Defragmentace databází serveru Exchange

ÚVOD

Proces defragmentace disku mění uspořádání dat, tak, aby byly více souvislé soubory uložené na pevných discích v počítači. Defragmentace pomůže zvýšit rychlost přístupu a načítání dat. Při defragmentaci pevných disků můžete zvýšit výkon disku a Nápověda servery v organizaci, spusťte více hladce a efektivně.

Nástroj Eseutil defragmentace úložiště informací a služby directory Microsoft Exchange Server 5.5 a defragmentace úložiště informací serveru Microsoft Exchange 2000 Server a Microsoft Exchange Server 2003. Nástroj lze spustit v jedné databázi najednou z příkazového řádku.

Defragmentace databáze serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003


Defragmentace databáze serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003, postupujte podle těchto kroků: Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Exchange System Manager klepněte pravým tlačítkem myši úložiště informací, které chcete defragmentovat a klepněte na příkaz Dismount Store.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu Enter:
  CD Exchsrvr\Bin
  eseutil /d
  Zahrnout parametr databáze a všechny možnosti, které chcete použít.
Například následující příkaz spouští standardní defragmentaci databáze úložiště poštovní schránky:
C:\Program files\exchsrvr\bin > eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Další informace o přepínačích databáze naleznete v části "Defragmentace v režimu Offline".
Defragmentace databáze serveru Exchange Server 5.5


Poznámka: Defragmentace databáze, je nutné mít uvolnit místo na disku, který je nejméně 110 % velikosti databáze, kterou chcete zpracovat. Chcete-li zjistit velikost volného místa je požadováno, postupujte podle těchto kroků: Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Ověřte, zda není spuštěna služba úložiště informací.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  eseutil /ms"database.edb"
 3. Výpočet volného místa tak, že vynásobí počet volných stránek o 4 KB.
 4. Odečtěte údaj, který jste získali v kroku 3 z fyzické velikosti databáze.
 5. Obrázek, který jste získali v kroku 4 představuje data v databázi. Vynásobte toto číslo 1.10 (110 %). Celkový součet je místo, které je nutné provést defragmentaci databáze.
 6. Chcete-li zjistit přibližný čas, který je nutný k defragmentaci databáze, rozdělte obrázek, který jste získali v kroku 3 hodnotou 9 GB (9,000,000,000) za hodinu.

  Poznámka: 9 GB za hodinu je rychlost běhu nástroj Eseutil.
Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, použijte jednu z následujících parametrů databáze.
MožnostPopis
/dsAdresář
/isprivÚložiště soukromých informací
/ispubÚložiště veřejných informací
Použijte jednu nebo více z následujících možností k určení operací, které chcete provést s databází.
MožnostPopis
/b cestaVytvoří záložní kopii původní rušení komprimovaná databáze v zadaném umístění
/pZachovává a zachová původní zrušením zkomprimovanou databázi v původním umístění a uloží novou zkomprimovanou databázi do výchozího souboru Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.
/tFile_NameVytvoří a přejmenuje novou zkomprimovanou databázi v zadané cestě.
/oNezobrazí hlavičku serveru Microsoft Exchange Server
Při defragmentaci databáze Exchange Server 5.5, postupujte takto:

Poznámka: Defragmentace databáze, je nutné mít uvolnit místo na disku, který je nejméně 110 % velikosti databáze, kterou chcete zpracovat.
 1. Použijte položku služby v Ovládacích panelech zastavte službu databáze, kterou chcete defragmentovat. Služba bude jeden z následujících kroků:
  • Databáze služby Directory serveru Exchange zastavte službu Microsoft Exchange Directory.
  • U databází serveru Exchange poštovní schránky nebo veřejné složky zastavte službu Microsoft Exchange Information Store.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu Enter:
  CD \Winnt\System32
  eseutil /d
  Zahrnout parametr databáze a všechny možnosti, které chcete použít v příkazu eseutil. Například následující příkaz spouští standardní defragmentaci adresář a ukládá její kopii do uživatelem definovaného souboru:
  C:\Winnt\System32 > eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Zálohování databáze


Protože defragmentace v režimu offline uspořádá data do databáze serveru Exchange, k vytvoření standardní zálohování databází, které zabezpečují nové uspořádání dat pomocí programu Backup ihned po defragmentaci. Dříve přírůstkové či rozdílové zálohování již nejsou užitečné, protože odkazují na stránky databáze, které byly měnit proces defragmentace. Další informace naleznete v tématu 258243: Jak zálohovat a obnovit počítače se serverem Exchange pomocí programu Backup systému Windows.

Fragmentaci dat serveru Exchange

Na jiné úrovni než fragmentaci disku pravidelně dochází k fragmentaci dat serveru Exchange. V samotné databázi Exchange dochází k fragmentaci dat serveru Exchange. Pokud spustíte normální Defragmentace počítače se serverem Exchange, měli byste tak provést špičku a nejlépe s databází serveru Exchange zastavena. Defragmentace disku je velmi intenzivní proces vstupu a výstupu. Databázový stroj Exchange, proto by mohly mít problémy s přístupem k pevné disky v časovém limitu.

Ve výchozím Exchange databáze denně spustit proces defragmentace. Možnost defragmentace umožňuje souvislé použité úložiště, nepoužitého místa a zkomprimuje databázi. To snižuje velikost databáze. Nástroj Eseutil kopíruje databázové záznamy do nové databáze. Po dokončení defragmentace původní databáze odstraněna nebo uložena do umístění zadané uživatelem a nová verze je přejmenován jako originál. Pokud nástroj narazí na chybný záznam, zastaví se a zobrazí chybovou zprávu. Defragmentace v režimu online Online defragmentace databáze serveru Exchange automaticky objeví jako součást procesu údržby databáze. Defragmentace v režimu online zjistí a odebere databázové objekty, které jsou již používány. Proces defragmentace v režimu online místo další databáze bez změny velikosti souboru databáze. Ve výchozím nastavení bude server nakonfigurován na spuštění defragmentace v režimu online denně mezi 01:00 a 05:00.

Poznámka: Ke zvýšení efektivity údržby a procesů zálohování, můžete plánovat údržbu procesy a operace zálohování spustit v různých časech.

Naplánování defragmentace databáze, použijte jednu z následujících metod:

 • Naplánování defragmentace databáze pro konkrétní databázi konfigurovat interval údržby pomocí možnosti interval údržby na kartě databáze úložiště poštovních schránek nebo veřejnou složku úložiště objektu.
 • Naplánování defragmentace databáze úložiště poštovních schránek a veřejných složek kolekce volba interval údržby databáze (zásady) na kartě úložiště poštovních schránek nebo veřejnou složku úložiště zásad konfigurovat interval údržby.
Defragmentace v režimu offline


Přestože defragmentace v režimu online místo další databáze, musí defragmentace databáze serveru Exchange v režimu offline ke snížení fyzické velikosti databáze serveru Exchange. Pomocí nástroje Eseutil (Eseutil.exe) k provedení defragmentace v režimu offline při práci v režimu offline úložiště poštovních schránek a veřejných složek.


Poznámka: Eseutil je umístěný ve složce Winnt\System32 serveru Exchange Server 5.5 a ve složce Exchsrvr/Bin serveru Exchange 2000 a Exchange 2003.

Eseutil je nástroj Exchange, který slouží k defragmentaci, opravit a zkontrolujte integritu databáze serveru Exchange. Může být například provedením defragmentace offline, pokud jste nedávno přesunuli mnoho uživatelů ze serveru se systémem Exchange. V takovém případě defragmentace v režimu offline zmenší velikost databází serveru Exchange Změna uspořádání dat v databázích na serveru Exchange a odstraní všechny nepoužité databázové stránky.

Standardně příkaz Eseutil /d defragmentuje databázi vytvořením nové databáze, do nového zkopírováním starých záznamů v databázi a odstraní všechny nepoužité databázové stránky. Tím se vytvoří nově organizovaný kompaktní databázový soubor.

Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, použijte následující parametr databáze:
eseutil /d název_databáze [možnosti]
kde název_databáze je název databáze, kterou chcete komprimovat.

Další možností je spuštění nástroje Eseutil s přepínači /d /p na příkazovém řádku k vytvoření nové, defragmentované databáze v samostatné umístění. fFr příkladu, můžete vytvořit nové, defragmentované databáze na jiný pevný disk. Pomocí přepínače /p offline defragmentace ponechá původní databázi rušení komprimovaná a defragmentovanou kopii databáze je dočasný soubor, který je vytvořen. To se nazývá vypnutí instating. Na rozdíl od procesu standardní offline defragmentaci (Eseutil /d) Pokud spuštění nástroje Eseutil /d /p možnost původní databáze není přepsána nové, defragmentované databáze po dokončení procesu defragmentace v režimu offline.


Parametr /d /p lze také významně snížit čas potřebný k defragmentaci rozsáhlých databází, protože není defragmentované databáze zkopírovat z dočasného umístění a přepsat původní soubor fragmentovaných. Nicméně pokud chcete připojit defragmentované databáze poté, co použijete tuto možnost, musíte ručně přesunout do cesty databáze defragmentována edb a STM soubory a přejmenovat názvy souborů databáze správné.

Například pokud defragmentované soubory vytvořené systémem parametr /d /p jsou Tempdfg.edb a Tempdfg.stm, musíte přejmenovat Tempdfg.edb na Priv1.edb a Priv1.stm přejmenovat Tempdfg.stm. Musíte provést, pokud databáze, které jste původně spustili příkaz Eseutil proti Priv1.edb a Priv1.stm. Příkaz v následujícím příkladu defragmentuje databázi s názvem Store.edb poštovní schránky a jeho doprovodné souboru datového proudu, dojde k vypnutí instating a vytvoří defragmentované databáze na jednotce D. Všimněte si, že je po /tbez mezery.
eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
Poznámka: Pokud nepoužijete parametr /t , soubor Tempdfgxxxx.edb a soubor Tempdfgxxxx.stm jsou vytvořeny v umístění, které spustit Eseutil z. V předchozích názvů souborů xxxx je náhodné číslo.

Navíc můžete při použití nástroje Eseutil defragmentace databáze serveru Exchange, použijte následující možnosti:

MožnostPopis
/b databázeVytvořte záložní kopii se zadaným názvem

/tDatabaseNastavit název dočasné databáze (výchozí hodnota je Tempdfrg.edb)
/sFileNastavit název souboru datového proudu (výchozí není žádné)
/fFileNastavit dočasný název souboru datového proudu (výchozí Tempdfrg.stm.)

/peserve dočasné databáze (jinými slovy její instanci)
P/oPotlačit logo
/iNeprovádět defragmentaci souboru datového proudu
Poznámka: Soubor Tempdfrg.edb je vytvořen na logické jednotce, kde je spuštěn příkaz eseutil /d , pokud nepoužijete přepínač/t . Například vytvořit soubor Tempdfrg.edb v kořenovém adresáři jednotky D:, spusťte následující příkaz:
D:\ > příkaz eseutil /d/ispriv
Můžete také přepínač/t nastavit název dočasné databáze a pro jiné umístění. Například vytvořit soubor Sample.edb v kořenovém adresáři jednotky D: Pokud spustíte příkaz eseutil z disku C, spusťte následující příkaz:
C:\ > eseutil /d/ispriv /td:\Sample.edb
Poznámka: Pokud je zakázáno instating, původní databáze zůstane rušení komprimovaná a dočasná databáze bude obsahovat defragmentovanou kopii databáze. Například instating zakázána při použití parametru /p .

Další zdroje

Další informace o použití nástroje Eseutil /d defragmentace databáze a souboru datového proudu, který je spojený s databází klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

254132 nástroje Eseutil /d defragmentuje databázi a soubor datového proudu

Další informace o Exchange Server verze 4.0 a 5.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

163627 jak defragmentovat soubor EDB na serveru jiném než Exchange

Vlastnosti

ID článku: 328804 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor