ověřit přístup k webovému serveru

 • Když otevřete soubor nápovědy, který používá jazyk HTML (Hypertext Markup Language), můžete mít potíže s funkcí některých odkazů, které dříve fungovaly:
  • Některé odkazy se nezobrazují.
  • Některé odkazy se zobrazí v malém obdélníku, v jehož středu je nakreslena tečka.
  • Některé odkazy nezobrazí téma nápovědy.
  Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML

 • Když v aplikaci Internet Explorer otevřete webovou stránku, která volá skriptovací metodu ShowModalDialog nebo ShowModelessDialog použitím vlastnosti document.domain, webová stránka nemusí správně fungovat nebo se může zobrazit chyba skriptu. O řešení potíží požádejte správce nebo vývojáře obsahu pro webovou stránku. Další informace o efektivním vypnutí rámců v e-mailových zprávách HTML získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  814458 Dialogové okno HTML nefunguje správně nebo je zobrazena chybová zpráva skriptu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Toto nové chování je záměrné. Díky tomuto chování není možné, aby e-mailové zprávy HTML automaticky otvíraly nová okna nebo začaly stahovat programový soubor.

  Poznámka: Aplikace Internet Explorer standardně podporuje rámce. Pokud jsou rámce vypnuty pro zónu Servery s omezeným přístupem, nezobrazuje se z tohoto důvodu text uvedený ve značce, prvku nebo objektu NOFRAMES dokumentu HTML. Webová stránka se sadou rámců se může tedy v zóně serverů s omezeným přístupem zobrazit jako prázdná stránka.
 • V aplikaci Internet Explorer také nemusí být možné otevřít některé typy souborů, jako například subory RTF (Rich Text Format), CSV (hodnoty oddělené čárkami aplikace Microsoft Excel), ZIP (WinZIP) nebo TIFF (Tagged Information File Format). V aplikaci Internet Explorer se pravděpodobně zobrazí dialogové okno Stažení souboru a tlačítko Otevřít (aplikace Internet Explorer 6) nebo přepínač Spustit tento program z aktuálního umístění (aplikace Internet Explorer 5.x) nemusí být k dispozici. Toto chování je pozorováno, pokud typ obsahu určený v hlavičce vrácené ze serveru neodpovídá názvu souboru, který je určený v hlavičce Content-Disposition. Tyto potíže byly poprvé opraveny v aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci Internet Explorer 6.Další informace týkající se otevření souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  318761 Při procházení nebo přesměrování na soubory RTF nebo CSV není tlačítko Otevřít k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  Další informace o otevření souborů TIFF po aktualizaci aplikace Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  319829 Soubor TIFF (Tagged Information File Format) nelze otevřít v aplikaci Internet Explorer

 • Pokud název serveru obsahuje znaky, které nejsou podporovány službou DNS (Domain Name System), jsou na stránkách ASP blokovány soubory cookie. V názvu serveru například nelze použít znaky podtržítka (_). Toto chování je záměrné.
 • Písmo v podoknech Najít a Uspořádat v aplikaci Outlook 2000 a Outlook 2002 bylo změněno na typ Times New Roman a došlo k zvětšení velikosti písma.
 • Aplikace Microsoft FrontPage pravděpodobně nezobrazuje webové stránky správně na kartě Náhled. Stránka se bude pravděpodobně správně zobrazovat v běžném zobrazení nebo při použití příkazu Náhled v prohlížeči. S tímto chováním se pravděpodobně setkáte při použití stylů CSS (Cascading Style Sheet) s motivy. Popsané potíže jsou opraveny v aktualizaci SP1 aplikace Internet Explorer 6 a v kumulativní aktualizaci MSO2-047 (22. srpen 2002) pro aplikaci Internet Explorer (323759) nebo vyšší. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  323759 MS02-047: 22. srpna 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

 • Pokud používáte sadu nabídek a dialogových oken ve více jazycích pro aplikaci Internet Explorer v jiném národním prostředí než angličtina, mohou se některé položky nabídek nebo dialogových oken v aplikaci Internet Explorer zobrazovat v angličtině. V aplikaci Internet Explorer mohou být do angličtiny převedeny například položky v místní nabídce zobrazení dokumentů. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  323916 Vícejazyčné nabídky a dialogová okna pro aplikaci Internet Explorer nefungují s kumulativní opravou MS02-023 (nebo MS02-015) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 • Pokud klepnete na hypertextový odkaz SSl na listu aplikace Microsoft Excel nebo v dokumentu Microsoft Works, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Server nelze najít - stránku nelze zobrazit
  Tento problém je vyřešen v aktualizaci SP1 aplikace Internet Explorer 6 a v kumulativní aktualizaci MS02-047 (22. srpna 2002) pro aplikaci Internet Explorer (323759) nebo vyšší. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  323759 MS02-047: 22. srpna 2002, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

 • Při pokusu o připojení k počítači pomocí terminálové služby systému Windows z webové stránky se zobrazí chybová zpráva skriptu nebo prázdná stránka.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  328002 Z webové stránky se nelze připojit k terminálové službě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 • Pokud použijete produkt proxy od třetí strany, který používá základní ověření, nemusí být po instalaci aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows XP nebo aplikaci Internet Explorer 6 možné připojit se k Internetu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  331906 Po instalaci aktualizací společnosti Microsoft se nelze připojit k Internetu

 • Pokud používáte funkci Vzdálená pomoc v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows XP a pozvete prostřednictvím programu Windows Messenger jiného uživatele, aby vám pomohl, pozvánka nemusí fungovat a pravděpodobně se zobrazí následující chybová zpráva:
  Microsoft Internet Explorer
  Pozvánku nelze odeslat. Zkuste ji odeslat znovu.
  K těmto potížím dochází po instalaci kumulativní aktualizace MS03-004 (únor 2003) pro aplikaci Internet Explorer (810847). Potíže odstraníte, pokud nainstalujete kumulativní aktualizaci MS03-015 (duben 2003) pro aplikaci Internet Explorer (813489) nebo novější kumulativní aktualizaci.

  Poznámka: K potížím nedochází, pokud k pozvání funkce Vzdálená pomoc použijete místo programu Windows Messenger Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows XP.
 • Po odebrání kumulativní aktualizace MS03-015 (duben 2003) pro aplikaci Internet Explorer (813489) a restartování počítače se nezavádí aplikace Windows Explorer. Po přihlášení se pak může zobrazit prázdná plocha bez ikon nebo bez hlavního panelu. K potížím dochází při provádění následujících kroků:
  1. Instalujete aktualizaci Internet Explorer 5.01 SP2 verze Q813489.
  2. Upgradujete na aktualizaci Internet Explorer 6 SP1.
  3. Instalujete aktualizaci Explorer 6 SP1 verze Q813489.
  4. Odeberete aktualizaci Internet Explorer 6 SP1 verze Q813489.
  Chcete-li potíže odstranit, odeberte aktualizaci Q813489 před upgradem na aplikaci Internet Explorer 6 SP1. Chcete-li použít alternativní řešení, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL, klepněte na tlačítko Správce úloh a pak přeinstalujte stejnou verzi aplikace Internet Explorer, se kterou aktuálně pracujete. Případně můžete instalovat vyšší verzi aplikace Internet Explorer z místního zdroje instalace.
 • Po instalaci kumulativní aktualizace MS03-015 (dube 2003) pro aplikaci Internet Explorer (813489) nemusí být možné upravit stránku Outlook Dnes v aplikaci Outlook 2000. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  820575 Po instalaci aktualizací společnosti Microsoft se nelze připojit k Internetu

 • Po instalaci kumulativní opravy MS03-004 (únor 2003) pro aplikaci Internet Explorer (Q810847.exe) do počítače, ve kterém je spuštěná aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1), může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express. Při zadání e-mailové zprávy nebo vložení textu do zprávy použitím příkazu Kopírovat a Vložit se navíc pravděpodobně zobrazí chybová zpráva. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  816506 Aplikace Internet Explorer nebo Outlook Express je neočekávaně ukončena s chybou v knihovně Mshtml.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 • Po instalaci aktualizace zabezpečení MS03-013 (811493) v počítači, ve kterém je instalovaná aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1), nebo po upgradu počítače se systémem Windows XP, ve kterém je již instalována aktualizace zabezpečení MS03-013 (811493) pro aktualizaci Windows XP SP1, budete pravděpodobně pozorovat zpomalení počítače. Tyto potíže se nejčastěji vyskytují v případě, že použijete některé funkce programů od třetích stran (například antivirové programy). K těmto potížím může například dojít, jestliže je antivirový program nakonfigurován tak, aby kontroloval všechny otevírané (nebo spouštěné) soubory. Tento proces se někdy nazývá testování v reálném čase. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  819634 Po instalaci aktualizace zabezpečení 811493 (MS03-013) může dojít k problémům s výkonem

 • Po instalaci kumulativní aktualizace MS03-014 (duben 2003) pro aplikaci Outlook Express (330994) použije aplikace Outlook Express složku Dokumenty pří každém pokusu o uložení přílohy z e-mailové zprávy nebo z diskusního příspěvku. Chcete-li použít alternativní řešení, je nutné při každém uložení přílohy vybrat vhodnou složku. Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o potíže s kumulativní aktualizací MS03-014 (duben 2003) pro aplikaci Outlook Express (330994).
 • Při pokusu o odebrání kumulativní aktualizace pro aplikaci Internet Explorer, jako je například kumulativní aktualizace MS03-032 (srpen 2003) pro aplikaci Internet Explorer (822925), se pravděpodobně zobrazí následující chybová zpráva:
  Při pokusu o odinstalaci opravy došlo k chybě.
  K těmto potížím dochází, pokud máte instalovanou aplikaci Baan Front Office Client. Aplikace Baan Front Office Client přidá informace do hodnoty řetězce Path v následujícím klíči registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Potíže odstraníte provedením následujícího postupu:
  1. Klepněte na tlačítkoStart, vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na řetězcovou hodnotu Path a pak vyberte příkaz Změnit.
  4. V poli Údaj hodnoty smažte středník (;) a veškerý text, který se zobrazuje po názvu aplikace "Internet Explorer".

   Pole Údaj hodnoty může například obsahovat text obdobný následujícímu řetězci:
   C:\Program Files\Internet Explorer
   .
 • Po instalaci kumulativní aktualizace MS03-032 (srpen 2003) pro aplikaci Internet Explorer (822925) nebo kumulativní aktualizace MS03-040 (říjen 2003) pro aplikaci Internet Explorer (828750) se může při pokusu o zobrazení webových stránek, které jsou otvírány funkcemi JavaScript v rámcích nebo v oknech, zobrazit chybová zpráva "HTTP 404 (Soubor nebyl nalezen)".

  Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  827667 Zobrazení chybové zprávy "HTTP 404 (Soubor nebyl nalezen) při návštěvě webových stránek, které jsou otevírány v rámcích nebo oknech pomocí funkcí skriptu JavaScript (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

 • Po uplatnění aktualizace MS04-004 se po úvodních úspěšných přihlášeních uloží do mezipaměti oprávnění pro sítě. Při následných přihlášeních se již nezobrazují dotazy pro zadání oprávnění, jako tomu bylo před uplatněním aktualizace. Přihlašovací okno se zobrazí pouze při odhlášení uživatele nebo při resetování uživatelské relace. Toto chování ovlivňuje pouze prostředí s celoobrazovkovým režimem, protože uživatelé v celoobrazovkovém režimu se nepřihlašují a oprávnění z předchozího přihlášení se uchovávají v mezipaměti až do resetování relace.

Odkazy

Další informace týkající se získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Další informace týkající se získání aktualizací Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Další informace týkající se získání aktualizací Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6

Vlastnosti

ID článku: 325192 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor