Chybová zpráva: Kód Product Key použitý k instalaci systému Windows je neplatný

Příznaky

Při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) se může zobrazit následující chybová zpráva:

Kód Product Key použitý k instalaci systému Windows je neplatný. Obraťte se ihned na správce systému nebo prodejce a vyžádejte si platný kód Product Key. Pokud si myslíte, že jste zakoupili nelegální verzi softwaru společnosti Microsoft, můžete se také obrátit e-mailem na tým společnosti Microsoft Corporation zaměřený proti softwarové kriminalitě (piracy@microsoft.com). Ujišťujeme vás, že všechny osobní informace zaslané týmu budou přísně důvěrné.

Příčina

K tomto problému může dojít, pokud kód Product Key použitý k instalaci systému Windows XP odpovídá kódu Product Key, který společnost Microsoft určila jako neplatný. Tyto dva kódy Product Key vytvoří kód Product ID, který se shoduje s jedním z následujících kódů Product ID (kde znak X představuje libovolnou číselnou hodnotu):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

Řešení

Tyto potíže vyřešíte tak, že nejprve zjistíte kód Product ID systému Windows ve svém počítači. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Vlastnosti.
  2. Poznamenejte si číslo uvedené na kartě Obecné v části Oprávněný uživatel této kopie.

Pokud se váš kód Product ID systému Windows shoduje s některým z kódů Product ID uvedených v části „Příčina“, pravděpodobně jste se stali obětí softwarové kriminality. K ohlášení softwarové kriminality slouží tento web společnosti Microsoft:

Pokud jste zákazníkem společnosti Microsoft s hromadnou licencí a máte licence pro systém Windows XP Professional, proveďte v počítači, ve kterém jste obdrželi chybovou zprávu, čistou instalaci systému Windows XP. K instalaci použijte médium systému Windows XP Professional a kód Product Key hromadné licence, který byl dodán k vaší smlouvě. Není-li provedení čisté instalace možné, je třeba změnit kód Product ID.

Pokud máte platný klíč hromadné licence, ale provádíte instalaci počítače pomocí neplatného klíče, můžete získat další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

328874 Změna kódu Product Key hromadné licence v počítači se systémem Windows XP SP1Platný produkt Windows XP můžete zakoupit u místního prodejce nebo na následujícím webu společnosti Microsoft:

Pokud nejste ve Spojených státech amerických, obraťte se na místní pobočku společnosti Microsoft. Chcete-li vyhledat místní pobočku, navštivte tento web společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 326904 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor