Popis aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002

Souhrn

Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Tato aktualizace zabrání uživatelům v neúmyslné aktualizaci propojení na externí data v dokumentech aplikace Microsoft Word, včetně e-mailové zprávy v aplikaci Word jako editor e-mailů v aplikaci Microsoft Outlook. Tato aktualizace navíc řeší další problémy v aplikaci Microsoft Word 2000.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002.

Další informace o nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office 2000 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější Service Pack 2000 Office

Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 vyžaduje, že je v počítači nainstalována aktualizace Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1).
Další informace získáte klepnutím na níže uvedené číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější Service Pack 2000 Office

Aktualizace klienta

Pokud jste aplikaci Word nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace service Pack a veřejné aktualizace.
  - nebo -
 • Nainstalujte pouze aktualizaci aplikace Word 2000 SR-1, podle kroků popsaných dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Webu Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, co potřebujete a ujistěte se, že je vaše instalace sady Office byla aktuální.

Webu Office Product Updates

Chcete-li webu Office Product zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte pouze aktualizaci aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002

Postupujte takto stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta:
 1. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Wrd0902.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na wrd0902.exe.
 4. Pokud se zobrazí výzva k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano .
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Po výzvě vložte disk CD-ROM sady Office 2000 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Pokud obdržíte zprávu, která označuje, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002, nelze odebrat. Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 změní chování některých polí v aplikaci Word. Pokud chcete, aby aplikace Word pole chovat stejným způsobem jako před instalací aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002, nastavte klíč registru FieldCalcSecurityLevel na hodnotu 0.
Další informace o klíči registru "FieldCalcSecurityLevel" klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: jak chování slovo pole změny po instalaci aktualizace aplikace Word
Další informace o aktualizaci klienta klepněte na následující odkaz pro nástroje sady Office na webu článek:

Aktualizace pro správu

Pokud jste nainstalovali aplikaci Word 2000 ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat server umístění pomocí veřejné aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správcem serveru, stáhněte aktualizaci pro správce pomocí následujícího postupu:
 1. Vyhledejte na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Stáhněte soubor na plochu.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na wrd0902a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte
  C:\wrd0902aa potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky, klepněte na tlačítko Ano .
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustita do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /a Cesta pro správu\ C:\ vSoubor MSI /pwrd0902a\Soubor MSP SHORTFILENAMES = TRUE
  kde Cesta pro správce je cesta k umístění instalace pro správce (například C:\Word2000)

  Soubor MSI je databázový balíček MSI (například Data1.msi) a

  Parametr Soubor MSP je název aktualizace veřejné umístění instalace pro správce (například WINWORD_Admin.msp).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustita do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI REINSTALL =Seznam funkcí REINSTALLMODE = vomus
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce (například C:\Word2000) a

  kde Soubor MSI je databázový balíček MSI (například Data1.msi).

  Poznámka: Chcete-li v klientském počítači přeinstalujete všechny součásti sady Office, použijte možnost REINSTALL = ALL.
Další informace o tom, jak aktualizovat instalaci pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správu
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Nebo můžete zobrazit následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 ovlivňuje Word.exe souboru. Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 aktualizuje verzi aplikace Word 2000, která je nainstalována v počítači na verzi 9.0.0.6926. Chcete-li určit verzi aplikace Microsoft Word je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: protože existuje několik verzí systému Microsoft Windows, následující postup může lišit v počítači. Pokud tomu tak je, naleznete v dokumentaci k produktu kompletní dokončení těchto kroků.
 1. Klepněte na tlačítko Starta potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v oblasti Průvodce Vyhledávánímna všechny soubory a složky .
 3. Do pole část nebo celý název souboru zadejte winword.exea klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši winword.exea potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi aplikace Word, který je v počítači.
Další informace o určení verze aplikace Word 2000, která je nainstalována v počítači klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

255275 jak určit verzi aplikace sady Office 2000

Poznámka: Pokud aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 v počítači již nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Změny chování, které se vyskytují v polích aplikace Word při instalaci aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002

Další informace o slovo pole chování po instalaci aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002, vliv na chování aplikace Word pole klíč registru "FieldCalcSecurityLevel" a jak aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 má vliv automatizace, klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330079 WD: jak chování slovo pole změny po instalaci aktualizace aplikace Word

Problémy vyřešené v aktualizaci

Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320536 WD2000: Přehled aktualizace aplikace Word 2000: 25. dubna 2002
319052 FIX: nelze změnit odkaz na sešit aplikace Excel vložený v dokumentu aplikace Word 2000
242072 WD2000: pole Text zkrácen při slučování nebo vložení databáze
204542 WD2000: nesprávné výsledky při provádění hromadné korespondence pomocí aplikace Excel zdroj dat.
316270 WD2000: chybová zpráva "Neznámý znak" nebo výsledek nulu, jestliže pole obsahuje znak E nebo N
319584 WD2000: při aktualizaci polí databáze je přidán nadbytečné znaky konce odstavce
Aktualizace aplikace Word 2000 SR-1: 16. října 2002 opravuje následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Zabezpečení: Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí Data v dokumentech aplikace Word

Uživatelé mohou neúmyslně aktualizovat odkazy na externí data v dokumentech aplikace Word, včetně e-mailové zprávy v aplikaci Word jako editor e-mailů v aplikaci Outlook.

Další informace o tomto problému dokumentovaném v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS02-059 klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
330008 MS02-059: Chyba v polích aplikace Word a externích aktualizacích mohou vést ke zpřístupnění informací v aplikaci Excel

Word ukončí při dlouhé připojení DDE

Aplikace Word je neočekávaně ukončena při pokusu o vytvoření připojení pomocí dynamické výměny dat (DDE) s připojovacím řetězcem, který je delší než 255 znaků.

Aplikace Word přestane reagovat, pokud je poškozen nebo poškozený datový list stylu

Pokud informace listu stylu aplikace Word je poškozen nebo poškozen, může aplikace Word přestat reagovat.

Aktualizace zabezpečení: V dialogovém okně zabezpečení klepněte na možnost "Ano" je vždy zaškrtnuto.

Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Ano v dialogovém okně zabezpečení při poklepání na vložený objekt.

Aktualizace zabezpečení: Délka nesprávný soubor

Soubor aplikace Word může číst jako nesprávná délka.

Instalaci sady Microsoft Works v počítači dojde k chybě, která odkazuje na soubor Winword.exe

Pokud používáte aplikaci Word v počítači, který má nainstalována sada Microsoft Works, aplikace Word může hlásit chyby, které odkazují na soubor Winword.exe.

WD2000: JPN: aplikace Word přestává reagovat při otevření aplikace Microsoft Word 97 nebo aplikace Microsoft Word 98 v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Aplikace Word může přestat reagovat při otevření dokumentu Word 98 nebo Word 97 v aplikaci Internet Explorer v počítači s japonskou verzi aplikace Word 2000 nainstalována.

WD2000: Chybová zpráva při vyberte vlastní nabídky v uživatelské šablony poprvé

Vyberete-li vlastní nabídku, která je uložena v uživatelské šablony v aplikaci Word poprvé, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Makro nelze najít nebo byl zakázán, protože nastavení zabezpečení maker.

PPT2000: Aplikace Word přestane reagovat při volat metodu "Zavřít" objektu a nastavit vlastnosti tabulky Embedded Word

Použijete-li k nastavení vlastností vložené tabulky aplikace Word a potom voláním metody Close objektu aplikace Microsoft PowerPoint, Word může přestat reagovat.

WD2000: "Tato funkce je zakázána..." Chybová zpráva při nastavení dvojitého ohraničení v tabulce

Použijete-li dvojité ohraničení tabulky v dokumentu, který byl vytvořen v aplikaci Microsoft Word 6.0 nebo Microsoft Word 95 a uložit možnosti v aplikaci Word jsou nastavena aplikace Word 6.0 nebo Word 95 v aplikaci Word 2000, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Tato funkce je zakázána, protože není kompatibilní s Microsoft Word 6.0/95.

WD2000: Aplikace Word může přestat reagovat nebo generovat chybovou zprávu po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word, který jste otevřeli v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Pokud klepnete na hypertextový odkaz v textovém dokumentu, který odkazuje na jiný dokument aplikace Word po otevření v aplikaci Internet Explorer, aplikace Word může přestat reagovat nebo generovat chybovou zprávu.

WD2000: JPN: prohlížeč přestane reagovat při zobrazení dokumentu aplikace Word v prvku Iframe

Při použití japonské verze aplikace Word 2000 v počítači se systémem Microsoft Windows XP a zobrazení dokumentu aplikace Microsoft Word do HTML iframe nebo snímek v aplikaci Internet Explorer, prohlížeč může přestat reagovat a nemusí být zobrazeny v dokumentu. Navíc soubor Winword.exe proces může způsobit využití procesoru 100 procent.

WD2000: Změna čísel stránek při použití možnosti "ochranu dokumentu pro komentáře.

Pokud v nabídce Nástroje na příkaz Zámek a potom vyberte Ochrana dokumentu pro komentáře v aplikaci Word 2000, může se změnit čísla stránek dokumentu.

WD2000: Aplikace Word přestane reagovat při posouvání aplikace Word 2000 dokument v náhledu tisku

Při posouvání aplikace Word 2000 dokument v zobrazení náhledu, aplikace Word přestane reagovat.

Poznámka: k tomuto problému dochází, pokud dokument aplikace Word 2000 byl převeden z aplikace Word 97 a nové šablony aplikace Word 2000 dokument byl použit.

ODKAZY

Další informace o aktualizaci SP-1 aplikace Word 2002: 16. října 2002 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

329748 Popis aktualizace aplikace Word 2002 Service Pack 2: 16. října 2002

Vlastnosti

ID článku: 329749 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor