Při pokusu o instalaci aktualizace Service Pack v systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva: Systém Windows zjistil, že nejméně jeden chráněný základní systémový soubor (jádro) v počítači byl změněn

Příznaky

Je možné, že se při instalaci aktualizace Service Pack pro systém Windows XP zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Systém Windows zjistil, že nejméně jeden chráněný základní systémový soubor (jádro) v počítači byl změněn. Aktualizace Service Pack obsahuje aktualizované verze těchto souborů, které poskytují stabilní prostředí pro aplikace. Z důvodu této změny nebude aktualizace Service Pack nainstalována. Další informace naleznete v článku znalostní báze Knowledge Base číslo Q327101 na adrese http://support.microsoft.com.

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud je v počítači změněná verze souboru Ntoskrnl.exe, která v souboru Boot.ini používá přepínač /KERNEL. K tomuto stavu může dojít v případě, že byl do počítače nainstalován program jiného výrobce, který upravuje obrázek zobrazený při spouštění počítače. Mezi programy jiných výrobců, které mohou způsobit tento stav, patří následující:
 • BootXP,
 • LogonUI Boot Randomizer.

Řešení

Chcete-li tyto potíže vyřešit, musíte z počítače odebrat program jiného výrobce, který způsobuje potíže.

Upozornění: Následující postup obsahuje kroky, které mění obsah souboru Boot.ini. Nesprávná konfigurace souboru Boot.ini můžete způsobit, že počítač nelze spustit. Před provedením těchto změn doporučujeme zálohovat soubor Boot.ini. Další informace o zálohování a úpravách souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289022 Úpravy souboru Boot.ini v systému Windows XP

 1. Kliknutím na tlačítko OK zavřete chybovou zprávu.
 2. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na program upravující obrázek při spuštění a pak klepněte na tlačítko Odebrat.
 4. Restartujte počítač a zkuste aktualizaci Service Pack nainstalovat znovu. V případě, že problém přetrvává, přejděte ke kroku 5.
 5. Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Na kartě Upřesnit klikněte ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení.
 7. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klikněte na tlačítko Upravit.

  Soubor Boot.ini se otevře v Poznámkovém bloku.
 8. Vyhledejte přepínač /KERNEL=název_souboru a odstraňte ho.

  Poznámka: Přepínač /KERNEL=název_souboru je volitelný parametr. Obvykle je používán pouze programy jiných výrobců, které upravují jádro. Je bezpečné odstranit celý parametr přepínače, který může připomínat /kernel=kernel.exe. Následuje ukázkový soubor Boot.ini z počítače se systémem Windows XP Professional, který obsahuje přepínač /KERNEL=název_souboru:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe 
  Po odstranění přepínače /KERNEL=název_souboru vypadá ukázkový soubor boot.ini takto:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  Další informace o možnostech přepínačů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  833721 Možnosti přepínačů v souboru Boot.ini v systémech Windows XP a Windows Server 2003

 9. Uložte soubor Boot.ini a zavřete ho.
 10. Restartujte počítač.
 11. Zkuste nainstalovat aktualizaci Service Pack systému Windows XP.
Poznámka: Po dokončení kroků k řešení tohoto problému se aktualizace Service Pack nainstaluje správně. Je-li však v počítači spuštěn upravený soubor Ntoskrnl.exe, může se při pokusu o instalaci aktualizace Service Pack zobrazit zpráva. V této zprávě je uvedeno, že instalační program této aktualizace Service Pack nahradí upravený soubor Ntoskrnl.exe aktualizovanou verzí. Další informace naleznete v části Další informace.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Další informace o tom, k čemu dojde při použití upraveného souboru Ntoskrnl.exe, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

327120 Chybová zpráva: Aktualizace Windows Service Pack 1 zjistila, že nejméně jeden chráněný základní systémový soubor v počítači byl změněn

K chybě popsané v části Příznaky v článku 327120 znalostní báze Microsoft Knowledge Base může rovněž dojít při pokusu o instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 327101 - Poslední kontrola: 4. 1. 2010 - Revize: 1

Váš názor