Jak aktivace licenčního serveru pomocí nástroje Správa licencí terminálového serveru v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje, jak aktivovat licenční server Terminálové služby pomocí nástroje Správa licencí terminálového serveru v systému Microsoft Windows Server 2003.

Přehled

Licenční server je třeba aktivovat dříve, než jej může vydávat licence klientům služby Terminal Services. Při aktivaci licenčního serveru společnost Microsoft poskytuje server s digitální certifikát, který ověřuje vlastnictví a identitu serveru. Pomocí tohoto certifikátu může licenční server provádět transakce se společností Microsoft a získat klientské licence pro Terminálové servery. Když klient Terminálové služby se pokusí přihlásit k terminálovému serveru poprvé, terminálový server kontaktován licenční server a vyžádána licence pro daného klienta.

Pomocí nástroje Správa licencí terminálového serveru aktivovat licenční server pomocí jedné z následujících metod:

 • Automatická aktivace
 • Webový prohlížeč
 • Telefonní
Poznámka: postupy v tomto článku se předpokládá, že Správa licencí terminálového serveru je nainstalován na serveru. Také musí být členem skupiny Administrators k provedení těchto postupů.

Automatická aktivace licenčního serveru

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa licencí terminálového serveru.
 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku všechny servery.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete aktivovat a potom klepněte na tlačítko Aktivovat Server. Spustí se Průvodce aktivací serveru licencí terminálového serveru.
 4. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce "Metoda připojení" klepněte na možnost Automatické připojení (doporučeno) v rozevíracím seznamu Metoda aktivace a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce "Informace o společnosti" Zadejte své jméno, společnost a zemi nebo oblasti informace a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Zadejte jakékoli další informace, například e-mail a adresu společnosti a klepněte na tlačítko Další.


  Poznámka: informace na této stránce jsou volitelné. Licenční server je aktivován.
 8. Na stránce "Dokončení terminálového serveru Průvodce aktivací" proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li nainstalovat balíky klíčů klientských licencí pro licenční server, klepněte na tlačítko Další. Postupujte podle pokynů v Průvodci správou licencí klienta terminálového serveru k instalaci klientských licencí.
  • Instalace klientských licencí balíky klíčů později, klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka Spustit Terminálový Server Průvodce licencováním klienta a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 9. Zavřete okno Správa licencí terminálového serveru .

Aktivace licenčního serveru pomocí webového prohlížeče

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa licencí terminálového serveru.
 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku všechny servery.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete aktivovat a potom klepněte na tlačítko Aktivovat Server. Spustí se Průvodce aktivací serveru licencí terminálového serveru.
 4. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce "Metoda připojení" klepněte na tlačítko webový prohlížeč v Metoda aktivace pole a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce "Aktivace licenčního serveru" klepněte na odkaz připojení k webu aktivaci terminálového serveru a licencí.
 7. V části Vybrat možnostklepněte na tlačítko aktivovat licenční servera potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Zadejte ID produktu (který je zobrazen na stránce "Aktivace licenčního serveru" Průvodce aktivací serveru licencí terminálového serveru), jméno, společnost a zemi nebo oblasti informace do příslušných polí a potom klepněte na tlačítko Další. Zobrazí ID licenčního serveru.
 9. Na stránce "Aktivace licenčního serveru" Zadejte ID licenčního serveru získaný v kroku 8 a potom klepněte na tlačítko Další. Licenční server je aktivován.
 10. Na stránce "Dokončení terminálového serveru Průvodce aktivací" proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li nainstalovat balíky klíčů klientských licencí pro licenční server, klepněte na tlačítko Další. Postupujte podle pokynů v Průvodci správou licencí klienta terminálového serveru k instalaci klientských licencí.
  • Instalace klientských licencí balíky klíčů později, klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka Spustit Terminálový Server Průvodce licencováním klienta a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. Zavřete okno Správa licencí terminálového serveru .

Aktivace licenčního serveru pomocí telefonu

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa licencí terminálového serveru.
 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku všechny servery.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete aktivovat a potom klepněte na tlačítko Aktivovat Server. Spustí se Průvodce aktivací serveru licencí terminálového serveru.
 4. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce "Metoda připojení" Telefon v rozevíracím seznamu Metoda aktivace klepněte a potom klepněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce "Země nebo oblast výběru" klepněte na zemi nebo oblast a potom klepněte na tlačítko Další zobrazte příslušné telefonní číslo pro volání.
 7. Volání společnosti Microsoft pomocí telefonního čísla, které je zobrazeno na stránce "Aktivace licenčního serveru" a potom zadejte oddělení služeb pro zákazníky sdělte kód ID produktu zobrazené na obrazovce. Také jste vyzváni k poskytnutí vaše jméno, název organizace a typu licenčního programu, který chcete použít. Zástupce oddělení služeb zákazníkům zpracuje vaši žádost o aktivaci licenčního serveru a vytvoří jedinečné ID licenčního serveru.
 8. Zadejte kód ID licenčního serveru poskytovaná zástupce oddělení služeb zákazníkům a potom klepněte na tlačítko Další. Licenční server je aktivován.
 9. Na stránce "Dokončení terminálového serveru Průvodce aktivací" proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li nainstalovat balíky klíčů klientských licencí pro licenční server, klepněte na tlačítko Další. Postupujte podle pokynů v Průvodci správou licencí klienta terminálového serveru k instalaci klientských licencí.
  • Instalace klientských licencí balíky klíčů později, klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka Spustit Terminálový Server Průvodce licencováním klienta a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 10. Zavřete okno Správa licencí terminálového serveru .

Poradce při potížích

 • Po aktivaci licenčního serveru bude registrován pro klientské licence Terminálové služby. Během čekání na dokončení procesu aktivace může licenční server vydávat dočasné licence, které klientům umožní používat servery Terminálové služby po dobu 120 dnů.
 • Můžete změnit vlastnosti Průvodce správou licencí, například připojení informace metoda a společnosti, nastavené během procesu aktivace pomocí nástroje Správa licencí terminálového serveru. Postupujte následovně:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správa licencí terminálového serveru.
  2. Ve stromu konzoly rozbalte položku všechny servery.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na licenční server, který chcete změnit a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Spustí se Průvodce aktivací serveru licencí terminálového serveru.
  4. Určete Způsob instalace, Potřebné informacea Nepovinné informace karty informace a nastavení, které chcete a potom klepněte na tlačítko OK.
  5. Zavřete okno Správa licencí terminálového serveru .

Odkazy

Podrobný návod pro zavedení, Správa licencí služby Terminal Services naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o Terminal Services a Windows Server 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

816594 jak zabezpečit komunikaci mezi klientem a serverem se službou Terminal Services

814585 jak připojit klienty k Terminálové službě v systému Windows Server 2003

Další informace o tom, jak dezaktivovat a reaktivovat licenční server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

814593 jak dezaktivovat a reaktivovat licenční Server pomocí nástroje Správa licencí služby Terminal Services

Vlastnosti

ID článku: 325869 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor