Po obnovení systému Windows XP nelze vytvořit síťové připojení

Příznaky

Po instalaci aktualizací Service Pack 1 (SP1) pro systém Microsoft Windows XP může zaznamenat následující příznaky:
 • Vzdálený přístup nebo telefonické síťové připojení nelze vytvořit. Všechny položky na stránce "Připojení k síti" Průvodce novým připojením jsou nedostupná (zobrazená šedě). Také můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Nelze zavést službu správce pro připojení vzdáleného přístupu.
  Chyba 711
 • Složka Síťová připojení je prázdná.
 • Služby Sdílení připojení k Internetu a Brána Firewall pro připojení k Internetu nelze spustit z důvodu chyby závislostí.
 • V systémovém protokolu v prohlížeči událostí jsou zaznamenány následující události:
 • Při pokusu o spuštění služby Správce vzdáleného přístupu, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce vzdáleného přístupu.

  Chyba 5: Přístup byl odepřen.
  Poznámka: Tato chybová zpráva i v případě, že jste přihlášeni pomocí účtu, který má pověření pro správu.
 • Při pokusu o připojení ke službě AOL širokopásmové připojení (DSL nebo kabelové připojení), může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Připojení se nezdařilo. Síť Windows není správně nakonfigurována.
 • Při pokusu o spuštění služby Správce vzdáleného přístupu, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce vzdáleného přístupu. Chyba 1068.
 • Při pokusu o povolení služby Sdílení připojení k Internetu v počítači se systémem Windows XP Home, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  V místním počítači nelze spustit službu Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu. Chyba 1068. Závislou službu nebo skupinu se nepodařilo spustit.

Příčina

Tomuto problému může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Instalace systému Windows XP s aktualizací SP1 a potom pomocí funkce Obnovení systému k obnovení systému Windows do stavu před instalací aktualizace service Pack.
 • Instalaci systému Windows XP s aktualizací SP1 po systém Windows XP Home je nainstalována a potom inovovat na systém Windows XP Professional.
Podregistr System registru není obnovena správně v registru systému Windows po obnovení systému Windows.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, přeinstalujte aktualizaci Windows XP SP1. Pokud potíže přetrvávají, zkontrolujte, zda že jsou spuštěny služby Telefonní subsystém, Správce vzdáleného přístupu a Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu.

Další informace získáte kliknutím na následující číslo v článku databáze Microsoft Knowledge Base:

330163 "Chyba 711: Nelze načíst službu Správce vzdáleného přístupu" chybová zpráva při vytvoření síťového připojení

Chcete-li zabránit tomuto problému, nainstalujte důležitou aktualizaci Q329441. Chcete-li to provést, naleznete na následujícím webu Windows Update:Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout z katalogu systému Windows Update a implementovat ji do více počítačů. Jestliže chcete získat tuto aktualizaci pro pozdější instalaci do jednoho nebo více než jeden počítač, vyhledejte položku Q329441 v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi časem UTC a místním časem, naleznete na kartě časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Systém Windows XP

  Date     Time  Version    Size   File name
-----------------------------------------------------
17-Oct-2002 16:34 5.1.2600.101 218,624 Srrstr.dll

Systém Windows XP s aktualizací SP1

  Date     Time  Version    Size   File name
------------------------------------------------------
15-Oct-2002 15:32 5.1.2600.1132 226,816 Srrstr.dll
Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

323166 jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Jak potíže obejít

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li vyřešit tento problém za vás, přejděte "Opravit za mě" oddílu. Pokud dáváte přednost tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části "opravit sám".

Automatická opravaChcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte na tlačítko oprava nebo odkaz. V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na příkaz Spustit a potom postupujte podle kroků v opravě jej průvodce.Poznámky
 • Tento průvodce může být dostupný pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má daný problém, uložte Fix it řešení opravy na jednotku USB flash nebo disk CD a potom jej spusťte v počítači, který má potíže.

Potom pokračujte k části "Byl problém opraven?".Opravím si sámPokud se nepodaří přeinstalovat aktualizaci SP1, ověřte, zda
V následujícím podklíči registru řetězcová hodnota ObjectName nastavena na účet LocalSystem :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Po to provést, odstraňte následující podklíče registru. Tyto podklíče v počítači se systémem Windows XP, který nemá nainstalována aktualizace SP1 může způsobit příznaky popsané v tomto článku:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
Chcete-li tyto klíče odstranit, postupujte takto.

Poznámka: Tento postup obsahuje kroky umožňující zálohování klíčů registru před jejich úpravou.
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko
  Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte
  regedita pak klepněte na
  OK.
 3. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
 4. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Exportovat.
 5. Do pole Název souboru zadejte
  exportovaný klíč rasmana potom klepněte na tlačítko
  Uložit.
 6. Klíč RasMan , vyhledejte a klepněte
  Řetězcová hodnota ObjectName .

  Pokud tato hodnota není nastavena na
  LocalSystem, postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko
   Upravit.
  2. Do pole Údaj hodnoty zadejte
   LocalSystema potom klepněte na tlačítko
   OK.
 7. Vyhledejte a potom poklepejte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 8. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko
  Odstranit.
 9. Klepněte na tlačítko Ano k potvrzení odstranění vybraného klíče registru.
 10. Opakujte kroky 7 až 9 a odstraňte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
 11. Ukončete editor registru a restartujte počítač.

Byl problém vyřešen?

 • Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s touto částí. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením komentář "Opravit za mě" blogu nebo nám odešlete e -mailovou zprávu.

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Vlastnosti

ID článku: 329441 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor