Nelze kopírovat soubory na disk CD-R/CD-RW

Příznaky

Můžete zaznamenat jeden z následujících příznaků:
  • Kartu záznam se nezobrazí v okně vlastností jednotky CD-R/CD-RW.
  • Soubory nelze kopírovat na disk CD-R/CD-RW.
  • Zobrazí se následující chybová zpráva:
    Disk v jednotce není zapisovatelný disk CD nebo je plný.

Příčina

K tomuto chování dochází, protože služba COM IMAPI disk CD pro vypalování je nastavena na hodnotu Zakázáno. Podle výchozího nastavení služba COM IMAPI disk CD pro vypalování je vypnuto v systému Windows Server 2003 protože tato služba není považován za kritický služba na serveru.

Jak potíže obejít

Chcete-li tento problém vyřešit:
  1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na položku Nástroje pro správu.
  2. Klepněte na položku služby.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši Služba COM IMAPI disk CD pro vypalovánía klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Nastavte typ spouštění na automaticky.
  5. Klepněte na tlačítko Spustit spusťte službu a klepněte na tlačítko OK.
Pravděpodobně se odhlásit a přihlásit tato změna se projeví.

Stav

Toto chování je záměrné.
Vlastnosti

ID článku: 326982 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor