Jak používat funkci programu přístup a výchozí nastavení v systému Windows XP Service Pack 1

Systému Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku v tématu 327931 .Tento článek popisuje, jak používat funkci programu přístup a výchozí nastavení, která je součástí systému Windows XP Service Pack 1 (SP1), chcete-li provést následující úkoly:
 • Výběr výchozích programů pro provádění činností, jako je procházení webu, odesílání e-mailů nebo přehrávání médií.

 • Odebrání přístupu k programům Microsoft Windows.

 • Správa dvou zásad, které řídí funkci programu přístup a výchozí nastavení. Jedna zásada odebere ikonu z nabídky Start a druhá zásada skryje část programu přístup a výchozí nastavení v nástroji Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

 • Řešení známých potíží s funkci programu přístup a výchozí nastavení.

V TOMTO ÚKOLU

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak používat funkci programu přístup a výchozí nastavení, který je součástí systému Windows XP Service Pack 1 (SP1). Tyto informace jsou určeny pro pokročilé uživatele a odborníky v oblasti IT. Další informace včetně základních informací o funkci programu přístup a výchozí nastavení v systému Windows XP SP1 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

332003 jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k Microsoft Windows a programům jiných výrobců

Poznámka: Programy se zobrazí v programu přístup a výchozí nastavení musí být registrována. Informace o softwaru můžete své programy zaregistrovat, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Zadání výchozích programů

Ikona programu přístup a výchozí nastavení je umístěn v nabídce Start a v nástroji Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Pokud jste správcem počítače, můžete použít funkci programu přístup a výchozí nastavení funkce určit výchozí program pro konkrétní činnosti, například procházení webu, odesílání e-mailových zpráv nebo přehrávání médií. Můžete také určit, jak se zobrazují ikony, zástupce a položky nabídek programu.

Další informace o zadání výchozích programů získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

332003 jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k Microsoft Windows a programům jiných výrobců

Poznámka: Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player a modul Microsoft virtual machine (VM) nejsou součástí systému Windows XP 64-bit Edition. Tyto programy se nezobrazí ve funkci programu přístup a výchozí nastavení v systému Windows XP 64-bit Edition.

Odebrání přístupu k programům systému Windows

Chcete-li odebrat přístup k programům, jako je například aplikace Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, programu Windows Media Player nebo Windows Messenger, pokud jste správce počítače (nebo členem skupin Administrators), můžete použít ovládací panely (jak je popsáno výše), postupu bezobslužné instalace nebo nástroj Sysprep nebo nástroje Factory po spuštění instalačního programu.


Je-li odebrat přístup k programům pomocí těchto metod, standardní zástupci a ikony těchto programů jsou odebrány z nabídky Start , plochy a dalších umístění. Tyto metody nejsou spustitelné soubory (soubory .exe nebo .dll) pro tyto programy odebrat nebo zakázat souborů a protokol sdružení, registrovaných program může mít pro sebe. Přiřadit příslušné typy souborů a protokoly s jiným programem, že jej nastavit jako výchozí program. Pokud program není registrován v programu přístup a výchozí nastavení, obraťte se na dodavatele pro informace, jak nastavit tento program jako výchozí program nebo program přidružit typy souborů a protokoly.

Použití bezobslužné instalace

Pokud jste správce, můžete přístup k aplikaci Internet Explorer, Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat jako součást postupu bezobslužné instalace nebo po spuštění instalace pomocí nástroje Sysprep nebo nástroje Factory. Těchto metod se předpokládá, že používáte metodu integrované instalace. Tento postup umožňuje nainstalovat systém Windows XP a služba pack současně.


Přístup k aplikaci Internet Explorer, Outlook Express, programu Windows Media Player a programu Windows Messenger odebrat během bezobslužné instalace nebo programu Sysprep, přidejte oddílu [Components] souboru Unattend.txt, který obsahuje následující možnosti:

[Components]IEAccess = Off
OEAccess = Off
WMPOCM = Off
WMAccess = Off
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Tento soubor je komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v tématu "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" soubor nápovědy (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci service pack.

Použití nástroje Sysprep nebo nástroje Factory po instalaci

Přístup k aplikaci Internet Explorer, Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat poté, co jste již nainstalovali systém Windows, použijte jednu z metod, popsaných v této části.


Odebrání přístupu pomocí nástroje Sysprep

Chcete-li odebrat přístup k aplikaci Internet Explorer, Outlook Express, programu Windows Media Player a Windows Messenger pomocí nástroje Sysprep:

 1. Přidejte oddílu [Components] souboru Unattend.txt, který obsahuje následující možnosti:
  [Components]IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Před spuštěním programu Sysprep, přidejte do oddílu [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek:
  [GuiRunOnce] 
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x

Odebrání přístupu pomocí souboru Winbom.ini a nástroje Factory
 1. Vytvořte soubor Winbom.ini s položkami popsanými výše v oddílu [Components].
 2. Přidat oddíl [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek před spuštěním sysprep-factory:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Tento soubor je komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v tématu "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" soubor nápovědy (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci service pack.

Zásady správy pro Program přístup a výchozí nastavení

Existují dvě zásady správy, které řídí funkci programu přístup a výchozí nastavení. Jedna zásada odebere ikonu z nabídky Start a druhá zásada skryje část programu přístup a výchozí nastavení v nástroji Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Odebrání ikony programu přístup a výchozí nastavení z nabídky Start

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Odebrání ikony programu přístup a výchozí nastavení z nabídky Start , použijte některou z následujících metod:

 • Pro všechny uživatele přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Pouze aktuálního uživatele přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Přidání těchto hodnot registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Pokud podklíč Explorer již neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz klíč.
  2. Název nového podklíče zadejte Explorer a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoSMConfigurePrograms a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši NoSMConfigureProgramsa potom klepněte na příkaz změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
 9. Restartujte počítač.

Skrýt nastavení programu přístup a výchozí nastavení v přidat nebo odebrat programy

Chcete-li skrýt funkci programu přístup a výchozí nastavení v nástroji Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech, použijte některou z následujících metod:

 • Pro všechny uživatele přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Pro aktuálního uživatele pouze přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Přidání těchto hodnot registru:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a potom poklepejte na následující klíč registru:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Pokud podklíč Uninstall dosud neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz klíč.
  2. Název nového podklíče zadejte odinstalovat a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na podklíč Uninstall , v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoChooseProgramsPage a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši NoChooseProgramsPagea potom klepněte na příkaz změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.

Poradce při potížích

Následující seznam popisuje známé problémy, které mohou nastat při použití funkce programu přístup a výchozí nastavení v systému Windows XP s aktualizací SP1:

 • Může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Nemáte oprávnění k nastavení programu přístup a výchozí nastavení
  Funkci programu přístup a výchozí nastavení je pouze k dispozici pro správce počítačů. Požádejte správce počítače o pomoc.
 • Nelze zadat různé výchozí hodnoty pro různé uživatele.

  Funkci programu přístup a výchozí nastavení platí pro všechny uživatele počítače. Nelze zadat různé výchozí programy pro různé uživatele nebo odebrat přístup k programům pouze pro některé uživatele.
 • Program Windows Messenger spustí při aplikaci Outlook Express po odebrání přístupu ke službě Windows Messenger.


  Po odebrání přístupu ke službě Windows Messenger, Windows Messenger stále spouští při spuštění aplikace Outlook Express. Této situaci může dojít po provedení některého z následujících kroků:
  • Zrušíte zaškrtnutí políčka Povolit přístup k tomuto programu v programu přístup a výchozí nastavení.
  • Odebrání přístupu ke službě Windows Messenger pomocí funkce Přidat nebo odebrat součásti systému v panelu Přidat nebo odebrat programy.
  Další informace o tomto problému klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

  327390 program spustí při spuštění aplikace Outlook Express po odebrání přístupu ke službě Windows Messenger

Odkazy

Další informace o funkci programu přístup a výchozí nastavení, která je součástí systému Windows XP SP1 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 pro systém Windows XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows XP

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 328326 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor