POSTUPY: Poradce při potížích s disky DVD v systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek poskytuje podrobné postupy pro řešení potíží s disky DVD v systému Windows Server 2003.

Postupy při řešení potíží s přehráváním disků DVD

Můžete použít jeden nebo více následujících postupů:
 • Ověřte, zda počítač obsahuje funkční a kompatibilní dekodér DVD. Dosáhnete toho tak, že spustíte program Microsoft Windows Media Player a potom klepnete na příkaz Možnosti v nabídceNástroje. Není-li k dispozici karta Disk DVD, počítač funkční a kompatibilní dekodér DVD neobsahuje.
 • Pokud nemůžete přehrát disk DVD, zkuste přehrát jiný disk DVD, abyste se ujistili, že se nejedná o specifické potíže daného disku. Může se například stát, že nebude možné přehrát poškozený nebo poškrábaný disk DVD, jiné však ano. Pokud potíže přetrvají, otestujte disk DVD v přehrávači dodaném s dekodérem DVD. Pokud program přehrávače nespolupracuje s hardwarovým dekodérem, obraťte se s žádostí o další pomoc na výrobce dekodéru.
 • Pokud program přehrávače s hardwarovým dekodérem spolupracuje, je možné, že bude nutné znovu nainstalovat software dekodéru DVD a případné opravy, které jsou k dispozici.
 • Pokuste se přehrát jiná média založená na rozhraní Microsoft DirectShow. Zkuste například přehrát soubor WMV pomocí programu Mplayer2.exe. Program Mplayer2.exe spustíte klepnutím na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáním příkazu mplayer2 a následným klepnutím na tlačítko OK.
 • Snižte hardwarovou akceleraci videa v programu Windows Media Player:

  1. V programu Windows Media Player klepněte na příkaz Možnosti v nabídceNástroje.
  2. Na kartě Výkon přesuňte jezdec pod položkou Akcelerace videa blíže k hodnotě Žádná a potom klepněte na tlačítko OK. Pokud po této změně můžete disky DVD přehrávat, jedná se o potíže s grafickým adaptérem nebo ovladačem grafického adaptéru. Obraťte se na výrobce grafického adaptéru s dotazem, zda je pro grafický adaptér k dispozici aktualizovaný ovladač.
 • Snižte nastavení zobrazení:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na panel Zobrazení.
  2. Na kartě Nastavení přesuňte jezdec rozlišení obrazovky na hodnotu 800 X 600.
  3. V seznamu Kvalita barev klepněte na položku Střední (16 bitů) a potom klepněte na tlačítko OK. Některé ovladače pro grafický adaptér nemohou podporovat přehrávání disků DVD ve vyšších rozlišeních a hloubkách barev. Pokud toto řešení funguje, je možné, že pomocí aktualizovaného ovladače budete moci disk DVD přehrávat s větší hloubkou barev a rozlišením.
 • Ověřte, zda je dekodér DVD kompatibilní se serverem Windows Server 2003. Informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu obsahujícím seznam hardwaru kompatibilního se systémem Microsoft Windows (HCL):
Další informace o podporovaných softwarových dekodérech DVD najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306331 Podporované softwarové dekodéry MPEG-2 DVD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP

Požadavky pro přehrávání videozáznamů DVD

Systém Windows Server 2003 vyžaduje pro přehrávání videozáznamů DVD následující položky:
 • jednotku DVD-ROM,
 • softwarový nebo hardwarový dekodér DVD,
 • grafický adaptér a ovladač podporující rozhraní Microsoft DirectShow a ochranu před kopírováním společnosti Macrovision,
 • zvukovou kartu.
Další informace o hardwarových požadavcích naleznete na následujícím webu obsahujícím seznam hardwaru kompatibilního se systémem Microsoft Windows (HCL):

Poznámky k řešení potíží

Následující seznam obsahuje příklady situací, se kterými se můžete setkat, a jejich možná řešení:
 • Po upgradu ze systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 95 nelze přehrávat video z disku DVD.

  Pokud jednotka DVD-ROM zahrnovala softwarový dekodér, je možné, že pro přehrávání videa v systému Windows Server 2003 budete potřebovat aktualizovanou verzi softwarového dekodéru. Obraťte se na výrobce softwarového dekodéru s dotazem, zda je k dispozici aktualizovaná verze fungující se systémem Windows Server 2003.
 • Pokusíte-li se přehrát video z disku DVD, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Přehrávač DVD

  Narušení ochrany před analogovým kopírováním: Systém Windows nemůže přehrát tento disk chráněný proti kopírování, protože nelze ověřit, zda výstup videosignálu na kartě VGA nebo DVD podporuje ochranu před kopírováním.
  K této chybě může dojít v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
  • Ovladač DVD nebo grafického adaptéru nepodporuje plně funkce adaptéru. Pokuste se tento problém vyřešit instalací aktualizovaného ovladače.
  • Hardware nepodporuje ochranu před kopírováním. Zkuste tento problém vyřešit odpojením všech kabelů připojených k výstupům pro video v počítači.
  • Je možné, že ovladač grafického adaptéru nepodporuje správně ochranu před kopírováním pro systém Windows Server 2003. Obraťte se na výrobce grafické karty s dotazem, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač podporující ochranu před kopírováním v systému Windows Server 2003.
 • V dokumentaci ke grafickému adaptéru je uvedeno, že podporuje disky DVD, ale video nelze z disku DVD přehrát.

  Mnoho grafických adaptérů napomáhá při dekódování disků DVD, neznamená to však, že video z disku DVD dekódují plně. Získejte hardwarový nebo softwarový dekodér nebo získejte aktualizovaný ovladač grafického adaptéru.
 • Chcete přehrát video z disku DVD přes reproduktory USB, ale v počítači není zvuková karta.

