Odstraňování potíží s chybějícími ikonamu síťových a telefonických připojení

Souhrn

Tento článek popisuje metody odstraňování potíží, pomocí kterých je možné obnovit chybějící ikony v okně Síťová a telefonická připojení. Pokud klepnete na tlačítko Start, dále na položku Nastavení a poté poklepete na položku Síťová a telefonická připojení nebo pokud pravým tlačítkem myši klepnete na ikonu Místa v síti na ploše a poté klepnete na položku Vlastnosti, dochází k následujícím potížím.
 • Chybí ikona Připojení k místní síti.
 • Chybí ikony telefonických připojení.
 • Chybí ikona průvodce Vytvořit nové připojení.
 • V seznamu je pouze ikona Vytvořit nové připojení nebo také jedno či více telefonických připojení.
 • Klepnete-li na nabídku Upřesnit a poté na příkaz Upřesnit nastavení, je v seznamu Připojení pouze položka [Připojení vzdáleného přístupu].
 • Průzkumník síťových a telefonických připojení přestává po klepnutí na síťové připojení a poté na položku Vlastnosti reagovat.
I přes tyto potíže funguje síť správně a příkaz Ipconfig zobrazuje všechna připojení a informace o adaptérech.

Další informace

K odstranění těchto potíží postupujte podle následujících pokynů:
 1. Ověřte nastavení síťového adaptéru:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a poté klepněte na položku Vlastnosti.
  2. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.
  3. Rozbalte položku Síťové adaptéry a poté ověřte, zda je uvedena správná síťová karta.
  4. Poklepejte na síťovou kartu a poté ověřte, zda je v poli Stav zařízení na kartě Obecné uveden text Toto zařízení pracuje správně.
 2. Ověřte, zda jsou spuštěny služby:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a poté klepněte na příkaz Spravovat.
  2. Rozbalte položku Služby a aplikace a poté klepněte na položku Služby.
  3. V pravém okně ověřte, zda jsou spuštěny následující služby:
   • Vzdálené volání procedur (RPC)
   • Síťová připojení (tato služba závisí na službě RPC)
   • Plug and Play
   • Systém událostí modelu COM+ (tato služba závisí na službě RPC)
   • Správce vzdáleného přístupu (tato služba závisí na službě Telefonní subsystém)
   • Telefonní subsystém (tato služba závisí na službách RPC a Plug and Play)
 3. Ověřte nastavení přihlašování:
  1. Poklepejte na službu Systém událostí modelu COM+.
  2. Klepněte na kartu Přihlášení.
  3. Ověřte, zda je ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení vybrán přepínač Místní systémový účet. Toto je výchozí nastavení.
 4. Ověřte nastavení používání plochy:
  1. Poklepejte na službu Síťová připojení.
  2. Ověřte, zda je vybrán přepínač Místní systémový účet.
  3. Ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Povolit službě používat plochu.
 5. Ověřte nastavení síťových služeb:
  1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
  3. Ověřte, zda je v seznamu Síťové služby zaškrtnuta položka Jednoduché služby TCP/IP.
 6. Ověřte, zda jsou správně registrovány knihovny DLL uvedené v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  254631 Chybí některé ikony síťových a telefonických připojení
 7. Na příkazovém řádku zadejte příkaz sfc /purgecache a poté stiskněte klávesu ENTER. Spustí se nástroj Kontrola souborů systému Windows. Ověřte, zda nedošlo ke změně chráněných souborů systému Windows ve složce System32.
 8. Ověřte, zda nedošlo ke změně klíčů registru a zda jsou správné:
  1. Spusťte program Editor registru.
  2. Najděte a poté klepněte na následující klíč registru:
   HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
   Pokud tento klíč neexistuje, vytvořte jej.
  3. Ověřte, zda hodnota tohoto klíče je:
   {0000010C-0000-0000-C000-000000000046}
   Pokud tomu tak není, na tuto hodnotu jej nastavte. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   269019 Chybí ikony síťových a telefonických připojení
 9. Pomocí nástroje Dcomcnfg.exe změňte nastavení Výchozí úroveň zosobnění:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcomcnfg a poté klepněte na tlačítko OK.
  2. Na kartě Výchozí vlastnosti klepněte v seznamu Výchozí úroveň zosobnění na jakékoli nastavení kromě Anonymní.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   273461 Po použití nástroje Dcomcnfg.exe k nastavení výchozí úrovně zosobnění na Anonymní zmizí ikony síťových a telefonických připojení
 10. Pokud chybí pouze ikony telefonických připojení, dočasně přidejte libovolný modem a poté zkontrolujte, zda se zobrazí ikona připojení.
 11. Odeberte a poté přeinstalujte nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows. Nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
 12. Odeberte a poté přeinstalujte síťový adaptér:
  1. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Přidat nebo odebrat hardware.
  2. Odeberte síťový adaptér.
  3. Restartujte počítač a poté ponechte systém, aby automaticky rozpoznal a nainstaloval ovladače síťového adaptéru.
 13. Odeberte software jiných výrobců pro správu síťových adaptérů. Dočasně odeberte jakýkoli sdružovací (teaming) software. O následující kombinaci je známo, že je nekompatibilní:
  Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter a Intel Teaming Software s komponentou protokolu SNMP, jako například Dell Open Manage Server Agents
  Pokud používáte tuto kombinaci, odeberte komponentu Dell Open Manage Server Agents. Se žádostí o aktualizovanou verzi a další informace se obraťte na výrobce síťového adaptéru nebo výrobce softwaru.
 14. Pokud je Connectiod odstraněn pouze po fyzickém připojení uživatele k síti, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Restartujte počítač v okamžiku, kdy není připojen k síti, a ověřte, zda je stahován objekt Zásad skupiny (GPO).
  2. Pomocí nástroje GPresult zjistěte, které objekty Zásad skupiny jsou nastaveny.
  3. Najděte a otevřete objekt Zásady skupiny/Konfigurace uživatele/Nastavení systému Windows/Údržba aplikace Internet Explorer/Připojení/Nastavení připojení/. Zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit existující nastavení Telefonického připojení. Další informace, jak používat nástroj GPresult, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   321709 JAK: Použití nástroje Group Policy Results v systému Windows 2000
 15. Na příkazovém řádku zadejte příkaz winmgmt /clearadap a poté stiskněte klávesu ENTER. Tento příkaz vymaže z klíče registru výkonu služby všechny hodnoty související s modulem WMI.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  266416 Jak odstraňovat chyby související s čítači výkonu modulu WinMgmt
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.

Odkazy

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
254631 Chybí některé ikony síťových a telefonických připojení
273461 Po použití nástroje Dcomcnfg.exe k nastavení výchozí úrovně zosobnění na Anonymní zmizí ikony síťových a telefonických připojení
269019 Chybí ikony síťových a telefonických připojení
Vlastnosti

ID článku: 329050 - Poslední kontrola: 22. 4. 2003 - Revize: 1

Váš názor