Postupy při instalaci systému Windows Server 2003 do vzdálených počítačů pomocí Služby vzdálené instalace

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak instalovat systém Windows Server 2003 do vzdálených počítačů pomocí Služby vzdálené instalace (RIS).

Pomocí služby RIS můžete vzdáleně nastavit nové počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003, přičemž jako zdroj souborů systému Windows Server 2003 bude použita síťová sdílená složka služby RIS. Operační systémy lze instalovat do klientských počítačů s povoleným vzdáleným spouštěním. Klientské počítače jsou připojeny k síti a potom jsou spuštěny pomocí síťového adaptéru s povolenou funkcí PXE (Pre-Boot eXecution Environment) nebo vzdálené spouštěcí diskety. Klient se potom přihlásí pomocí platného uživatelského účtu.

Hardwarové požadavky služby RIS

Zde je uvedena minimální hardwarová konfigurace požadovaná pro server RIS:
 • Server musí splňovat minimální hardwarové požadavky pro verzi systému Windows Server 2003, která je instalována.
 • Jednotka o velikosti 4 gigabajty (GB), která je vyhrazena pro strom adresáře služby RIS na serveru RIS.
 • Síťový adaptér s rychlostí 10 nebo 100 megabitů za sekundu (mb/s) podporující protokol TCP/IP. Rychlost 100 mb/s je vhodnější.

  POZNÁMKA: Pro strom adresáře služby RIS vyhraďte specificky celý pevný disk nebo oddíl. Vhodnější jsou řadiče disku a disky s rozhraním SCSI.

  Jednotka na serveru, na který nainstalujete službu RIS, musí být formátována systémem souborů NTFS. Služba RIS vyžaduje mnoho místa na disku a nelze ji nainstalovat na stejnou jednotku nebo oddíl, na kterém je nainstalován systém Windows Server 2003. Ověřte, zda zvolená jednotka obsahuje dostatek volného místa na disku pro alespoň jednu úplnou sadu instalačních souborů operačního systému, který chcete vzdáleně instalovat.

Hardwarové požadavky klienta

Následující seznam popisuje minimální hardwarovou konfiguraci požadovanou pro klientské počítače služby RIS:
 • Je třeba splnit minimální hardwarové požadavky operačního systému.
 • Síťový adaptér se spouštěcí jednotkou ROM verze 1.00 nebo vyšší s funkcí PXE DHCP nebo síťový adaptér podporovaný spouštěcí disketou služby RIS.

  POZNÁMKA: Vždy se obraťte na výrobce síťového adaptéru se žádostí o nejnovější verzi spouštěcí jednotky ROM s funkcí PXE DHCP.

Softwarové požadavky

Služba RIS vyžaduje několik aktivních a dostupných síťových služeb. Následující služby můžete nainstalovat na server RIS nebo na libovolné jiné servery, které jsou v síti k dispozici:
 • služba DNS (Domain Name System),
 • protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
 • adresář služby Active Directory.

Požadavky pro klientské instalace

Ověřte, zda byl síťový adaptér klientského počítače nastaven jako primární spouštěcí zařízení v systému BIOS počítače. Pokud je síťový adaptér konfigurován jako primární spouštěcí zařízení, klient při svém spuštění vyžádá spuštění síťové služby ze serveru RIS v síti. Po kontaktování služby RIS je klient vyzván ke stisknutí klávesy F12, aby se stáhl Průvodce klientskou instalací. Nestiskávejte klávesu F12, pokud nepotřebujete novou instalaci operačního systému nebo přístup k nástrojům pro údržbu a poradcům při potížích.

Po instalaci klientského operačního systému pomocí služby RIS můžete výzvu ke stisknutí klávesy F12 během příštích spuštění klientského počítače ignorovat. Můžete také změnit nastavení systému BIOS klienta tak, aby primárním spouštěcím zařízením byla disketová jednotka, pevný disk nebo jednotka CD-ROM.

Chcete-li instalaci spustit pomocí vzdálené spouštěcí diskety, vložte spouštěcí disketu do disketové jednotky a potom spusťte klientský počítač. Disketovou jednotku je třeba nastavit jako primární spouštěcí zařízení v systému BIOS klienta. Po spuštění počítače z diskety budete vyzváni ke spuštění spouštěcího procesu síťové služby stisknutím klávesy F12. Po stisknutí klávesy F12 a před dokončením té části instalace operačního systému, která probíhá v textovém režimu, je třeba spouštěcí disketu vyjmout.

POZNÁMKA: U některých počítačů od společnosti Compaq může být během spuštění nutné stisknout klávesu F12. V tom případě je třeba stisknout klávesu F12 na spouštěcí obrazovce počítače od společnosti Compaq a potom znovu při zobrazení výzvy serveru RIS.

Instalace služby RIS pro systém Windows Server 2003

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko u položky Služba vzdálené instalace a potom klepněte na tlačítko Další.

  POZNÁMKA: Jste-li vyzváni k poskytnutí instalačních souborů systému Windows Server 2003, vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko OK. Po provedení této operace se může zobrazit zpráva s možnostmi upgradu operačního systému. Klepněte na tlačítko Ne.
 4. Klepněte na tlačítko Dokončit a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.

Nastavení služby RIS

 1. Přihlaste se jako uživatel s oprávněními správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz risetup.exe a potom klepnutím na tlačítko OK spusťte Průvodce instalací služby RIS.
 3. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko Další.
 4. Zadejte písmeno jednotky a složku, ve které jsou uloženy soubory služby RIS a potom klepněte na tlačítko Další. Mohli byste například zadat E:\RemoteInstall. Potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Poté co Průvodce instalací služby RIS zkopíruje soubory, budete vyzváni k povolení nebo zakázání služby RIS. K dispozici jsou tyto možnosti:
  • Odpovídat klientským počítačům požadujícím službu: Vyberete-li tuto možnost, bude služba RIS povolena a bude odpovídat klientským počítačům požadujícím službu.
  • Neodpovídat neznámým klientským počítačům: Vyberete-li tuto možnost, bude služba RIS odpovídat pouze známým klientským počítačům.
 6. Klepněte na možnost Odpovídat klientským počítačům požadujícím službu a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Zobrazí se výzva k zadání umístění instalačních souborů klientského operačního systému. Vložte disk CD-ROM klientského operačního systému do jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko Další.

  POZNÁMKA: Společnost Microsoft podporuje při vytváření bitové kopie klientského operačního systému výhradně použití médií od společnosti Microsoft. Použití médií od jiných společností není podporováno.
 8. Zadejte název složky instalačních souborů klientského operačního systému na serveru RIS a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Zadejte pro bitovou kopii operačního systému krátký popis. Zobrazí se uživatelům po spuštění vzdáleného klienta a spuštění Průvodce klientskou instalací.
 10. Klepněte na tlačítko Další, na tlačítko Dokončit a potom na tlačítko Hotovo.

Ověření služby RIS ve službě Active Directory

Po instalaci služby RIS musí být server RIS ověřen ve službě Active Directory. Ověření určuje míru řízení, se kterou mohou servery RIS poskytovat služby klientským počítačům v síti. Pokud server RIS není ověřen ve službě Active Directory, nebudou jej klientské počítače požadující služby moci kontaktovat.

POZNÁMKA: Chcete-li ověřit server RIS ve službě Active Directory, musíte být přihlášeni jako správce rozlehlé sítě nebo správce kořenové domény.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku DHCP.
 2. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem na položku DHCP a potom klepněte na příkaz Spravovat ověřené servery.
 3. Není-li server v seznamu uveden, klepněte na tlačítko Ověřit, zadejte název serveru RIS nebo jeho adresu IP a potom klepněte na tlačítko OK.

  POZNÁMKA: Budete-li vyzváni k potvrzení serveru RIS, ověřte název a adresu IP a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom ukončete konzolu DHCP.

Nastavení uživatelských oprávnění

Pomocí služby RIS mohou klienti instalovat vlastní klientský operační systém. Uživatelé musejí mít rovněž uděleno oprávnění pro vytváření počítačových účtů v doméně. Chcete-li uživatelům umožnit vytváření uživatelských účtů kdekoli v doméně, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem na název domény a potom klepněte na příkaz Delegovat řízení.
 3. V Průvodci delegováním řízení klepněte na tlačítko Další.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Zadejte název skupiny vyžadující oprávnění pro přidání počítačových účtů do domény a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Připojí počítač k doméně a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Instalace klientů pomocí služby RIS

Tato část popisuje způsob instalace klientského operačního systému v počítači, který obsahuje síťový adaptér podporující spouštěcí jednotku ROM s funkcí PXE DHCP. Chcete-li instalovat klientský operační systém, postupujte takto:
 1. Ověřte, zda je jako primární spouštěcí zařízení v systému BIOS počítače nastaven síťový adaptér.
 2. Restartujte klientský počítač ze síťového adaptéru.
 3. Jste-li k tomu vyzváni, spusťte stisknutím klávesy F12 stahování Průvodce klientskou instalací.
 4. Na úvodní obrazovce stiskněte klávesu ENTER.
 5. Zadejte jméno uživatele, který má oprávnění k přidání počítačových účtů do domény, a potom zadejte název domény a heslo tohoto uživatele.
 6. Stiskněte klávesu ENTER.
 7. Obdržíte-li varovnou zprávu uvádějící, že všechna data na pevném disku klientského počítače budou odstraněna, stiskněte klávesu ENTER.
 8. Zobrazí se počítačový účet a globální jedinečné ID pro tuto pracovní stanici. Stisknutím klávesy ENTER zahájíte instalaci.
 9. Budete-li k tomu vyzváni, dokončete instalaci klientského operačního systému podle pokynů na obrazovce.

Možnost vzdálené instalace pomocí spouštěcí diskety

Spouštěcí disketu lze pro vzdálenou instalaci použít u počítačů, které neobsahují síťový adaptér podporující spouštěcí jednotku ROM s funkcí PXE DHCP. Spouštěcí disketa je navržena tak, aby simulovala spouštěcí proces PXE.

K vytváření disket pro síťovou instalaci se používá nástroj Rbfg.exe, který je umístěn ve složce RemoteInstall\Admin na každém serveru RIS.

Vytvoření spouštěcí diskety pomocí funkce Vytváření diskety pro vzdálené spouštění

Chcete-li vytvořit spouštěcí disketu pro vzdálenou instalaci, postupujte takto:
 1. Vyhledejte složku jednotka:\RemoteInstall\Admin\I386 na serveru RIS, kde jednotka představuje jednotku, na které je služba RIS nainstalována.
 2. Poklepejte na soubor Rbfg.exe.
 3. Umístěte disketu do disketové jednotky a potom klepněte na položku Vytvořit disketu.
 4. Při zobrazení výzvy k vytvoření další diskety klepněte na tlačítko Ne a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko Seznam adaptérů zobrazíte seznam podporovaných síťových adaptérů. Síťové adaptéry nemůžete do seznamu přidávat.

Odkazy

Další informace o způsobech kontaktování společnosti Compaq Computer Corporation získáte v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base v následujícím seznamu:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 325862 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor