Jak povolit rozšíření používaná Visual Studio .NET ve službě IIS 6.0

Souhrn

Při instalaci Microsoft Visual Studio .NET s Internetová informační služba (IIS) 6.0 na hostování webových aplikací nebo webových služeb XML, musíte také povolit Active Server Pages (ASP) a rozšíření FrontPage Server Extensions (FPSE). Prostředí ASP a FPSE jsou nainstalovány se službou IIS. Ve výchozím nastavení ASP a FPSE jsou zakázány a je nutné je povolit pomocí Správce služby IIS, nástroje pro správu služby IIS.

Pokud nainstalujete Visual Studio .NET 2002, je nutné mapování rozšíření aplikace pro soubory tmp.

Poznámka: Není nutné při instalaci Visual Studio .NET 2003 mapování rozšíření aplikace pro soubory tmp.

Povolit rozšíření správné webové služby ve službě IIS 6.0

Po dokončení aktualizace komponenty Windows část instalace Visual Studio .NET, postupujte takto Chcete-li povolit rozšíření webové služby:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS). Otevře se Správce služby IIS.
 2. Rozbalte název počítače a potom klepněte na položku Rozšíření webových služeb. Rozšíření webové služby okno na pravé straně Správce služby IIS.
 3. Ve skupinovém rámečku úkolyklepněte na tlačítko Přidat nové rozšíření webové služby. Zobrazí se dialogové okno Nová rozšíření webové služby.
 4. Název rozšířenívyberte ASP.NET v1.0.3705.
 5. Přidáte soubor Aspnet_isapi.dll seznamu požadované soubory. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Přidat, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte na verzi v1.0.3705 Aspnet_isapi.dll (nalezených v C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705) a klepněte na tlačítko
  Otevřít. Klepněte na tlačítko OK
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Nastavit stav rozšíření na povoleno a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko OK

Mapování souborů TMP.

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správua potom klepněte na tlačítko Správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši webový server, klepněte na tlačítko
  Vlastnostia klepněte na tlačítko Záhlaví HTTP.
 3. Klepněte na tlačítko Typy MIMEa klepněte na tlačítko
  Nové.
 4. Rozšířenízadejte
  .tmp.
 5. Typ MIMEzadejte text/plain.
Důležité: Tyto kroky nutné opakovat pro každý web, kde budou vytvořeny webové projekty s Visual Studio .NET 2002.

Odkazy

Další informace o povolení dynamického obsahu funkce ve službě IIS 6.0 je k dispozici v dokumentaci k produktu. Chcete-li zobrazit tuto dokumentaci, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Povolení a zakázání dynamického obsahu
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/default.aspx
Je dostupný také v dokumentaci k produktu prostřednictvím Správce služby IIS.
Další informace o možnostech přístupu k této funkci nápovědy, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815127 jak získat přístup k nápovědě služby IIS 6.0
Vlastnosti

ID článku: 329473 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor