Při obnovení zálohy systému Windows XP SP1 souborů dojde k chybě STOP

Příznaky

Po obnovení úplné zálohování instalace systému Windows XP může zobrazit následující chybová zpráva Stop:
STOP: 0XC0000139
Vstupní bod nebyl nalezen

LdrEnumerateLoadedModules postupu vstupní bod nebyla nalezena v knihovně DLL Ntdll.dll.
Poté, co obdržíte tuto chybovou zprávu, může automaticky restartovat počítač. Po tato chybová zpráva se zobrazí, nebude možné počítač spustit v nouzovém režimu.

Příčina

Tomuto problému může dojít v následující situaci:

 1. V počítači nainstalujete aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1).
 2. Použijete program Microsoft Backup zálohovat soubory a nastavení.
 3. Je aktualizace Windows XP SP1 odebrat z počítače.
 4. Použijete program Microsoft Backup Utility obnovit soubory a nastavení ze záložního souboru.

Řešení

K tomuto problému zabránit, ujistěte se, že systém Windows XP s aktualizací SP1 je nainstalován dříve, než použijete program Microsoft Backup Utility obnovit soubory a nastavení ze záložního souboru (Pokud záložní soubor byl vytvořen při instalaci systému Windows XP s aktualizací SP1).

Pokud jste již obnovena záložní soubor a tomuto problému dochází, pomocí následujícího postupu chcete-li opravit instalaci systému Windows XP:

 1. Vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM a restartujte počítač.
 2. Po zobrazení výzvy spusťte počítač z disku CD-ROM, tak učinit.

  Poznámka: je třeba spustit počítač z disku CD-ROM systému Windows XP Chcete-li spustit instalační program systému Windows. K tomu musí nakonfigurovat jednotku CD-ROM nebo DVD-ROM. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

 3. Po spuštění instalace stiskněte klávesu ENTER pokračujte v procesu instalace.
 4. Stisknutím klávesy ENTER vyberte, Chcete-li nainstalovat systém Windows, stiskněte klávesu ENTER. Nevybírejte možnost Konzola pro zotavení.
 5. Stisknutím klávesy F8 přijměte licenční smlouvu.


  Instalační program prohledá a vyhledá instalace systému Windows XP a zobrazí se následující zpráva:
  Pokud jedna z následujících instalací systému Windows XP poškozena, může instalační program pokusit ji opravit. Pomocí nahoru a dolů šipkami vyberte instalaci. Chcete-li opravit vybranou instalaci, stiskněte klávesu R. Chcete-li pokračovat bez opravy, stiskněte klávesu ESC.
 6. Vyberte příslušnou instalaci operačního systému Windows XP a potom stiskněte klávesu R pro opravu.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce opravte instalaci.
 8. Po dokončení procesu opravy instalace systému Windows XP s aktualizací SP1.
 9. Obnovení záložní soubor. Poznámky:
  • Bude pravděpodobně nutné změnit pořadí spouštěcích jednotek v nastavení systému BIOS, chcete-li úspěšně spustit počítač z disku CD-ROM systému Windows XP. Obraťte se na výrobce počítače nebo v dokumentaci od výrobce další informace.
  • Po opravě instalace systému Windows XP, bude pravděpodobně nutné opakovat aktivaci vaší kopie systému Windows XP.

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v systému Windows XP.

Další informace

K tomuto problému nedochází, pokud k vytvoření zálohy použít Průvodce automatické obnovení systému (ASR) a pak obnovit zálohu pomocí nástroje ASR.
Vlastnosti

ID článku: 328035 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor