Se zařízeními Gigabit Ethernet se nelze připojit k řadiči domény a nelze použít zásady skupiny

Příznaky

V systémech Windows XP, kde jsou použita zařízení Gigabit Ethernet, může nastat situace, kdy se nelze připojit k doméně služby Active Directory, čímž je přerušen proces stahování zásad skupiny. Pokud tyto potíže nastanou, je do protokolu událostí zapsána série událostí. Příklad:
ID události: 1054
Zdroj: Userenv
Typ: Chyba

Popis: V systému Windows nelze pro síť daného počítače získat název řadiče domény. (Zadaná doména neexistuje nebo existuje, ale není k dispozici.) Zpracování zásad skupiny bylo přerušeno.

Data: (není k dispozici)
-a-
ID události: 1000
Zdroj: UserInit
Typ: Chyba

Popis: Následující skript AdminPassword.bat nelze spustit. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Data: (není k dispozici)

Příčina

K těmto potížím dochází, protože během inicializace ovladače síťového adaptéru (nazývaného také síťová karta) a během vyjednávání propojení s infrastrukturou sítě pomocí hardwaru síťového adaptéru dochází ke kolísání stavu propojení. Zásobník aplikace zásad skupiny je spuštěn před dokončením procesu vyjednávání a může z důvodu chybějícího platného propojení dojít k jeho chybě.

Jak potíže obejít

Alternativním řešením tohoto problému může být vypnutí funkce Media Sensing v systému Windows.
Další informace o postupu pro vypnutí funkce Media Sensing získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
239924 Vypnutí funkce Media Sensing pro protokol TCP/IP v systému Windows

Pokud vypnete funkci Media Sensing a nelze se připojit k doméně služby Active Directory ani stáhnout zásady skupiny, přesvědčte se, zda jsou pro síťový adaptér použity nejnovější ovladače. Pokud jsou pro síťový adaptér spuštěny nejnovější ovladače, je jediným dostupným alternativním řešením změna síťového adaptéru.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Výrobci síťových adaptérů mohou ve svých ovladačích implementovat alternativní řešení těchto potíží. Společnost Microsoft ověřila, že některé z těchto alternativ mohou způsobit chybná hlášení rychlosti propojení v síťových adaptérech. Následkem toho nebudou pravděpodobně programy, které provádějí stahování ze sítě, sledování výkonu sítě, vyrovnávání zatížení sítě nebo plánování paketů (technologie QoS), pracovat podle očekávání.
Vlastnosti

ID článku: 326152 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor