"Stop 0x0000006b" nebo instalační program přestane reagovat na "Instalační program spouští Windows" při instalaci bitové kopie klienta systému Windows XP SP1 ze serveru RIS se systémem Windows 2000

Příznaky

Pokud se pokusíte nainstalovat bitovou kopii systému Microsoft Windows Server 2003 nebo bitové kopie klienta Microsoft Windows XP s opravami aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo Windows XP Service Pack 2 (SP2) ze serveru služby vzdálené instalace (RIS), instalační program přestane reagovat na zprávu "Instalační program spouští Windows". Nebo se může zobrazit následující chybová zpráva Stop na modré obrazovce:
STOP: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED 0X0000006B (0XC000020A, 0X00000002, 0X0000000, 0X00000000)
Poznámka: Čtyři parametry obsažené v závorkách mohou lišit v závislosti konfiguraci počítače.


Tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Pomocí serveru RIS se systémem Windows Server 2003.
 • Řadič domény, ke kterému se připojuje server služby vzdálené instalace je spuštěna verze systému Microsoft Windows 2000 Server.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože řadič domény se systémem Windows 2000 nepodporuje podepisování bloku SMB (Server Message), který server RIS se systémem Windows Server 2003 používá. Proto obdržíte chybovou zprávu při serveru RIS se pokusí připojit k řadiči domény se systémem Windows 2000 k ověřování jménem klienta RIS.

Poznámka: Windows Server 2003, Windows XP SP1 a Windows XP s aktualizací SP2 pomocí protokolu NTLM verze 2 (NTLMv2) ve fázi přihlášení klienta instalace služby vzdálené instalace.

Řešení

Informace o aktualizaci Service pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze problému popsanému v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud nejste vážně ohrožen tímto problémem, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base oddíl "Oprava Hotfix je dostupná ke stažení" . Pokud tato sekce není uvedena, obraťte se na Zákaznický servis a podporu společnosti Microsoft k získaní opravy hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na služby. Běžná cena za technickou podporu se vztahuje k dodatečným otázkám podpory a k problémům, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve formuláři „Oprava hotfix je dostupná ke stažení“ se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, to je protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Předpoklady

Aktualizace systému Windows 2000 service pack 2 nainstalovat tuto opravu hotfix, musí mít.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix nemusíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má atributy (nebo pozdější atributy souborů) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version    Size    File name 
----------------------------------------------------------
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 123,664 Adsldp.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 131,344 Adsldpc.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781 62,736 Adsmsext.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5992 358,160 Advapi32.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5265 42,256 Basesrv.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5855 49,424 Browser.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6012 135,952 Dnsapi.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6012 96,016 Dnsrslvr.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5722 45,328 Eventlog.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5907 222,992 Gdi32.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5859 145,680 Kdcsvc.dll
04-Jun-2002 14:31 5.0.2195.5859 199,952 Kerberos.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6011 708,880 Kernel32.dll
21-Aug-2002 09:27 5.0.2195.6023 71,248 Ksecdd.sys
22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960 507,152 Lsasrv.dll
22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960 33,552 Lsass.exe
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.4733 332,560 Msgina.dll
12-Aug-2002 17:54 5.0.2195.6006 108,816 Msv1_0.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5979 307,472 Netapi32.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5966 360,720 Netlogon.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5979 916,752 Ntdsa.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6025 389,392 Samsrv.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5951 129,296 Scecli.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5951 302,864 Scesrv.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6000 379,664 User32.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5968 369,936 Userenv.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5859 48,912 W32time.dll
04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859 57,104 W32tm.exe
24-Aug-2002 11:50 5.0.2195.6028 1,642,416 Win32k.sys
15-Aug-2002 08:30 5.0.2195.6013 179,472 Winlogon.exe
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5935 243,472 Winsrv.dll
26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5944 125,712 Wldap32.dll

Poznámka: Tuto opravu hotfix v řadičích domény se systémem Windows 2000, nikoli na servery RIS. Na každém řadiči domény se systémem Windows 2000 v doméně a ujistěte se, že chybové zprávy nedojde znovu, je třeba použít opravu hotfix.


Důležité: Pokud počítač je v podřízené doméně s nadřazenou doménou nad ní a nadřazená doména nebyla aktualizována, oprava, která je popsána v tomto článku nefunguje v podřízené doméně.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Další informace

Problém se nevyskytuje Pokud instalaci RIS se systémem Windows Server 2003 klientů, klienti RIS se systémem Windows XP SP1 nebo klienti RIS se systémem Windows XP s aktualizací SP2 v následující situaci:
 • Pomocí serveru RIS se systémem Windows Server 2003.
 • Řadič domény, který se připojí k serveru služby vzdálené instalace je spuštěna verze systému Windows Server 2003.
I s nainstalovali opravu hotfix následující součásti nejsou správně pracovat pouze NTLMv2 ověřování.

Poznámka: Nastavením hodnoty LMCompatibilityLevel na 5 je povoleno pouze ověřování NTLMv2 ověřování.
 • Servery RIS systémem Windows 2000.
 • Windows XP původní vydání verze služby vzdálené instalace klientů, klienti RIS se systémem Windows 2000 nebo klienti RIS se systémem Microsoft Windows NT.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

285901 vzdálený přístup VPN a RIS klienti nemohou vytvořit relace se serverem, který je nakonfigurován na příjem pouze ověřování NTLM verze 2

Vlastnosti

ID článku: 327536 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor