OFF: Nejnovější informace o použití sady Microsoft Office s doplňkem Norton Anti-Virus for Microsoft Office

Souhrn

Doplněk Norton AntiVirus for Microsoft Office kontroluje dokumenty aplikací sady Office na výskyt virů. Tento doplněk může způsobovat potíže s výkonem či znemožňovat otevření souborů v aplikacích sady Office.

Tento článek obsahuje nejnovější informace o použití sady Office s doplňkem Norton Anti-Virus for Office.

Další informace

Pro zlepšení výkonu a umožnění otevírání dokumentů proveďte jeden z následujících postupů:

Postup 1: Spuťte funkci Live Update

Společnost Symantec vydala novou verzi doplňku pro sadu Office, která je k dispozici přes funkci Live Update v programu Norton Anti-Virus 2002.

Postup 2: Zakažte doplněk pro sadu Office

Jestliže je doplněk Norton AntiVirus for Microsoft Office zakázaný, nekontroluje dokumenty při otevření. I když je ale doplněk Norton AntiVirus for Office zakázaný, funkce Norton AntiVirus Auto-Protect stále poskytuje ochranu kontrolou všech souborů, které spouštíte, stahujete, otevíráte, vytváříte či odstraňujete.

K zakázání doplňku Norton AntiVirus for Microsoft Office použijte jeden z následujících postupů odpovídající verzi programu Norton AntiVirus nainstalované v počítači.

Poznámka: Protože je k dispozici několik různých verzí systému Windows, následující pokyny se mohou pro různé počítače mírně lišit. Pokud se liší, postupujte při provádění pokynů také podle dokumentace.

Postup 1: Norton AntiVirus 2003, Norton SystemWorks 2003, Norton AntiVirus 2002 nebo Norton SystemWorks 2002

Zakažte doplněk Norton AntiVirus for Office. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte program Norton AntiVirus. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, dále klepněte na položku Norton AntiVirus a poté klepněte na položku Norton AntiVirus 2002.

  Poznámka: Pokud jste program Norton AntiVirus nainstalovali jako součást programu Norton SystemWorks 2002, klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, dále klepněte na položku Norton SystemWorks, dále klepněte na položku Norton AntiVirus a poté klepněte na položku Norton AntiVirus 2002.
 2. Klepněte na nabídku Options (Možnosti) (v programu Norton SystemWorks 2002 klepněte na nabídku Options a poté na položku Norton Antivirus).
 3. Ve skupinovém rámečku Other (Ostatní) klepněte na položku Miscellaneous (Různé).
 4. Ve poli How to keep Microsoft Office documents protected (Jak chránit dokumenty sady Microsoft Office) zrušte zaškrtnutí políčka Enable Office Plug-in (Povolit doplněk Office) a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. Restartujte počítač.

Postup 2: Norton AntiVirus 2001 nebo Norton SystemWorks 2001

Zakažte doplněk Norton AntiVirus for Office. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte program Norton AntiVirus. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, dále klepněte na položku Norton AntiVirus a poté klepněte na položku Norton AntiVirus 2002.

  Poznámka: Pokud jste program Norton AntiVirus nainstalovali jako součást programu Norton SystemWorks 2002, klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, dále klepněte na položku Norton SystemWorks, dále klepněte na položku Norton AntiVirus a poté klepněte na položku Norton AntiVirus 2002.
 2. Klepněte na položku Options (Možnosti) a poté klepněte na položku General (Obecné).
 3. Ve poli How to keep Microsoft Office documents protected (Jak chránit dokumenty sady Microsoft Office) zrušte zaškrtnutí políčka Enable Office Plug-in (Povolit doplněk Office) a poté klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.

Postup 3: Norton AntiVirus 2000 nebo Norton SystemWorks 2000

Zrušte registraci souboru Norton AntiVirus OfficeAV.dll. Postupujte podle následujících pokynů:

 1. Ukončete všechny programy.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Spustit.
 3. V závislosti na způsobu instalace programu Norton AntiVirus 2000 zadejte jeden z následujících příkazů:
  • Pokud je program Norton AntiVirus nainstalovaný jako samostatný produkt, zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER.
   regsvr32 /u "c:\program files\norton antivirus\officeav.dll"
   , kde c: je jednotka, na které je nainstalovaný program Norton AntiVirus.

   Jestliže příkaz proběhne úspěšně, zobrazí se následující zpráva:
   Provedení DllUnregisterServer v C:\Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll se zdařilo.
  • Pokud je program Norton AntiVirus nainstalovaný jako součást programu SystemWorks, zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER.
   regsvr32 /u "c:\program files\norton systemworks\norton antivirus\officeav.dll"
   , kde C: je jednotka, na které je nainstalovaný program SystemWorks.

   Jestliže příkaz proběhne úspěšně, zobrazí se následující zpráva:
   Provedení DllUnregisterServer v C:\Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll se zdařilo.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
 5. Restartujte počítač.

Odkazy

Seznam dalších článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base popisujících známé potíže se sadou Microsoft Office a doplňkem Norton AntiVirus for Microsoft Office zobrazíte klepnutím na následující odkaz:
Další informace, jak zakázat či povolit doplněk Norton AntiVirus Office, naleznete na následující webové stránce společnosti Symantec:

Další informace o produktech Norton AntiVirus nebo Norton SystemWorks naleznete v jejich dokumentaci.

Kontaktní informace jiných výrobců uvedené v tomto článku jsou poskytovány pouze pro snazší nalezení odborné pomoci. Tyto kontaktní informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky na přesnost těchto kontaktních informací.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 329820 - Poslední kontrola: 9. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor