Jak používat konzolu pro zotavení v systému Windows Server 2003-počítači nespustí

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje způsob použití konzoly pro zotavení k obnovení počítače se systémem Windows Server 2003, který nelze spustit.

Konzola pro zotavení je nástroj příkazového řádku, který můžete použít k opravě systému, pokud počítač nelze správně spustit. Konzolu pro zotavení lze spustit z disku CD-ROM systému Windows Server 2003 nebo po spuštění, pokud jste dříve nainstalovali konzolu pro zotavení v počítači.

Použití konzoly pro zotavení v počítači, který nelze spustit

Poznámka: je nutné být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators k provedení tohoto postupu. Také pokud je počítač připojen k síti, nastavení zásad sítě může bránit v dokončení tohoto postupu.

Chcete-li spustit konzolu pro zotavení, postupujte takto:
 1. Konfigurace počítače pro spuštění z disku CD nebo DVD. Další informace o tomto postupu naleznete v dokumentaci k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače.
 2. Vložte disk CD-ROM systému Windows Server 2003 do jednotky CD nebo DVD v počítači.
 3. Restartujte počítač.
 4. Po zobrazení zprávy, které vás vyzve k stisknutím libovolné klávesy spusťte z disku CD-ROM stisknutím klávesy spusťte počítač z disku CD-ROM systému Windows Server 2003.
 5. Po zobrazení obrazovky Vítá vás instalační program stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení.
 6. Vyberte požadovanou instalaci systému Windows je nutné získat přístup z konzoly pro zotavení.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte heslo správce a stiskněte klávesu ENTER.
 8. Na příkazovém řádku zadejte příslušné příkazy konzoly pro zotavení opravit instalaci systému Windows Server 2003.

  Seznam příkazů, které jsou k dispozici v konzole pro zotavení zadejte
  Nápověda na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER.


  Poznámka: Alternativně instalací konzoly pro zotavení jako možnosti spuštění do počítače, takže je vždy k dispozici. Informace o tom, jak to provést naleznete v části Bezpečnostní opatření v tomto článku.
 9. Ukončete konzolu pro zotavení a restartování počítače, zadejte:
  Ukončete příkazový řádek a stiskněte klávesu ENTER.

Příkazy konzoly pro zotavení

V následujícím seznamu jsou popsány příkazy dostupné pro konzolu pro zotavení:
 • Attrib změní atributy jednoho souboru nebo složky.
 • Batch provede příkazy zadané v textové souboru, InputFile. Výstupní_soubor obsahuje výstup příkazů. Pokud Výstupní_soubor argument vynecháte, bude výstup zobrazen na obrazovce.
 • Bootcfg slouží ke konfiguraci a obnovení spouštění. Příkaz bootcfg provádět změny v souboru Boot.ini.
 • CD (chdir) funguje pouze v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenového adresáře libovolného oddílu pevného disku nebo zdrojů místní instalace.
 • Chkdsk: přepínač /p spustí příkaz Chkdsk i v případě, že jednotka není označena jako špinavý. Na
  přepínač /r vyhledá poškozené sektory a obnoví čitelné informace. Tento přepínač zahrnuje funkci /p. Příkaz Chkdsk vyžaduje soubor Autochk. Příkaz Chkdsk automaticky vyhledá Autochk.exe ve spouštěcí složce nebo ve složce boot. Jestliže příkaz Chkdsk nevyhledá soubor ve složce Po spuštění, hledá instalační disk CD-ROM systému Windows Server 2003. Jestliže příkaz Chkdsk nevyhledá instalační disk CD-ROM, vyzve uživatele k zadání umístění Autochk.exe.
 • CLS vymaže obrazovku.
 • Copy zkopíruje jeden soubor do cílového umístění. Ve výchozím nastavení cíle nemůže být vyměnitelné médium a nelze použít zástupné znaky. Při kopírování komprimovaného souboru z instalačního disku CD-ROM systému Windows Server 2003 automaticky dekomprimuje souboru.
 • Del (delete) odstraní jeden soubor. Del pracuje v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenového adresáře libovolného oddílu pevného disku nebo zdrojů místní instalace. Ve výchozím nastavení nelze použít zástupné znaky.
 • Příkaz dir zobrazí seznam všech souborů, včetně skrytých a systémových souborů.
 • Zakázat zakáže službu systému Windows nebo ovladač systému Windows. Na Název_služby argument je název služby nebo ovladače, který chcete zakázat. Pokud tento příkaz použijete k zakázání služby, zobrazí před změnou typu na hodnotu SERVICE_DISABLED původní typ spuštění služby. Je vhodné poznamenat původní typ spuštění tak, že použijete příkaz Povolit restartování služby.
 • DiskPart provádí správu oddílů ve svazcích pevného disku.
  • Možnost / add vytvoří nový oddíl.
  • Možnost/delete odstraní existující oddíl.
  • Název zařízení argument je název zařízení pro nový oddíl. \Device\harddisk0 je jeden například název zařízení pro nový oddíl.
  • Název jednotky argument je písmeno jednotky oddílu, který chcete odstranit, například D:.
  • Název oddílu je název oddílu sloužící pro oddíl, který odstraňujete a lze je použít místo název jednotky argument. Příkladem názvu na základě oddílu je \device\harddisk0\partition1.
  • Argument velikost je velikost v megabajtech nového oddílu.
 • Povolit povolí službu systému Windows nebo ovladač systému Windows. Na Název_služby argument je název služby nebo ovladače, který chcete povolit a typ_spuštění představuje typ spuštění povolené služby. Typ spouštění používá jednu z následujících formátů:
     SERVICE_BOOT_START   SERVICE_SYSTEM_START
  SERVICE_AUTO_START
  SERVICE_DEMAND_START
 • Exit ukončí konzolu pro zotavení a restartuje počítač.
 • Expand rozbalí komprimovaný soubor. Zdroj argument je soubor, který chcete rozbalit. Ve výchozím nastavení nelze použít zástupné znaky. Cílový argument je adresář pro nový soubor. Ve výchozím nastavení cíle nemůže být vyměnitelné médium a nemůže být jen pro čtení. Chcete-li odebrat atribut jen pro čtení v cílovém adresáři, můžete použít příkaz attrib . Možnost/f: filespec je požadována, pokud zdroj obsahuje více než jeden soubor. Tato možnost povoluje zástupné znaky. Přepínač /y zakáže výzvu k potvrzení přepisu. Přepínač /d Určuje, že soubory nemají být rozbaleny a zobrazí adresář se soubory ve zdrojovém umístění.
 • Fixboot vytvoří nový spouštěcí sektor v systémovém oddílu. Příkaz fixboot je podporován pouze v počítačích se systémem x86.
 • Fixmbr opraví spouštěcího oddílu hlavní spouštěcí záznam (MBR). Název zařízení argument je volitelný název označující zařízení, které vyžaduje nový hlavní spouštěcí záznam. Tato proměnná vynecháte, pokud je cílovým spouštěcí zařízení. Příkaz fixmbr je podporován pouze v počítačích se systémem x86.
 • Format formátuje disk. Přepínač /q provede rychlé formátování. /FS:systém souborů přepínač určuje systém souborů.
 • Nápověda obsahuje všechny příkazy, které konzola pro zotavení podporuje. Další informace o konkrétním příkazu zadejte příkaz help
  název příkazu nebo
  název příkazu /?.
 • Listsvc zobrazí všechny dostupné služby a ovladače v počítači.
 • Logon zobrazí nalezené instalace systému Windows a požádá o heslo místního správce pro tyto instalace. Tento příkaz umožňuje přesunutí jiné instalaci nebo podadresáři.
 • Mapa zobrazí mapování aktuálně aktivních zařízení. Zahrňte použít cesty Advanced RISC Computing (ARC), místo cest zařízení systému Windows, použijte možnost arc . (OBLOUK je formát, který se používá pro soubor Boot.ini).
 • MD (Mkdir) vytvoří adresář. Tento příkaz funguje pouze v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenového adresáře libovolného oddílu pevného disku nebo zdrojů místní instalace.
 • Více / typ zobrazí zadaný textový soubor na obrazovku.
 • RD (rmdir) odstraní adresář. Tento příkaz funguje pouze v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenového adresáře libovolného oddílu pevného disku nebo zdrojů místní instalace.
 • Ren (rename) přejmenuje jeden soubor. Tento příkaz funguje pouze v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, vyměnitelných médií, kořenového adresáře libovolného oddílu pevného disku nebo zdrojů místní instalace. Jako cíl nelze zadat novou jednotku nebo cestu.
 • Set zobrazí a nastaví proměnné prostředí konzoly pro zotavení.
 • Systemroot aktuální adresář nastaví % kořenovou_složku_systému %.

Preventivní opatření

Jak nainstalovat konzolu pro zotavení jako možnosti spuštění

Tak, aby byly k dispozici pro použití, pokud nelze spustit systém Windows, můžete nainstalovat konzolu pro zotavení v počítači pracovní. Tato preventivní opatření můžete ušetřit čas musíte-li použít konzolu pro zotavení.

Poznámka: je nutné být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators k dokončení tohoto postupu. Také pokud je počítač připojen k síti, nastavení zásad sítě může bránit v dokončení tohoto postupu.

Instalace konzoly pro zotavení jako možnosti spuštění:
 1. Je spuštěn systém Windows vložte do jednotky CD nebo DVD v počítači disk CD-ROM systému Windows Server 2003.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz, kde
  jednotka je písmeno jednotky CD-ROM v počítači nebo jednotka DVD-ROM, která obsahuje disk CD-ROM systému Windows Server 2003 a potom klepněte na tlačítko OK:
  drive:\i386\winnt32.exe /cmdcons


  Instalace konzoly pro zotavení jako možnosti spuštění pro vydání systému Windows Server 2003 x64, zadejte následující řádek:
  drive:\amd64\winnt32.exe /cmdcons
 4. Klepněte na tlačítko Ano po zobrazení zprávy, chcete-li nainstalovat konzolu pro zotavení.
 5. Pokud se zobrazí zpráva, oznamující, že konzola pro zotavení je úspěšně nainstalována, klepněte na tlačítko OK.
 6. Chcete-li použít konzolu pro zotavení, restartujte počítač a potom pomocí kláves se šipkami vyberte v seznamu Vyberte operační systém ke spuštění Konzoly pro zotavení systému Microsoft Windows .

Odebrání konzoly pro zotavení

Z důvodu odebrání konzoly pro zotavení. Nicméně pokud chcete odebrat konzolu pro zotavení, musíte tak učinit ručně.

Chcete-li odebrat konzolu pro zotavení, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Klepněte na tlačítko Starta potom na příkaz Tento počítač.
 3. Zapněte možnost Zobrazit skryté soubory a složky(pokud jej není již zapnuta). Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce Nástroje na příkaz Možnosti složky.
  2. Klepněte na kartu zobrazení .
  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit skryté soubory a složky, zrušte zaškrtnutí políčka že Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno) (Pokud je zaškrtnuto) a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Poklepejte na písmeno jednotky, která představuje pevný disk, na kterém je nainstalována konzola pro zotavení.
 5. Z kořenové složky odstraňte složku Cmdcons a potom odstraňte soubor Cmldr. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Cmdconsklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom klepněte na tlačítko Ano potvrďte odstranění.
  2. Cmldrklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom klepněte na tlačítko Ano potvrďte odstranění.
 6. Odstraňte položku konzoly pro zotavení ze souboru Boot.ini. Chcete-li to provést, postupujte takto.

  Upozornění: nesprávně úpravou souboru Boot.ini mohou zabránit restartování počítače. Přesvědčte se, zda jste odstranili pouze položku konzoly pro zotavení.
  1. V kořenové složce klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Boot.ini a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Zrušte zaškrtnutí políčka jen pro čtení zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK.
  2. Otevřete soubor Boot.ini v programu Poznámkový blok.
  3. Vyhledejte položku konzoly pro zotavení a poté jej odstraňte. Položku konzoly pro zotavení vypadá podobně jako následující řádek:
   C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" / cmdcons
  4. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložita potom klepněte na příkaz Konec a ukončete Poznámkový blok.
 7. Změňte atribut souboru Boot.ini zpět na hodnotu jen pro čtení. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem na soubor Boot.inia potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Zaškrtněte jen pro čtení zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK.

Další informace

Další informace o tom, jak používat konzolu pro zotavení, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Jak 326215 použití konzoly pro zotavení v počítači se systémem Server 2003 Windows

Vlastnosti

ID článku: 326215 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor