Řešení potíží se spuštěním systému Windows Server 2003

Patříte-li mezi zákazníky z řad malých firem, naleznete další informace o řešení potíží a výukové zdroje na webu Podpora pro malé firmy.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 315396 .

Verzi tohoto článku pro systém Windows XP naleznete pod číslem 308041 .

Souhrn

V tomto článku jsou popsány postupy, které lze použít při řešení potíží v systému Windows Server 2003 při spuštění.

Úspěšné spuštění systému Windows zahrnuje následující fáze:
  • počáteční fáze,
  • fáze zaváděcího programu pro spouštění,
  • fáze jádra,
  • přihlašovací fáze.
Nastane-li během některé z těchto fází problém, spuštění systému Windows pravděpodobně nebude úspěšné a může nastat některá z následujících potíží:
  • počítač přestane reagovat (zablokuje se),
  • Zobrazí se chybová zpráva.
Nastane-li problém při spuštění po kliknutí na ikonu Microsoft Windows Server 2003 v nabídce zaváděcího programu pro spouštění nebo po zobrazení zprávy Vyberte operační systém, který chcete spustit, může to znamenat, že pravděpodobně chybí nebo jsou poškozeny soubory potřebné pro operační systém. Systém Windows poskytuje různé možnosti, jak tyto potíže vyřešit, včetně nouzového režimu, konzoly pro zotavení a funkce Automatické obnovení systému Windows.

Jak spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace
Postup při spuštění počítače v nouzovém režimu
Použití Prohlížeče událostí ke zjištění příčiny potíží při spuštění
Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí nástroje Systémové informace
Zobrazení souboru protokolu spouštění v nouzovém režimu
Zjištění příčiny potíží při spuštění pomocí Správce zařízení
Použití nástroje Konfigurace systému
Vytvoření čistého prostředí pro řešení potíží
Izolace potíží pomocí možností Spuštění systému
Izolace potíží pomocí možností Výběrové spuštění
Izolace potíží pomocí karty Po spuštění
Řešení potíží se systémovými službami
Řešení potíží se souborem System.ini
Řešení potíží se souborem Win.ini

Řešení potíží se souborem Boot.ini

O změnu souboru Boot.ini by se měli pokoušet pouze správci systému nebo zkušení uživatelé. Kroky pro řešení potíží se souborem Boot.ini přesahují rámec tohoto článku.

Další informace naleznete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li získat tyto informace, navštivte web podpory společnosti Microsoft.
Resetování nástroje pro konfiguraci systému pro běžné spuštění
Použití Konzoly pro zotavení
Ověřte, zda pevný disk či systém souborů není poškozen
Použití nástroje Automatické obnovení systému
Vytvoření sady disků ASR pomocí funkce Zálohování
Oprava instalace systému Windows

Použití webu podpory společnosti Microsoft k nalezení řešení

Pokud potíže nelze vyřešit pomocí postupů uvedených v tomto článku, můžete k vyhledání řešení použít web podpory společnosti Microsoft. Následující seznam popisuje některé služby poskytované na webu podpory společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 325375 - Poslední kontrola: 27. 6. 2013 - Revize: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Váš názor