  Hardwarové a softwarové dekodéry obvykle vyžadují k přehrání videa z disku DVD zvukovou kartu.
 • Při pokusu přehrát video z disku DVD se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Přehrávač DVD

  Při nastavování přehrávání dat ve formátu DVD-Video bylo zjištěno, že: * Video nelze zobrazit na monitoru z jednoho z následujících důvodů:

  A) Nedostatek videopaměti. Pokuste se použít nižší rozlišení a menší počet barev.

  B) Nezbytné prostředky zobrazení jsou právě používány jinou aplikací. Zajistěte, aby nebyla spuštěna žádná taková aplikace.

  C) Grafický adaptér není kompatibilní s dekodérem DVD. Pokuste se získat aktualizaci grafického adaptéru.

  Chcete pokračovat?

  Ano Ne
  Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, můžete se pokusit snížit hloubku barev, rozlišení a obnovovací frekvenci ovladače zobrazení. Tato chybová zpráva se může zobrazit také v případě, že je spuštěn program Microsoft NetMeeting nebo pokud je na hlavním panelu zobrazena ikona tohoto programu. Program NetMeeting i přehrávání DVD používají směšovač překryvů. Přístup ke směšovači překryvů může získat vždy pouze jeden program.

Regionální nastavení DVD

Názvy videozáznamů ve formátu DVD a jednotky DVD-ROM obsahují kód země. Kódy zemí zabraňují přehrávání určitých disků DVD v určitých geografických oblastech. Kódy zemí jsou součástí specifikace disků DVD. Následující seznam obsahuje oblastní kódy DVD:
 1. USA a Kanada,
 2. Evropa a Japonsko,
 3. Jihovýchodní Asie,
 4. Latinská Amerika a Austrálie,
 5. Rusko, zbývající části Asie a Afrika,
 6. Čína,
 7. Nedefinováno.
 8. Zvláštní místa, například letadla
V jednotce DVD-ROM nastavené na oblast 1 můžete přehrát pouze video z disku DVD s názvem nastaveným na oblast 1. Jestliže nastavíte název filmu DVD na oblast 0, můžete přehrát tento film DVD v libovolné jednotce DVD-ROM. Některé dekodéry DVD jsou předem nastaveny pro určité oblasti a nelze je změnit. Aktuálně jsou k dispozici dva typy jednotek DVD-ROM:
 • RPC Phase 1: Neobsahuje integrovanou podporu správy oblastí. U těchto jednotek systém Windows udržuje informace o počtu nastavení oblasti a oblast lze nastavit pouze jednou.
 • RPC Phase 2: Udržuje informace o počtu změn oblasti v rámci hardwaru a oblast můžete změnit až pětkrát.
Jestliže dosáhnete limitu povolených změn, nelze tento limit vynulovat novou instalací systému Windows Server 2003. Obraťte se na výrobce jednotky DVD-ROM s dotazem, zda můžete oblast znovu nastavit. Výchozí oblast může předem nastavit výrobce jednotky DVD-ROM nebo výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer). Další informace o postupu při nastavování výchozí oblasti a o dalších problémech týkajících se oblastí najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Změna nastavení oblasti pro jednotky DVD-ROM:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu, poklepejte na panel Správa počítače a potom klepněte na položku Správce zařízení.
 2. Poklepejte na položku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klepněte pravým tlačítkem na jednotku DVD-ROM, u které chcete změnit nastavení oblasti, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Region disku DVD proveďte požadované změny.
 4. Karta Region disku DVD nemusí být k dispozici u všech jednotek DVD-ROM.

  Chcete-li jednotku DVD-ROM konfigurovat pro přehrávání disků DVD z jiných oblastí, vyberte zeměpisnou oblast ze seznamu. Obvykle vyberete oblast, kde žijete.

  Počet změn nastavení oblasti je omezen. Pokud je zbývající počet změn roven 1 a vy vyberete novou oblast, obdržíte varovnou zprávu, že po provedení této změny budete moci přehrávat disky DVD pouze z této oblasti. Všimněte si, že u některých hardwarových a softwarových dekodérů není možné nastavení oblasti změnit.
DŮLEŽITÉ: Protože mnoho softwarových dekodérů vyžaduje přímý přístup do paměti (DMA), zkontrolujte, zda v nastavení řadičů IDE ATA/ATAPI je v poli Režim přenosu nastavena možnost DMA (je-li k dispozici). V případě potřeby zkontrolujte toto nastavení rovněž pro sekundární kanál IDE.

POZNÁMKA: Chcete-li provést tento postup, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači nebo musíte mít delegováno příslušné oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, je možné, že tento postup budou moci provést členové skupiny Domain Administrators.

Řešení obecných potíží s videozáznamy DVD

 • Některé softwarové dekodéry fungují pouze s některými grafickými adaptéry. Zeptejte se výrobce softwarového dekodéru, které grafické adaptéry budou s dekodérem fungovat.
 • Zkontrolujte, zda je pro jednotku DVD-ROM k dispozici přímý přístup do paměti (DMA). Některé dekodéry jsou funkční pouze v případě, že je zapnut přímý přístup do paměti (DMA).
 • Některé softwarové dekodéry vyžadují grafický adaptér AGP (Accelerated Graphics Port) nebo s těmito adaptéry lépe fungují.
 • U některých přenosných počítačů nebudou videozáznamy DVD fungovat správně, dokud neupgradujete systém BIOS.
Vlastnosti

ID článku: 327994 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor